Bài 2: Em hãy xem thêm kỹ thắc mắc và ĐIỀN vào khu vực trống hoặc CHỌN một trong các 4 đáp án cho sẵn

Câu 1: Trái nghĩa với tự "chăm chỉ" là từ?

A. Siêng ngoan

B. Lười biếng

C. Siêng làm

D. Siêng bón

Câu 2

Đồng âm với tiếng "bàn" trong từ "bàn ghế" là?

A. Bàn gỗ

B. Bàn bạc

C. Bàn ăn

D. Bàn đá

Câu 3

Cặp từ bỏ trái nghĩa vào câu: "Gần đơn vị xa ngõ" là cặp từ nào?

A. Nhà, ngõ

B. Ngõ, xa

C. Gần, xa

D. Xa, nhà

Câu 4

Từ không đủ trong câu "Đói mang đến … rách nát cho thơm" là từ bỏ nào?

A. Sạch

B. Tốt

C. đẹp

D. Xấu

Câu 5

Cặp từ nào là cặp tự trái nghĩa tả trạng thái?

A. Buồn, khổ

B. Vui, cười

C. Buồn, vui

D. Vui, sướng

Câu 6

Từ đồng âm là đa số từ như thể nhau về music nhưng khác nhau về …. Từ trong dấu cha chấm là từ bỏ nào?

A. âm đầu

B. Vần

C. Chữ cái

D. Nghĩa

Câu 7

Từ còn thiếu trong câu "Cây … không sợ bị tiêu diệt đứng" là trường đoản cú nào?

A. Thẳng

B. Ngay

C. Tốt

D. Sạch

Câu 8

Từ còn thiếu trong câu "Giấy rách rưới phải giữ mang ..." là tự nào?

A. Bìa

B. Gáy

C. Rang

D. Lề

Câu 9

Trong câu: "Ông ngồi câu cá, phát âm mấy câu thơ." thì nhì từ "câu" là nhị từ

A. đồng nghĩa

B. Trái nghĩa

C. đồng âm

D. Nhiều nghĩa

Câu 10

Từ chỉ một một số loại bánh để nạp năng lượng Tết thông thường sẽ có ở miền Nam, có vần et là trường đoản cú nào?

A. Bánh tét

B. Bánh nậm

C. Bánh giò

D. Bánh chay

Bài 3: chuột vàng tài ba

Điền mọi từ phù hợp vào 3 chủ thể đã cho

*

Câu 1:

Hợp tác: ..., ..., ... 

Câu 2

Từ ghép tổng hợp: ..., ..., ...

Bạn đang xem: Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 5 vòng 18 năm học 2021

Câu 3

Từ ghép phân loại: ..., ..., ...

Xem thêm: Tuổi Quý Dậu Cưới Năm 2017, Nữ 1993 Cưới Năm 2017, 1 Tuổi Quý Dậu Cưới Năm 2017

Đáp án đề Thi Trạng Nguyên giờ Việt Lớp 5 vòng 3 - Đề 2


Bài 1: phép màu mèo con

Hãy ghép 2 ô trống bao gồm nội dung tương đương hoặc đều bằng nhau thành cặp đôi.

... = ...; ... = ...; ...

1 = 7; 2 = 18; 3 = 5; 4 = 14; 6 = 8; 9 = 11; 10 = 17; 12 = 20; 13 = 16; 15 = 19

Bài 2: Em hãy tham khảo kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN một trong những 4 câu trả lời cho sẵn

Câu 1

Trái nghĩa với tự "chăm chỉ" là từ?

lười biếng

Câu 2

Đồng âm với tiếng "bàn" vào từ "bàn ghế" là?

bàn bạc

Câu 3

Cặp trường đoản cú trái nghĩa trong câu: "Gần bên xa ngõ" là cặp từ nào?

gần, xa

Câu 4

Từ còn thiếu trong câu "Đói mang lại … rách rưới cho thơm" là trường đoản cú nào?

sạch

Câu 5

Cặp từ như thế nào là cặp tự trái nghĩa tả trạng thái?

buồn, vui 

Câu 6

Từ đồng âm là đông đảo từ giống nhau về âm thanh nhưng không giống nhau về …. Từ vào dấu tía chấm là từ bỏ nào?