Tỉ lệ khung hình của một hình ảnh là mối quan hệ tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao.

Đang xem: Các kích thước ảnh phổ biến

Tỉ lệ khung hình không có đơn vị kích thước đính kèm–thay vào đó, nó đại diện cho chiều rộng lớn so với chiều cao. Mối quan hệ giữa chiều rộng và chiều cao của nó quyết định tỉ lệ và hình dạng, nhưng không phải là kích thước thực tế của hình ảnh.

Tỉ lệ khung hình phổ biến hơn khi nói đến In Ảnh/Chụp Ảnh, chủ yếu là các tỉ lệ 3:2, 4:3, 1:1 và 16:9.

Tỉ lệ 3:2 có nguồn gốc từ phim ảnh và nhiếp ảnh 35 mm và vẫn được sử dụng rộng rãi cho các kích cỡ in Ảnh. Đối với hầu hết các máy ảnh DSLR, tỉ lệ khung hình tiêu chuẩn là 3:2. Tỉ lệ 4:3 thường được sử dụng cho màn hình TV, màn hình máy tính và máy ảnh kỹ thuật số. Hầu hết các điện thoại thông minh ngày nay đều chụp ảnh theo tỉ lệ khung hình mặc định là 4:3 Tỉ lệ 16:9 chủ yếu được nhìn thấy trên các slide thuyết trình, màn hình máy tính hoặc TV màn hình rộng. Tiêu chuẩn quốc tế này gần đây đã thay thế tỉ lệ 4:3 cho màn hình và màn hình TV, tạo ra hình dạng hình chữ nhật mỏng hơn, thon dài hơn so với định dạng 4:3. Định dạng này không được sử dụng phổ biến trong nhiếp ảnh. Tuy nhiên, đây là tỉ lệ khung hình tiêu chuẩn cho hình ảnh chuyển động. Tỉ lệ 1:1 có nghĩa là chiều rộng và chiều cao của hình ảnh bằng nhau, tạo ra một hình vuông. Một số tỉ lệ 1:1 phổ biến là ảnh 8×8 inch, ảnh 1080×1080 pixel. Tỉ lệ khung hình vuông này thường được sử dụng trên Instagram.

KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH

Không giống như tỉ lệ khung hình, Kích thước hình ảnh xác định hình ảnh chiều rộng và chiều cao thực tế tính bằng pixel. Đơn vị tính Kích thước hình ảnh hay sử dụng Pixel hoặc Inch. Pixel được sử dụng cho web – kích thước hình ảnh file kỹ thuật số là inch.

Lưu ý là hai hình ảnh khác nhau có thể cùng tỉ lệ khung hình nhưng không có nghĩa có cùng kích thước hình ảnh.

Chẳng hạn, một hình ảnh có kích thước 1920×1080 pixel có tỉ lệ khung hình 16:9 và hình ảnh có kích thước 1280×720 pixel cũng có tỉ lệ 16:9.

Xem thêm: Liên Khúc Lời Xin Lỗi Của Một Dân Chơi (Ver, Lời Xin Lỗi Của Một Dân Chơi Remix 2

Khi nói đến In Ảnh/Chụp Ảnh thường sẽ sử dụng nhiều nhất tỉ lệ 3:2. Đây là Tỉ lệ mà bên các lab in sử dụng nhiều nhất để in Ảnh: In tranh, in hình hoặc in photobook.

Tỉ lệ 3:2 có nguồn gốc từ phim ảnh và nhiếp ảnh 35mm và được sử dụng rộng rãi cho các kích cỡ in Ảnh trên thế giới. Đối với hầu hết các máy ảnh DSLR, tỉ lệ khung hình tiêu chuẩn là 3:2.

Các kích thước In Ảnh theo tỉ lệ 3:2 sẽ là: 10x15cm, 12x18cm, 20x30cm, 30x45cm, 40x60cm, 50x75cm, 60x90cm hoặc 70x105cm, 80x120cm, 100x150cm.

Xem thêm:

Khi máy ảnh bạn sử dụng khung hình 3:2 thì chúng ta có thu nhỏ hoặc phóng to điều các cạnh thì khi in cũng không bị mất hình vì bên nhà in cũng theo Tỉ lệ 3:2 này.

KÍCH THƯỚC IN ẢNH PHỔ BIẾN

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *