Định dạng kiểu tiền tệ là việc áp dụng định dạng tiền tệ lên một số, sau đó Excel thêm các ký hiệu tiền tệ vào như $, vnd, hay Euro vào trước chữ số.

Đang xem: định dạng tiền tệ trong excel

*

Khi nhìn vào ký hiệu kèm số tiền, người đọc dễ dàng nhận biết được đó là tiền tính theo nguyên tệ nào. Thuộc usd Mỹ hoặc Euro hay tiền Trung Quốc.

Có thấy Excel chu đáo và tỉ mĩ cho người dùng chưa, mình còn thấy có cả biểu tượng của Bitcoin trong Excel luôn.

Cách thực hiện như sau:

Lúc nào bắt đầu, cũng là đưa dữ liệu dạng số vào Excel, nó luôn luôn hiển thị định dạng mặc định là General. Chúng ta cần gõ vào ô E5 của bảng tính Excel.

*

Nhấn chuột phải vào vùng mà chúng ta đã chọn, cụ thể ở đây là ô E5, chọn Format Cells… Hộp thoại Format Cells xuất hiện với Number là Tab mặc định.

Xem thêm:

*

Tiếp tục, chọn xuống mục Currency bên dưới Number. Nhìn sang mục Decimal places: chọn bao nhiêu chữ số xuất hiện sau thập phân.Symbol: Click vào dấu mũi tên sổ xuống bênh cạnh, để chọn loại tiền tệ phù hợp, mà chúng ta muốn áp dụng.Negative Number: Chọn một loại định dạng sẽ áp dụng, nếu xảy ra số muốn áp dụng là số âm, thì bạn muốn nó thể hiện như thế nào?

Sau cùng là quan sát mục Sample: Nó sẽ thể hiện dưới dạng xem trước, để chúng ta biết những thiết lập, nó sẽ hiện thị như vậy, ngoài bảng tính Excel.

Xem thêm:

*

Một ký hiệu tiền tệ, xuất hiện bênh cạnh số mà bạn đã nhập vào.

Cách chèn đơn vị VND trong Excel Cách định dạng tiền tệ VND trong Excel Thay đổi định dạng số trong Excel Định dạng số trong Excel Định dạng triệu đồng trong Excel

*

04 cách chuyển định dạng Số thành chuỗi trong Excel

*

Định dạng số thập phân trong Excel-Format Cells

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *