Mô tả công ty

*

Không yêu cầu

Đang xem: Công ty thiên hoàng nguyên

*

Kế toán – Kiểm toán

*

Hồ Chí Minh

*

Toàn thời gian cố định

*

Cao đẳng trở lên
– Theo dõi, quản lý công nợ, đối chiếu công nợ định kì – thử nghiệm phiếu thu cước thông báo cho KH – Thực hiện các công việc CSKH Chi tiết công việc sẽ thảo luận rõ ràng khi phỏng vấn. Địa chỉ làm việc: 27 Đường số 02, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Q, 11, TP. Hồ Chí Minh
– chào hàng, kinh doanh, nhận đơn hàng qua điện thoại… – Thực hiện các nghiệp vụ hành chánh liên quan đến việc: xuất hàng, theo dõi tiến độ giao nhận hàng, nhập hàng do khách trả về,… – Theo dõi & giải quyết hàng bảo hành, bảo trì. – Quản lý công nợ (theo dõi độ tuổi nợ, thu hồi công nợ,…) – Lập các báo cáo đúng theo yêu cầu của TPKD & GD – phối kết hợp nhịp nhàng, nhanh chóng với các đơn vị khác để đảm bảo tiến độ công việc cùng lúc đấy hỗ trợ họ khi cần thiết để đạt được mục tiêu chung. Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn Địa chỉ làm việc: D64, Lô Nhà Vườn, Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
– Chào hàng, bán hàng, nhận đơn hàng qua điện thoại… – Thực hiện những nghiệp vụ hành chính liên quan đến việc: xuất hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, nhập hàng do khách trả về,… – Theo dõi và xử lý hàng bảo hành, bảo trì. – Quản lý công nợ (theo dõi Tuổi nợ, thu hồi công nợ,…) – Lập những báo cáo theo yêu cầu của TPKD và GĐ – Phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng với những đơn vị khác để đảm bảo tiến độ công việc đồng thời hỗ trợ họ khi cần thiết để đạt được mục tiêu chung. – chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn – Địa chỉ làm việc: D64, Lô Nhà Vườn, Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
– Chào hàng, bán hàng, nhận đơn hàng qua điện thoại… – Thực hiện những chuyên môn hành chính liên quan đến việc: xuất hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, nhập hàng do khách trả về,… – Theo dõi và xử lý hàng bảo hành, bảo trì. – Quản lý công nợ (theo dõi độ tuổi nợ, thu hồi công nợ,…) – Lập những báo cáo theo yêu cầu của TPKD và GĐ – Phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng với những đơn vị khác để đảm bảo tiến độ công việc đồng thời phụ cấp họ khi cần thiết để đạt được mục tiêu chung. – miêu tả công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn – Địa chỉ làm việc: D64, Lô Nhà Vườn, Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
– Chào hàng, bán hàng, nhận đơn hàng qua điện thoại… – Thực hiện các nghiệp vụ hành chính liên quan đến việc: xuất hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, nhập hàng do khách trả về,… – Theo dõi và xử lý hàng bảo hành, bảo trì. – Quản lý công nợ (theo dõi tuổi nợ, thu hồi công nợ,…) – Lập các báo cáo theo yêu cầu của TPKD và GĐ – Phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng với các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ công việc đồng thời hỗ trợ họ khi cần thiết để đạt được mục tiêu chung. – Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn – Địa chỉ làm việc: D64, Lô Nhà Vườn, Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
– Chào hàng, bán hàng, nhận đơn hàng qua điện thoại… – Thực hiện các nghiệp vụ hành chính liên quan đến việc: xuất hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, nhập hàng do khách trả về,… – Theo dõi và xử lý hàng bảo hành, bảo trì. – Quản lý công nợ (theo dõi tuổi nợ, thu hồi công nợ,…) – Lập các báo cáo theo yêu cầu của TPKD và GĐ – Phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng với các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ công việc đồng thời hỗ trợ họ khi cần thiết để đạt được mục tiêu chung. – Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn – Địa chỉ làm việc: D64, Lô Nhà Vườn, Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
– Chào hàng, bán hàng, nhận đơn hàng qua điện thoại… – Thực hiện các nghiệp vụ hành chính liên quan đến việc: xuất hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, nhập hàng do khách trả về,… – Theo dõi và xử lý hàng bảo hành, bảo trì. – Quản lý công nợ (theo dõi tuổi nợ, thu hồi công nợ,…) – Lập các báo cáo theo yêu cầu của TPKD và GĐ – Phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng với các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ công việc đồng thời hỗ trợ họ khi cần thiết để đạt được mục tiêu chung. – Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn – Địa chỉ làm việc: D64, Lô Nhà Vườn, Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
– Kiểm tra chứng từ hàng ngày – Làm báo cáo tồn kho – Mua hàng nội địa – Kiểm kho định kỳ hàng tháng, hàng quý Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Địa chỉ làm việc: Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

Xem thêm:

– Lĩnh vực Kinh doanh: Các mặt hàng Nông Ngư Cơ như Máy cắt cỏ, cưa xích, máy phun thuốc, dây hơi, máy bơm nước… – Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại. Xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới hiệu quả. – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về hàng hóa, chính sách khuyến mãi, hậu mãi của Công ty. – Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng trưởng doanh số. – Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh khác. – Báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng Phòng. Địa điểm làm việc : Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
– Lĩnh vực Kinh doanh: Các mặt hàng Nông Ngư Cơ như Máy cắt cỏ, cưa xích, máy phun thuốc, dây hơi, máy bơm nước… – Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại. Xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới hiệu quả. – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về hàng hóa, chính sách khuyến mãi, hậu mãi của Công ty. – Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng trưởng doanh số. – Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh khác. – Báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng Phòng. Địa điểm làm việc : Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
– Lĩnh vực Kinh doanh: Các mặt hàng Nông Ngư Cơ như Máy cắt cỏ, cưa xích, máy phun thuốc, dây hơi, máy bơm nước… – Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại. Xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới hiệu quả. – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về hàng hóa, chính sách khuyến mãi, hậu mãi của Công ty. – Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng trưởng doanh số. – Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh khác. – Báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng Phòng. Địa điểm làm việc : Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
– Lĩnh vực Kinh doanh: Các mặt hàng Nông Ngư Cơ như Máy cắt cỏ, cưa xích, máy phun thuốc, dây hơi, máy bơm nước… – Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại. Xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới hiệu quả. – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về hàng hóa, chính sách khuyến mãi, hậu mãi của Công ty. – Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng trưởng doanh số. – Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh khác. – Báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng Phòng. Địa điểm làm việc : Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
– Lĩnh vực Kinh doanh: Các mặt hàng Nông Ngư Cơ như Máy cắt cỏ, cưa xích, máy phun thuốc, dây hơi, máy bơm nước… – Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại. Xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới hiệu quả. – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về hàng hóa, chính sách khuyến mãi, hậu mãi của Công ty. – Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng trưởng doanh số. – Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh khác. – Báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng Phòng. Địa điểm làm việc : Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
– Lĩnh vực Kinh doanh: Các mặt hàng Nông Ngư Cơ như Máy cắt cỏ, cưa xích, máy phun thuốc, dây hơi, máy bơm nước… – Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại. Xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới hiệu quả. – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về hàng hóa, chính sách khuyến mãi, hậu mãi của Công ty. – Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng trưởng doanh số. – Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh khác. – Báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng Phòng. Địa điểm làm việc : Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
– Lĩnh vực Kinh doanh: Các mặt hàng Nông Ngư Cơ như Máy cắt cỏ, cưa xích, máy phun thuốc, dây hơi, máy bơm nước… – Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại. Xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới hiệu quả. – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về hàng hóa, chính sách khuyến mãi, hậu mãi của Công ty. – Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng trưởng doanh số. – Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh khác. – Báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng Phòng. Địa điểm làm việc : Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
– Lĩnh vực Kinh doanh: Các mặt hàng Nông Ngư Cơ như Máy cắt cỏ, cưa xích, máy phun thuốc, dây hơi, máy bơm nước… – Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại. Xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới hiệu quả. – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về hàng hóa, chính sách khuyến mãi, hậu mãi của Công ty. – Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng trưởng doanh số. – Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh khác. – Báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng Phòng. Địa điểm làm việc : Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
– Lĩnh vực Kinh doanh: Các mặt hàng Nông Ngư Cơ như Máy cắt cỏ, cưa xích, máy phun thuốc, dây hơi, máy bơm nước… – Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại. Xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới hiệu quả. – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về hàng hóa, chính sách khuyến mãi, hậu mãi của Công ty. – Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng trưởng doanh số. – Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh khác. – Báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng Phòng. Địa điểm làm việc : Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
– Lĩnh vực Kinh doanh: Các mặt hàng Nông Ngư Cơ như Máy cắt cỏ, cưa xích, máy phun thuốc, dây hơi, máy bơm nước… – Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại. Xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới hiệu quả. – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về hàng hóa, chính sách khuyến mãi, hậu mãi của Công ty. – Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng trưởng doanh số. – Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh khác. – Báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng Phòng. Địa điểm làm việc : Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
– Lĩnh vực Kinh doanh: Các mặt hàng Nông Ngư Cơ như Máy cắt cỏ, cưa xích, máy phun thuốc, dây hơi, máy bơm nước… – Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại. Xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới hiệu quả. – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về hàng hóa, chính sách khuyến mãi, hậu mãi của Công ty. – Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng trưởng doanh số. – Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh khác. – Báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng Phòng. Địa điểm làm việc : Số 27, Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 08, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
– Chào hàng, bán hàng, nhận đơn hàng qua điện thoại…- Thực hiện các nghiệp vụ hành chính liên quan đến việc: xuất hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, nhập hàng do khách trả về,…- Theo dõi và xử lý hàng bảo hành, bảo trì.- Quản lý công nợ (theo dõi tuổi nợ, thu hồi công nợ,…)- Lập các báo cáo theo yêu cầu của TPKD và GĐ- Phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng với các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ công việc đồng thời hỗ trợ họ khi cần thiết để đạt được mục tiêu chung.Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn Địa chỉ làm việc: D64, Lô Nhà Vườn, Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Xem thêm:

*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *