Phương không nên sai số thay đổi là gì? Phương sai sai số đổi khác (Tiếng Anh: Heteroscedasticity hoặc Heteroskedasticity) là hiện tượng lạ mà tại kia phần dư (residuals) hoặc các sai số (e) của quy mô sau quy trình hồi quy không theo phân phối hốt nhiên và phương sai không bằng nhau. Điều này phạm luật giả thuyết của mô hình hồi quy tuyến tính là phương sai thay đổi của các sai số buộc phải giống nhau (Tiếng Anh: Homoskedasticity).

Bạn đang xem: Kiểm định phương sai sai số thay đổi


*
*
*
*
*
*
kiểm tra phương sai thay đổi trong Stata

Có thể thấy vào hai kiểm định thì quý giá Prob > chi2 đều bởi 0.0000 chi2 to hơn mức chân thành và ý nghĩa 5%.

Bạn có biết: trong nghiên cứu nhiều phần sẽ thực hiện kiểm định trắng trong Stata chính vì tính phổ biến của nó!

5. Kiểm định phương sai biến đổi trong STATA nâng cao

Giả thuyết chung:

H0: Phương không nên sai số trong các thực thể là không vậy đổi

H1: Phương không nên sai số trong những thực thể là biến hóa

Có thêm 2 cách cải thiện để phát hiện phương sai biến đổi hay chu chỉnh nó trong phần mềm Stata

Kiểm định Wald vào Stata

Kiểm định Phương không nên sai số biến đổi Heteroskedasticity cho quy mô FEM bằng kiểm định Wald vào Stata bằng lệnh: xttest3


Từ công dụng hình trên ta thấy Prob>chi2 = 0.0000 Phương không nên sai số trong những thực thể là cố gắng đổi.

Lưu ý: kết luận này là không xuất sắc và họ mong đợi P-value > 5% chúng ta nhé!

Kiểm định Breusch và Pagan Lagrangian trong Stata

Kiểm định Phương sai sai số biến đổi Heteroskedasticity cho mô hình REM bởi kiểm định Breusch & Pagan Lagrangian vào Stata bởi lệnh: xttest0


Từ tác dụng hình trên ta thấy Prob>chi2 = 0.1092 > 5% nên đồng ý H0 và kết luận Phương không nên sai số trong số thực thể là không nạm đổi.

Lưu ý: kết luận này điều mà họ mong đợi vì chưng P-value > 5% nha các bạn nè :)))

6. Khắc phục phương không đúng sai số đổi khác trong STATA

Có khá nhiều cách giải pháp khắc phục phương sai sai số vậy đổi như sau:

Sử dụng quy mô WLS (Weighted Least Squares), mô hình khá tựa như với mô hình OLS giúp khắc phục phương không nên sai số đổi khác tuy nhiên cần phải sử dụng những phép test để chọn lọc ra được kết quả.

Xem thêm: Không Hiển Thị Xem Trước Ảnh Trong Win 10, Nguyên Nhân, Cách

Tham khảo thêm quy mô WLS tại: https://www.stata.com/manuals13/rvwls.pdf

Biến đổi các biến thành dạng logarit để giảm bớt và tương khắc phục hiện tượng lạ phương sai nỗ lực đổi.

Tham khảo: Khắc phục phương sai chuyển đổi bằng Eviews


Cách này khá phổ cập để tự khắc phục hiện tượng kỳ lạ phương sai biến hóa trong tế bào hình:

Chỉ phải bỏ thêm lệnh ,robust sau lệnh hồi quy quy mô tuyến tính.


Như vậy mang đến đây bạn cũng có thể kết luận được quy mô với công dụng này với tự tin tưởng rằng đã tương khắc phục hiểu rõ đươc hiện tượng phương không đúng sai số biến đổi là gì thành công nhé!

7. Tổng kết

Như vậy huannghe.edu.vn đã ra mắt đến chúng ta các ý chính như sau:

Phương không nên sai số đổi khác là gì? thực chất của hiện tượng lạ phương không nên sai số vậy đổi.Nguyên nhân xảy ra hiện tượng phương không nên sai số cầm cố đổiHậu trái của phương sai sai số cụ đổiKiểm định phương sai đổi khác trong STATA và phương pháp phát hiện tại phương sai biến hóa trong tế bào hình.Khắc phục phương sai thay đổi trong STATA

Bên cạnh này đã nêu rõ khái niệm, phân loại, nguyên nhân, hậu quả, phát hiện nay và bí quyết khắc phục bằng ứng dụng khác như SPSS cùng EVIEWS. Vậy là xong xuôi khái niệm phương không nên sai số đổi khác là gì? rồi nhé!