Việc thay đổi nhân sự phụ trách cần thực hiện thông báo để các đối tác, khách hàng của công ty có thể cập nhật các thông tin mới nhất về sự thay đổi nhân sự của công ty.Bạn đang xem: Thông báo thay đổi nhân sự phòng kinh doanh

Thông báo thay đổi nhân sự không chỉ được gửi đến các đối tác, khách hàng mà còn được gửi đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty để mọi người có thể kịp thời cập nhật các thông tin.

Đang xem: Mẫu thư thông báo thay đổi nhân sự

Nội dung thông báo thay đổi nhân sự cần được phân chia ra thành các mục nội dung rõ ràng và cụ thể để người nhận được thông báo có thể hiểu được và tiếp nhận thông tin một cách nhanh nhất.

Để làm rõ hơn vấn đề này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Mẫu thông báo thay đổi nhân sự phụ trách trong nội dung bài viết dưới đây.

Tại sao cần phải thông báo thay đổi nhân sự phụ trách?

Việc thay đổi nhân sự phụ trách cần thực hiện thông báo để các đối tác, khách hàng của công ty có thể cập nhật các thông tin mới nhất về sự thay đổi nhân sự của công ty.

Đồng thời, việc làm này cũng tránh trường hợp các nhân viên cũ lợi dụng chức danh, danh nghĩa của công ty để thực hiện các hành vi tư lợi cá nhân.

Thực tế đã cho thấy trong kinh doanh khách hàng và các đối tác chính là yếu tố quyết định đến sự duy trì và phát triển của công ty. Nhiều nhân sự cũ trong công ty có được các mối quan hệ tốt với các khách hàng thì họ có thể tiếp tục duy trì các mối quan hệ đó để tư lợi cho chính bản thân họ.

Chính vì vậy, các công ty, doanh nghiệp cần thực hiện gửi Mẫu thông báo thay đổi nhân sự phụ trách đến các đối tác, khách hàng ngay khi có thể để khách hàng có thể kịp thời nắm bắt và đảm bảo hợp tác bình thường các giao dịch với công ty, doanh nghiệp đó.

Việc thông báo thay đổi nhân sự còn là cách để các công ty, doanh nghiệp có thể tự bảo đảm quyền lợi cho chính mình trong trường hợp nhân sự cũ đã không còn đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn.

*

Khi nào thì cần thông báo thay đổi nhân sự phụ trách?

Nhân sự xin nghỉ việc vì các lý do khách quan hoặc chủ quan khác nhau, bãi nhiệm nhân sự, các nhân sự nghỉ việc do quá độ tuổi lao động.

Do điều kiện công ty và xã hội mà buộc phải thay đổi cơ cấu và thay đổi nhân sự phụ trách.

Thể thức trình bày mẫu thông báo thay đổi nhân sự phụ trách

Theo quy định của pháp luật, Mẫu thông báo thay đổi nhân sự phụ trách phải đảm bảo đầy đủ chính xác các thông tin và thể thức trình bày như sau:

+ Tên công ty: Trình bày phía trên cùng góc bên trái, viết hoa

+ Quốc hiệu – tiêu ngữ: Trình bày bên góc bên phải của thông báo, viết hoa,

+ Địa điểm, ngày, tháng, năm thực hiện thông báo

+ Tên thông báo: Thông báo về việc thay đổi nhân sự phụ trách

+ Các thông tin căn cứ để thực hiện thông báo này có thể dựa trên: Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, các quyết định có liên quan, các điều lệ, đơn xin thôi việc, quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm của công ty/ doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh khác.

+ Nội dung chính của thông báo đối với các cá nhân nghỉ việc, dừng công tác, bãi nhiệm, thôi giừ vị trí, chức vụ trong công ty; Các cá nhân sẽ nắm giữ các chức vụ, vị trí trong công ty thay thế cho các cá nhân đó.

Xem thêm:

+ Phần kết: Mong muốn tiếp tục hợp tác đối với các đối tác, khách hàng trong một thời gian sớm nhất.

+ Trình bày rõ thời gian, địa điểm thực hiện thông báo thay đổi nhân sự

+ Chữ ký và đóng dấu xác nhận của Giám đốc công ty hoặc trưởng bộ phận phụ trách nhân sự.

Mẫu thông báo thay đổi nhân sự phụ trách mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..ngày ……. tháng …… năm

THÔNG BÁOV/v: thay đổi nhân sự

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

xin chân thành cảm ơn Quý khách về sự quan tâm tín nhiệm đến sản phẩm của Công ty Chúng tôi, về mối quan hệ hợp tác trên tinh thần đoàn kết và phát triển trong thời gian qua.

Nay nhằm thuận tiện trong giao dịch, trân trọng thông báo đến quý khách:

Ông/Bà : ………………………………………………….. Mã nhân viên: ……………………………..

Chức vụ : …………………………………………………..

Đã chính thức nghỉ việc và không còn trách nhiệm thực hiện các giao dịch với Quý khách trên danh nghĩa kể từ ngày ……./……../20…..

Do đó, để giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng (nếu có) đề nghị Quý khách liên hệ trực tiếp với:…………………

Ông/Bà : ……………………………………… Mã nhân viên: ………………………………….

Điện thoại : ……………………………………… Trước ngày: ……../……/20…….

Sau thời gian trên Công ty Chúng tôi không còn trách nhiệm đối với những khiếu nại liên quan đến Ông/Bà

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính chúc Quý khách luôn thành công trong kinh doanh, sự hợp tác giữa chúng ta ngày càng phát triển và mãi mãi vững bền.

Trân trọng kính báo,

Nơi nhận:– Như trên.– Lưu: Đơn vị, PNS.– Phòng TCKT.

Xem thêm:

Như vậy, việc thông báo thay đổi nhân sự phụ trách công việc của công ty rất quan trọng và ảnh hưởng tới các hoạt động giao dịch, quan hệ với đối tác, khách hàng. Do đó, khi có sự điều chỉnh về nhân sự thì bạn cần lưu ý thực hiện đúng thủ tục thông báo theo quy định pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *