Lưu ý: Với người dùng nhiều thiết bị (Desktop, Laptop, Mobile…) nên chọn Account Type là IMAP. Nếu người dùng muốn backup mail về máy cục bộ thì chọn POP

*

Click vào More Settings >> Outgoing Server, nhấn chọn như hình dưới và click OK

*

5. Chọn tab Advanced,và cấu hình như sau (Nếu khách hàng dùng giao thức POP3):

*

6. Chọn tabAdvanced,và cấu hình như sau (Nếu khách hàng dùng giao thức IMAP):

*

7. Click OK >>Next và chờ Outlook kết nối tới máy chủ. Sau đó nhấn Close

*

6. Click Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Đang xem: Hướng dẫn đăng nhập outlook 2013

*

Lưu ý: Sau khi cài đặt sẽ mất một thời gian để Outlook đồng bộ mail từ server về. Thời gian lâu hay chậm phụ thuộc vào dữ liệu mail và đường truyền mạng.

Chúc các bạn thành công!

Posted by: Cao Huy Tien – Fri, Jan 23, 2015 at 2:08 PM This article has been viewed 45612 times.Filed Under: Email Hosting, Email Server, Email Services
Attachments

*

There are no attachments for this article.
Comments

*

There are no comments for this article. Be the first to post a comment.

Xem thêm: Cách Tạo Hàng Cột Trong Excel, Di Chuyển Hoặc Sao Chép Ô, Hàng Và Cột

*

Add Comment

Name
Email (Required, but not published)
Comment
Security Code
*

Related Articles

*

Hướng dẫn sử dụng Email Hosting.

Xem thêm:

Viewed 1729 times since Fri, Aug 4, 2017
Hướng dẫn cài đặt Mail MDaemon và cấu hình Relay trên MDaemon
Viewed 75927 times since Wed, Oct 21, 2015
Hướng dẫn cài đặt gửi mail thiết lập thời gian gửi đi từ mail outlook client
Viewed 24825 times since Sat, Jun 25, 2016
Hướng dẫn Cập nhật DNS – Áp dụng cho dịch vụ Email Hosting
Viewed 2531 times since Sun, Mar 25, 2018
Hướng dẫn trỏ các record DNS để sử dụng Email tại huannghe.edu.vn
Viewed 7062 times since Sat, Sep 24, 2016
Hướng Dẫn Sử Dụng Email Forwarders
Viewed 2507 times since Fri, Aug 4, 2017
Hướng dẫn cấu hình Aliases trên Email Hosting
Viewed 4969 times since Fri, Mar 25, 2016
Sử dụng email trên thiết bị di động hệ điều hành IOS
Viewed 740 times since Tue, May 3, 2016
Hướng dẫn cấu hình Mailing List trên Email Hosting
Viewed 4478 times since Fri, Mar 25, 2016
Hướng dẫn sử dụng Mailing List
Viewed 11295 times since Fri, Aug 4, 2017

Subscribe to knowledgebase Get notified when new articles are added to the knowledgebase.
DMCA.com Protection Status

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *