Thời gian hoàn tiền của dự án công trình (bằng giờ Anh thời gian hoàn vốn = PP) là thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư ban đầu của tổng thể dự án. Đây là trong những tiêu chí dùng để nhận xét hiệu quả buổi giao lưu của dự án, trong bài viết này, học tập huannghe.edu.vn đang hướng dẫn bạn cách tạo công thức tính thời hạn hoàn vốn của dự án công trình trên Excel.

Bạn đang xem: Cách tính thời gian hòa vốn trên excel


Cách tính thời gian hoàn vốn

khi review và đo lường và thống kê thời gian hoàn vốn đầu tư của dự án chúng ta thường thấy nhị trường hợp:

Trường thích hợp 1: Thu nhập đầu tư như nhau qua các năm

Trong trường hòa hợp này, bí quyết tính thời gian hoàn vốn như sau.

*

bên trong

Thu nhập ròng 1 năm = 1 năm khấu hao + một năm lợi nhuận sau thuế

Trường hòa hợp 2: thu nhập cá nhân từ các khoản đầu tư chi tiêu không như là nhau qua các năm.

Tại thời gian dòng chi phí thuần tích lũy = 0 là thời gian hòa vốn.

Xem thêm: Giải Mã Cơ Thể Tập 5 Giải Mã Cơ Thể, Giải Mã Cơ Thể 2016

Thời gian hoàn vốn = thời hạn từ khi ban đầu dự án đến thời khắc hòa vốn

Công thức tính thời hạn hoàn vốn của dự án trong Excel

Hãy chu đáo ví dụ sau:

Dự án A có những mức chi tiêu sau:

Thời gian hoàn vốn đầu tư là từng nào năm?

Khi hiển thị tài liệu này trong Excel, chúng ta có:

*

Để tính toán thời gian hoàn vốn công ty chúng tôi làm như sau:

Bước 1: đo lường và tính toán dòng tiền ròng rã theo năm.

= thu nhập – đầu tư

*

B5 = B4-B3

C5 = C4-C3

G5 = G4-G3

Bước 2: đo lường các luồng chi phí thuần tích trữ của từng năm.

*

tại thời điểm chi tiêu Không kiếm tiền: B6 = B5

Năm 1: C6 = B6 + C5 (sử dụng dòng vốn ròng tích điểm của năm ngoái cộng với dòng tiền ròng của năm tiếp theo)

Năm 2: D6 = C6 + D5

Năm 5: G6 = F6 + G5

Vì vậy, những năm 3, chúng ta có thể thấy rằng dòng tài chính ròng tích lũy là> 0.

Số tháng những năm 3 đến 10 triệu là:

= (30/10) * 12 = 4 tháng

Tổng thời gian hoàn vốn là: hai năm + 4 tháng

Ngoài ra, trong nhận xét của toàn bộ các dự án họ cần để ý các thông số kỹ thuật khác của dự án công trình như NPV cùng IRR. Chúng ta cũng có thể tìm thấy chúng trong các nội dung bài viết về Excel.