Dưới đây là các thẻ đã được giới thiệu trong các phiên bản cũ của HTML, nhưng tất cả các thẻ này đều được kết nối như là một phần của HTML-5.

Đang xem: Các thẻ cơ bản trong html

Tag mới trong HTML5

TagMô tảTrạng thái
Định nghĩa một bài viết, một nội dung riêng biệt.
Định nghĩa nội dung bên ngoài nội dung chính (thường là phần sidebar).
Định nghĩa âm thanh, như nhạc hay trường audio khác..
Được dùng để hiển thị đồ họa.
Định nghĩa một nút lệnh, giống như một Radiobutton, hộp kiểm, hoặc một button.
Định nghĩa một danh sách tùy chọn, sử dụng thành phần này cùng với các thành phần input.
Xác định thêm chi tiết hoặc điều khiển có thể được ẩn hoặc hiển thị theo yêu cầu.
Xác định nội dung nhúng như một plugin.
Xác định một chú thích cho tag figure.
Xác định các nội dung liên quan mạch lạc với nhau, như hình ảnh, sơ đồ, code,…
Định nghĩa khu vực footer (phần cuối) của trang.
Định nghĩa khu vực header (phần đầu) của trang.
Định nghĩa một nhóm các tiêu đề.
Xác định một cặp trường khóa chính sử dụng cho form.
Xác định văn bản được đánh dấu, sử dụng khi muốn làm nổi bật văn bản của mình.
Định nghĩa một phép đo. Sử dụng chỉ cho phép đo với giá trị tối thiểu và tối đa.
Định nghĩa link danh mục (navigation)
Đại diện cho kết quả của phép tính (giống như được thực hiện bởi script).
Mô tả tiến trình làm việc.
Hiển thị những nội dung bên trong khi trình duyệt không hỗ trợ ruby.
Định nghĩa một lời giải thích hoặc cách phát âm của các ký tự (đối với kiểu chữ Đông Á).
Định nghĩa một chú thích ruby (đối với kiểu chữ Đông Á). Chú thích Ruby được sử dụng trong khu vực Đông Á, hiển thị cách phát âm của các ký tự Đông Á.
Định nghĩa một khu vực (vùng bao).
Xác định nguồn cho một media.
Xác định một tiêu đề cho các thành phần details, được sử dụng để mô tả chi tiết về tài liệu, hoặc các bộ phận của tài liệu.
Xác định thời gian, ngày tháng, hoặc năm sinh.
Xác định một video, chẳng hạn như một đoạn phim hoặc một trường video.
Xác định text quá dài sẽ tự động xuống hàng (không tràn layout)

Những tag tương tự HTML4 / XHTML

TagMô tảTrạng thái Xác định một comment, một chú thích. Xác định mẫu cho văn bản HTML. Xác định một liên kết. Mô tả cụm từ viết tắt. Xác định thông tin liên hệ (địa chỉ, mail, điện thoại,…). Xác định vùng bên trong map của image. Hiển thị text đậm. Xác định một địa chỉ mặc định hay một mục tiêu mặc định cho tất cả link trên trang. Xác định hướng của text (từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái). Xác định một đoạn trích dẫn dài. Xác định phần thân của văn bản HTML. Ngắt một đoạn text xuống hàng. Xác định một button. Xác định một chú thích cho table.

Xem thêm:

Xác định một câu trích dẫn. Xác định text giống code trong máy tính. Xác định giá trị cột trong table. Xác định một nhóm cột trong table cho cùng định dạng. Xác định một mô tả đề mục trong danh sách (xem như phần nội dung trong danh sách). Hiển thị đường gạch bỏ text. Xác địnhmột thuật ngữ. Xác định một phân chia khu vực hay một vùng trong văn bản. Xác định một danh sách (definition list). Xác định một đề mục trong danh sách (xem như phần tiêu đề trong danh sách). Xác định textnhấn mạnh. Được dùng để nhóm các thành phần bên trong form một cách hợp lý. Xác định một form html cho người dùng nhập tới Xác định tiêu đề html. Xác định, khai báo thông tin về văn bản HTML. Tạo một đường ngang. Xác định một văn bản html. Hiển thị chữ in nghiên. Xác định một khung nội tuyến. Hiển thị một image. Xác định một điều khiển nhập. Xác định việc chèn text. Xác định một chỉ mục tìm kiếm liên quan đến văn bản. Hiển thị text kiểu bàn phím. Tạo một nhãn cho thành phần input. Xác định một chú thích cho một phần tử fieldset. Xác định danh sách item. Xác định một liên kết. Xác định map cho image. Xác định danh sách menu. Xác định siêu dữ liệu về một văn bản HTML. Xác định một nội dung thay thế khi trình duyệt không hỗ trợ hoặc người dụng vô hiệu hóa script. Xác định một đối tượng nhúng. Xác định danh sách có thứ tự. Xác định một nhóm các tùy chọn liên quan trong một select. Xác định một tùy chọn trong một select. Xác định một đoạn văn. Xác định một tham số cho một đối tượng. Xác định văn bản định dạng sẵn. Định nghĩa một đoạn trích dẫn ngắn..

Xem thêm:

Hiển thị text kiểu sample trong máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *