post-promotion-placement#checkSidebarAdDisplayCondition” data-controller=”scroll-position sticky-ad post-promotion-placement “>
scroll-to-target-tracking#onClick” data-label=”Scroll to top” data-target-selector=”#page-body”> Scroll to top

*

Xác định một tên phạm vi trong Google Sheets

Nhập công thức

Để nhập công thức, hãy vào sheet Sales Amounts và nhấp vào B5.

Đang xem: Truy xuất dữ liệu trong excel

Nhập công thức:

=VLOOKUP(A5,data,8,FALSE)

Nhấn Enter.

*

Nhập hàm VLOOKUP

Kết quả sẽ là 40. Để điền các giá trị xuống cột, nhấp trở lại B5, nếu cần thiết. Đặt con trỏ chuột vào dấu chấm AutoFill ở góc dưới bên phải của ô, để con trỏ chuột trở thành một biểu tượng nhắm.

*

Khi bạn đặt con trỏ chuột vào dấu chấm ở góc dưới bên phải của một ô, nó sẽ trở thành một biểu tượng nhắm cho AutoFill

Nhấp đúp để điền các giá trị xuống cột.

*

Nhấp đúp vào biểu tượng nhắm AutoFill để sao chép công thức xuống cột

Nếu bạn muốn, bạn có thể chạy hàm VLOOKUP trong vài cột tiếp theo để trích xuất các trường dữ liệu khác, như last name hoặc state.

Sử dụng MATCH

Hàm MATCH không trả về giá trị dữ liệu cho bạn; bạn cung cấp các giá trị mà bạn đang tìm kiếm, và hàm sẽ trả về vị trí của giá trị đó. Nó giống như câu hỏi #135 Main Street là ở đâu, và nhận được câu trả lời rằng đó là tòa nhà thứ 4 ở trên phố.

Cú pháp

Cú pháp của hàm MATCH là:

= MATCH (giá trị tra cứu, phạm vi bảng, )

Các đối số là:

Giá trị tìm kiếm. Ô có định danh duy nhất.Phạm vi bảng. Phạm vi của các ô mà bạn đang tìm kiếm.Kiểu trùng. Không bắt buộc. Đó là cách mà bạn chỉ định cho nó trùng như thế nào tuỳ theo ý bạn muốn, như sau:

Giá trị cao nhất tiếp theo

-1

Các giá trị phải theo thứ tự giảm dần.

Giá trị mục tiêu

0

Giá trị có thể theo thứ tự bất kỳ.

Xem thêm:

Giá trị thấp nhất tiếp theo

1

Kiểu mặc định. Giá trị phải theo thứ tự tăng dần.

Cũng như hàm VLOOKUP, bạn có thể sẽ thấy hàm MATCH dễ dàng hơn để sử dụng nếu bạn áp dụng một tên phạm vi. Vào sheet Data Source, chọn từ B4 (tiêu đề cột cho Order #) đến phía dưới cùng, nhấp vào trong Name Box trên cột A, và gọi nó là order_number. Lưu ý rằng các giá trị theo thứ tự tăng dần.

*

Một phạm vi tên có thể chỉ là một cột, chỉ là một hàng, hoặc thậm chí chỉ là một ô

Đi đến tab Match của bảng tính. Trong B5, nhập hàm MATCH:

=MATCH(A5,order_number,1)

*

Nhập hàm MATCH

Nếu bạn không xác định một tên phạm vi, bạn sẽ viết hàm như sau:

=MATCH(A5,”Source Data”!A5:A203,0)

Dù bằng cách nào, bạn có thể thấy rằng điều này là ở vị trí thứ 14 (thứ tự thứ 13).

*

Kết quả của hàm MATCH

Sử dụng INDEX

Hàm INDEX là sự đối lập với hàm MATCH và tương tự như hàm VLOOKUP. Bạn nói cho hàm biết hàng và cột của dữ liệu nào mà bạn muốn, và nó sẽ nói cho bạn biết giá trị của ô là gì.

Cú pháp

Cú pháp của hàm INDEX là:

=INDEX(phạm vi dữ liệu, số hàng, )

Các đối số là:

Phạm vi dữ liệu. Cũng giống như hai hàm kia, đây là bảng dữ liệu.Số hàng. Số hàng dữ liệu, không nhất thiết phải là hàng của sheet. Nếu phạm vi bảng bắt đầu từ hàng 10 của sheet, thì đó là hàng thứ 1.Số cột. Số cột của phạm vi dữ liệu. Nếu phạm vi bắt đầu trên cột E, thì đó là cột số 1.

Tài liệu hướng dẫn của Excel sẽ cho bạn biết rằng đối số số cột là không bắt buộc, nhưng số hàng cũng không bắt buộc. Nếu phạm vi bảng chỉ có một hàng hoặc một cột, bạn không cần phải sử dụng các tham số khác.

Vào sheet Index của bảng tính và nhấp vào C6. Đầu tiên chúng ta muốn tìm kiếm những gì đang có trong hàng 9, cột 3 của bảng. Trong công thức, chúng ta sẽ sử dụng tên phạm vi mà chúng ta đã tạo ra trước đó.

Xem thêm:

Nhập công thức:

=INDEX(data,A6,B6)

*

nhập hàm Index

Nó trả về last name của khách hàng: Strevell. Thay đổi các giá trị của A6 và B6, và trong C6 sẽ cho ra kết quả khác (lưu ý rằng nhiều hàng có bang và tên sản phẩm tương tự).

Tổng kết

Khả năng tìm kiếm trong một sheet khác và trích xuất dữ liệu là một công cụ tuyệt vời. Bằng cách này, bạn có thể có một sheet có chứa tất cả các dữ liệu mà bạn cần cho nhiều mục đích, sau đó trích xuất những gì bạn cần trong các trường hợp cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *