Zing.vn điểm lại phần nhiều phát ngôn tuyệt hảo của ông Nguyễn Tấn Dũng trong khoảng thời gian gần 10 năm có tác dụng Thủ tướng.


*
*
*
*
*
*
*
*

“Việt Nam luôn mong mong mỏi có hòa bình, hữu hảo nhưng yêu cầu trên cơ sở bảo đảm an toàn độc lập, từ bỏ chủ, công ty quyền, toàn diện lãnh thổ, vùng biển, và nhất quyết không gật đầu đánh đổi điều thiêng liêng này để thừa nhận lấy một sản phẩm hòa bình, hữu nghị viển vông, chịu ảnh hưởng nào đó" - Thủ tướng mạo Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn thương hiệu thông tấn AP với Reuters về thực trạng Biển Đông cũng giống như các biện pháp giải quyết và xử lý của vn trong chuyến thăm Philippines vào vào cuối tháng 5/2014.

*
*

10 phát ngôn tuyệt vời của ông Trương Tấn Sang

Zing.vn điểm lại các phát ngôn tuyệt vời của ông Trương Tấn sang trong nhiệm kỳ quản trị nước 2011-2016.


phát ngôn tuyệt vời của Thủ tướng mạo Nguyễn Tấn Dũng chính phủ Vinashin phạt ngôn của Thủ tướng mạo Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng mạo Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng thiết yếu phủ năm nhâm thìn Chủ tịch nước năm nhâm thìn

Bài viết liên quan