– Đăng nhập vào hộp thư gmail của mình, Vào phần Setting (Cài đặt) biểu tượng hình bánh xe –> Settings

*

Vào phần Settings -> Forwarding and POP/IMAP và thiệt lập các tùy chọn như hình sau:

*

Lưu ý : tại tùy chọn When messages are accessed with POP không được đặt là Delete, bởi như vậy toàn bộ mail trong tài khoản Gmail sẽ bị download về máy khách còn mail trên máy chủ sẽ bị xóa đi. 

2) Cấu hình Gmail trong Outlook 2007

Sau khi đã thiết lập Gmail xong, mở Outlook 2007 và vào phần Tools -> Account Settings…

*

Trong phần Account Settings chọn tab E-mail và kích vào New…

*

Cửa sổ Add New E-mail Account xuất hiện, click vào Next

*

Nhập vào toàn bộ thông tin về tài khoản Gmail của bạn (chú ý là không kích vào nút chọn phần Manually configure server settings or additional server types). Click vào Next sau khi đã khai báo xong thông tin.

Đang xem: Khai báo gmail trên outlook 2007

*

Sau khi Outlook cấu hình xong các thiết lập máy chủ Email, bạn nhận được thông báo sau và kích vào Finish.

Xem thêm:

*

Trở lại giao diện duyệt mail và nhấn vào nút Send/Receive (Ctrl + M) để download mail về máy.

Xem thêm:

*

Nếu có vấn đề xảy ra trong việc thiết lập tự động và Outlook không tự nhận máy chủ Gmail, bạn cần phải chọn tùy chọn Manually Configure Server và nhập vào các thông số chi tiết như sau:

Email Address: Tên đầy đủ (do bạn tự chọn)

Incoming Mail Server: pop.gmail.com

Outgoing Mail Server: smtp.gmail.com

User Name: Tên đầy đủ địa chỉ email

*

Tiếp tục kích vào nút More Settings…, chuyển sang tab Outgoing Server và tích chọn vào phần My outgoing server requires authentication

*

Chuyển tiếp sang tab Advanced và thay đổi giá trị các thông số như sau:

– Incoming Server: 995

– Click chọn phần This server requires an encrypted connection (SSL)

– Outgoing Server (SMTP): 587

– Thay đổi phần Use the following type of encrypted connection thành Auto hoặc sử dụng TLS nếu vẫn có vấn đề xảy ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *