Trong nhiều trường hợp khi làm việc với Excel, có những lúc chúng ta phải đếm số lần xuất hiện 1 giá trị có thể là đếm số ngày công đi làm, đếm số lần đã trực, số sản phẩm đã bán trong một ngày, một tháng… của những người thực hiện công việc làm vàhọc Kế toán onlinehay làm một nhân viên kinh doanh. Bạn liệu có biết đến cách đếm không, nếu như một số lượng các giá trị quá nhiều, bạn không thể có nhiều thời gian để mà ngồi đếm thủ công được, sử dụng hàm đếm số lần xuất hiện trongExcel – hàm Countif để rút ngắn thời gian tiết kiệm cho công sức của bạn.

Đang xem: Cách đếm số lần xuất hiện trong excel

*

Đếm số lần xuất hiện 1 giá trị trong Excel. Hình 1

1. Hàm COUNT – Hàm đếm số lần xuất hiện giá trị

Hàm COUNT là hàm đếm số lượng trong Excel cơ bản nhất.

Công thức hàm Excel đếm số lần xuất hiện:=COUNT(Range)

Trong đó:

– Range:là dãy giá trị mà bạn muốn đếm

Ví dụ minh họa về hàm COUNT được sử dụng trong Excel:

– Để đếm ô có giá trị số trong cột B và D, bạn sử dụng công thức=COUNT(B2:B7, D2:D7)

Trong đó:

– B2:B7 là cột B

– D2:D7 là cột D

*

Hình minh họa

2. Hàm Countif – Hàm đếm số lần xuất hiện giá trị

Hàm Countif, một trong các hàm thống kê, là hàm để đếm các ô với điều kiện chỉ định, hay dễ hiểu hơn là hàm đếm số lần xuất hiện có điều kiện tronghọc Excel. Ví dụ như đếm số lần mà tên thành phố xuất hiện trong một danh sách khách hàng, số lần xuất hiện của tên sản phẩm trong list danh sách cập nhật gian hàng…

Công thức đếm số lần xuất hiện trong Excel: =COUNTIF(range;criteria)

Trong đó:

– Range: phạm vi các ô để đếm.

– Criteria: các tiêu chí kiểm soát các ô nào sẽ được tính

Hàm này được áp dụng khi gặp các yêu cầu đếm số lượt hiển thị, thống kê, tính số lần xuất hiện…

Ví dụ:

=Countif(A2:A5,”táo”) –> Excel sẽ đếm số ô có chứa “táo” trong phạm vì các ô từ A2 đến A5

=Countif(A2:A5,A2) + Countif(A2:A5, A3) –> Excel sẽ đếm giá trị trong ô A2 và giá trị trong ô A3 và cộng chúng lại với nhau để cho ra kết quả. Ở đây ta có thể hiểu công thức này có 2 tiêu chí nên cần hai lệnh Countif để biểu diễn một biểu thức.

Xem thêm:

Một số những chú ý cho cách sử dụng hàm Countif:

– Hàm COUNTIF trong Excel đếm số lượng ô trong phạm vi phù hợp với tiêu chí được cung cấp

– Hàm Countif khác hàm Countifs ở chỗ hàmCountifs đếm các ô trong phạm vi đơn lẻ với MỘT ĐIỀU KIỆNduy nhất cũng như trong nhiều vùng phạm vi với nhiều điều kiện. Hoặc chỉ khi các ô dữ liệu đáp ứng được tất cả các điều kiện thì hàm mới được đếm.

– Các tiêu chí không phải là số cần được đặt trong dấu ngoặc kép nhưng tiêu chí số thì không.

– Hàm này được áp dụng cho tất cả các phiên bản Microsoft Excel tất cả các năm…

3. Cách đếm số lần xuất hiện trong Excel với một giá trị

Theo dõi ví dụ về cách đếm số lần lặp lại trong excel củamột giá trị.

Cho một bảng danh sách các tên của các bạn trong một lớp và các ngày đi trực tuần của mỗi bạn, đếm xem số lần mỗi bạn đi trực:

*

Đếm số lần xuất hiện 1 giá trị trong Excel. Hình 2

Tại ô F2 nhập công thức: =COUNTIF(B3:B17;B3):

*

Đếm số lần xuất hiện 1 giá trị trong Excel. Hình 3

Kết quả sau khi ấn Enter:

*

Đếm số lần xuất hiện 1 giá trị trong Excel. Hình 4

Thực hiện công thức tương tự cho việc đếm số lần xuất hiện của mỗi bạn:

*

Đếm số lần xuất hiện 1 giá trị trong Excel. Hình 5

Hơn hết, hệ thống hàm chức năng Excel rất nhiều, nếu tìm hiểu một cách bài bản bạn sẽ không bao giờ lo lắng về bất cứ bài toán về số liệu công việc nào.

Xem thêm:

Hướng dẫn trên đây cách sử dụng hàm đếm số lần xuất hiện trong Excel với ví dụ cụ thể về việc đếm số lần một người xuất hiện hay nói cách khác số ngày đi trực của mỗi người trong bảng phân công công việc trên. Ví dụ để các bạn có thể hình dung một cách dễ hiểu nhất và áp dụng vào trong công việc thực tế của mình.Trong thực tế các bạn sẽ gặp phải không chỉ là một bảng dữ liệu chỉ có một vài giá trị mà bạn sẽ phải làm việc với hàng trăm các giá trị, nhưng cách làm với hàm đếm trên đây sẽ hỗ trợ tích cực cho các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *