Excel cho huannghe.edu.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm…Ít hơn

Bạn có thể xóa ô để loại bỏ nội dung của ô (công thức và dữ liệu), định dạng (bao gồm định dạng số, định dạng có điều kiện và viền) và mọi chú thích đính kèm. Các ô đã xóa vẫn là ô trống hoặc không được định dạng trên trang tính.

Đang xem: Xóa có điều kiện trong excel

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào mũi tên bên cạnh nút Xóa

*

, rồi thực hiện một trong các bước sau:

Để xóa tất cả nội dung, định dạng và chú thích trong các ô đã chọn, hãy bấm Xóa Tất cả.

Để chỉ xóa các định dạng được áp dụng cho các ô đã chọn, hãy bấm Xóa Định dạng.

Để chỉ xóa nội dung trong các ô đã chọn, để lại mọi định dạng và chú thích tại chỗ, bấm vào Xóa Nội dung.

Để xóa bất kỳ chú thích hoặc ghi chú nào được đính kèm với các ô được chọn, hãy bấm Xóa Chú thích và Ghi chú.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Bài Hát Guitar Hay Nhất Việt Nam Hay Nhất, Những Bài Hát Cover Guitar Việt Nam Hay Nhất

Để xóa siêu kết nối bất kỳ được đính kèm với các ô đã chọn, hãy chọn Xóa Siêu kết nối.

Lưu ý: 

Nếu bạn bấm vào một ô, rồi nhấn DELETE hoặc BACKSPACE (xóa lùi) thì bạn hãy xóa nội dung của ô mà không loại bỏ bất kỳ định dạng ô hoặc chú thích ô nào.

Nếu bạn xóa một ô bằng cách sử dụng Xóa Tất cả hoặc Xóa Nội dung,ô không còn chứa giá trị, đồng thời, công thức tham chiếu đến ô đó sẽ nhận được giá trị 0 (không).

Xem thêm: Phần Mềm Camscanner Cho May Tinh, Download Camscanner, Download Camscanner For Pc On Windows 10/8/7

Nếu bạn muốn loại bỏ ô khỏi trang tính và chuyển dịch các ô xung quanh để điền khoảng trống, bạn có thể chọn các ô và xóa chúng. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm vào mũi tên bên cạnh Xóa, rồi bấm vào Xóa Ô.

*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia huannghe.edu.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×
Nội dung mới
huannghe.edu.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © huannghe.edu.vn 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *