Office.com OneDrive (gia đình hoặc cá nhân) OneDrive for Mac OneDrive for Windows Xem thêm…Ít hơn

Kiểm tra OneDrive lưu trữ của bạn để xem dung lượng bạn đã sử dụng và giải phóng dung lượng nếu bạn gần đến giới hạn lưu trữ của mình. 

Chọn Làm trống thùng rác để xóa vĩnh viễn các tệp trong thùng rác và giải phóng dung lượng.

Đang xem: Onedrive miễn phí bao nhiêu gb

Chọn Nội dung nào đang chiếm dung lượng, để xem các tệp và ảnh lớn, cũng như xóa những tệp bạn không cần nữa.

Kiểm tra gói và nâng cấp hiện tại của bạnhuannghe.edu.vn 365, hoặc quy đổi mãOneDrive để có thêm dung lượng lưu trữ. 

*

OneDrive thắc mắc về việc lưu trữ và thanh toán

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về dung lượng lưu trữ và việc thanh toán. Chọn chủ đề bất kỳ bên dưới và chủ đề đó sẽ mở ra để hiển thị thêm thông tin:

Nếu bạn đã mua dung lượng lưu trữ bổ sung trong ứng dụng nhưng không thấy được, hãy làm theo các bước sau. Xin lưu ý rằng có thể mất 48 giờ để các giao dịch mua hàng lưu trữ được hiển thị.

Cuối cùng, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc nhà cung cấp thanh toán của bạn để xem giao dịch mua hàng đã được thực hiện hay không.

Nhận thông tin mới nhất về các gói OneDrive trữ sẵn có tại OneDrive Phí.

OneDrive dung lượng lưu trữ và giá cả có thể khác nhau theo quốc gia hoặc khu vực. Hãy truy cập trang Các gói lưu trữ theo quốc gia/khu vực để biết các gói và mức giá mới nhất.

Dưới đây là một số điểm chính liên quan đến dịch vụ OneDrive ký của chúng tôi:

Tất cả các gói đều được tính phí kể từ ngày bạn mua đăng ký. Các gói lưu trữ của chúng tôi được tính phí hàng tháng hoặc hàng năm, cũng như được đặt để tự động gia hạn đăng ký vào cuối mỗi kỳ thanh toán và thu phí theo phương thức thanh toán của bạn. Khi bạn hủy bỏ, bạn chỉ cần dừng quy trình tự động gia hạn, rồi tiếp tục sử dụng dung lượng lưu trữ của mình như bình thường cho tới cuối chu kỳ thanh toán hoặc bạn có thể hủy bỏ ngay và được hoàn tiền.

Nếu bạn vượt quá dung lượng lưu trữ còn lại khi thuê bao hết hạn, bạn vẫn sẽ có thể xem, chia sẻ và tải xuống tệp trên OneDrive, nhưng bạn sẽ không thể tải tệp lên cho đến khi bạn mua thêm dung lượng lưu trữ hoặc giải phóng dung lượng.

Bạn cũng có thể hạ cấp đăng ký của mình, nếu bạn quyết định rằng mình sẽ cần ít dung lượng lưu trữ hơn.

Tại sao tôi chỉ có thể thấy 1 TB với huannghe.edu.vn 365 Family?

Với đănghuannghe.edu.vn 365 Family, bạn sẽ nhận được tổng cộng 6 TB dung lượng lưu trữ: 1 TB (hay 1000 GB) cho mỗi người dùng.

Bạn có thể chia sẻ tổng dung lượng lưu trữ của mình cho mọi người và sử dụng nhiều hơn 1 TB bằng cách chia sẻ thư mục giữa các người dùng cũng như thêm thư mục dùng chung cho chính OneDrive của bạn.

Để quản lý đăng ký huannghe.edu.vn 365 của bạn, hãy truy cập cổng thông tin tài khoản huannghe.edu.vn của bạn.

Tôi có thể chia sẻ dung lượng lưu trữ của mình không?

Tính năng Chia sẻ được hạn chế trong chế độ cơ bản hoặc “chỉ lưu trữ” OneDrive. Giới hạn đặt lại sau 24 giờ, nhưng bạn có thể nâng cấp lên một đăng ký Premium để có được tăng giới hạn chia sẻ và thêm các tính năng chia sẻ.

Nếu bạn có đăng ký huannghe.edu.vn 365 Family, bạn có thể chia sẻ thông tin này với 5 người khác. Mỗi người bạn chia sẻ sẽ nhận được 1 TB dung lượng lưu trữ. Mỗi người có thể chia sẻ thư mục, để bạn có thể hưởng tất cả lợi ích từ dung lượng lưu trữ tối đa của mình.

Xem thêm:

Tại sao tài khoản OneDrive của tôi bị đóng băng?

Tài khoản của bạn có thể bị đóng băng nếu:

Tại sao dung lượng lưu trữ của tôi chưa được cập nhật?

Có thể mất tới 24 giờ để cập nhật sau khi mua thêm dung lượng lưu trữ hoặc đăng ký.

Tôi muốn gỡ cài đặt ứng OneDrive

Nếu bạn không muốn sử dụng OneDrive, giải pháp dễ dàng nhất là hủy liên kết ứng dụng đó. Làm theo các bước trong mục Tắt,tắt hoặc gỡ cài đặt OneDrive , để biết cách hủy liên kết, ẩn và gỡ cài đặt OneDrive.

Làm thế nào để tôi hủy thuê bao của mình?

Các bước sau là để hủy bỏ đăng ký OneDrive lưu trữ. (Để biết huannghe.edu.vn 365 ký, xem mục Hủy bỏ hoặc tắt tính năng thanh toán định kỳ cho đăng ký huannghe.edu.vn.)

Chọn Quản lý bên cạnh gói lưu trữ của bạn để truy nhập site tài khoản huannghe.edu.vn.

Chọn Dịch vụ & đăng ký.

Trên trang Khi bạn muốn chấm dứt đăng ký OneDrive của mình, hãy chọn xem bạn muốn hủy bỏ tự động gia hạn hay chấm dứt ngay và được hoàn tiền, rồi bấm vào Tiếp theo.

Lưu ý: 

Khi hủy bỏ, bạn chỉ cần dừng quy trình tự động gia hạn, rồi tiếp tục sử dụng dung lượng lưu trữ của mình như bình thường cho đến cuối chu kỳ thanh toán hoặc bạn có thể hủy bỏ ngay lập tức và được hoàn tiền.

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu của tôi nếu tôi hủy bỏ đăng ký của mình hoặc dung lượng lưu trữ thưởng của tôi hết hạn và tôi đã vượt quá giới hạn lưu trữ 5 GB miễn phí?

Nếu bạn hủy bỏ đăng ký hoặc nếu dung lượng lưu trữ thêm miễn phí của bạn hết hạn, bạn sẽ vẫn có thể truy nhập vào dữ liệu của mình. Bạn vẫn sẽ có thể xem, chia sẻ và tải xuống tệp trên OneDrive, nhưng sẽ không thể tải tệp lên cho đến khi bạn mua thêm dung lượng lưu trữ hoặc giải phóng dung lượng. Nếu bạn tiếp tục vượt quá giới hạn lưu trữ của mình trong một khoảng thời gian mở rộng, tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng. Để biết thông tin về việc đưa tài khoản bị đóng băng về tình hình hoạt động bình thường, hãy xem mục Tài khoản OneDrive bạn bị đóng băng nghĩa là gì?

Không thể áp dụng đăng ký

Có thể mất đến 24 giờ để đăng ký của bạn hiển thị.

Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn sau 24 giờ, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ bên dưới.

Đăng ký được đổi trên một tài khoản khác

Lý do có thể là vì bạn đã đăng nhập bằng tài khoản huannghe.edu.vn khác. Kiểm tra xem tài khoản nào có trên thiết bị di động của bạn.

Mở ứng dụng OneDrive và nhấn vào Tôi

*

Tên tài khoản của bạn nằm ở phía trên cùng của màn hình bên dưới Tôi. Nếu tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn được hiển thị, hãy nhấn

*

để xem các tùy chọn tài khoản khác hoặc chọn + Thêm tài khoản để thêm tài khoản huannghe.edu.vn cá nhân của bạn.

Sự cố khi truy nhập cửa hàng

Nếu bạn không thể truy cập cửa hàng, hãy thử các mẹo sau.

Đảm bảo bạn có ứng dụng Store mới nhất và đăng nhập bằng tài khoản có quyền mua hoặc tải xuống ứng dụng.

Thanh toán và lập hóa đơn

Nhận trợ giúp về thanh toán, lập hóa đơn, thẻ quà tặng hoặc số dư tài khoản huannghe.edu.vn của bạn

Chủ đề liên quan

Xóa các tệp hoặc thư mục trong OneDrive

Tìm tệp bị thất lạc hay bị thiếu trong OneDrive

Cách hủy bỏ đăng ký huannghe.edu.vn của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

*

*

Hỗ trợ qua email Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive.

Xem thêm:

*

Hỗ trợ Thanh toán và Tài khoản Để được trợ giúp về tài khoản huannghe.edu.vn hoặc các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Thanh toán và Tài khoản huannghe.edu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *