1. Quan niệm về quá trình Phiên mã

– Là vượt trình truyền thông media tin dt từ phân tử ADN mạch kép lịch sự ARN mạch đơn.

Bạn đang xem: Quá trình phiên mã xảy ra ở đâu

– Ở tất cả các virút gồm ADN mạch kép, vi khuẩn và các sinh đồ gia dụng nhân thực đều phải sở hữu quá trình phiên mã.

– Ở sinh thứ nhân thực quá trình phiên mã diễn ra trong nhân tế bào, nghỉ ngơi kì trung gian giữa hai lần phân bào, lúc ấy nhiễm sắc đẹp thể (NST) dãn xoắn.

2. Diễn biến quá trình phiên mã

Quá trình phiên mã có những tiến trình chính sau:


a. Mở đầu

Enzim ARN-polimeraza bám vào vùng mở màn làm gen toá xoắn để lộ mạch mã gốc gồm chiều 3’-5’ và ban đầu tổng vừa lòng mARN tại vị trí quánh hiệu (điểm khởi đầu)

b. Kéo dài

ARN-polimeraza trượt dọc theo mạch nơi bắt đầu của gene theo chiều 3’-5’ tổng hợp mạch mARN theo chiều từ 5’ => 3’ với theo nguyên tắc bổ sung cập nhật (A-U, G-X).

c. Kết thúc

Enzim dịch chuyển đến khi chạm chán mã hoàn thành thì dừng phiên mã, phân tử mARN được giải phóng.

Xem thêm: Kiếp Đam Mê - Lời Bài Hát (Lyrics)

– Ở sinh đồ nhân sơ: mARN sau phiên mã được trực tiếp sử dụng làm khuôn để tổng hòa hợp protein.

– Ở sinh đồ dùng nhân thực: mARN sau phiên mã buộc phải cắt bỏ những intron, nối những exon lại cùng với nhau mới tạo thành mARN trưởng thành, kế tiếp mARN cứng cáp đi qua màng nhân, ra tế bào chất làm khuôn tổng vừa lòng protein.


Kết luận: Trong nhị mạch của gen chỉ gồm mạch khuôn (mạch mã gốc) được phiên mã thành mARN theo nguyên tắc bổ sung cập nhật rồi trường đoản cú nhân ra tế bào chất để thâm nhập vào quá trình dịch mã. Quy trình dịch mã được tiến hành từ điểm mở đầu và chấm dứt ở điểm xong của gen.

* Sơ đồ quy trình phiên mã

*

3. Những công thức cơ bản liên quan tiền đến quá trình Phiên mã

Nếu hotline mạch nơi bắt đầu của ren là mạch 1 ta tất cả mối liên quan về số lượng các đơn phân giữa gen cùng ARN:

Um = A1 = T2 ;

Am = T1 = A2 ;


Xm = G1 = X2 ;

Gm = X1 = G2

Nếu xét mối tương quan các nuclêôtit của 2 mạch 1-1 ta có:

T = A = T1 + T2 = A1 + A2 = T1 + A1 = T2 + A2 = Um + Am

G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = X1 + G1 = X2 + G2 = Xm + Gm

Suy ra:

*

4. Bài xích tập về quá trình phiên mã

Các chúng ta cũng có thể làm bài tập trắc nghiệm về quá trình phiên mã trên ĐÂY.

*


Posted in Sinh học
Tagged in adn, dịch mã, phiên mã
PrevBài tập qui định di truyền và biến chuyển dị lever phân tử
NextBài tập Nhân song ADN và quá trình phiên mã

2 Comments

Comments are closed.


Tìm kiếm


Hỗ trợ


WordPress Theme | Viral News by HashThemes
Go to điện thoại version