Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Luật sư Nguyễn Hồng Quân.LUẬT SƯ NGUYỄN HỒNG QUÂNLÀ LUẬT SƯ CHUYÊN GIẢI QUYẾT ÁN HÌNH SỰ, NHÀ ĐẤT.Với phương châm làm việc “chọn việc Đúng – Đáng – Đàng hoàng- Đặt Lợi Ích Khách Hàng Lên Hàng Đầu” kết hợp với bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn, tranh tụng, hỗ trợ pháp lý cho các khách hàng trong các vụ án hình sự, kinh tế lớn.

Đang xem: Luật xâm phạm quyền riêng tư

1. Quyền riêng tư được pháp luật bảo vệ như thế nào?

Quyền riêng tư bao gồm bí mật cá nhân, đời sống riêng tư,… là một trong vấn đề đang được quan tâm trong thời điểm phương tiện điện tử và mạng xã hội đang rất phát triển, mọi thông tin, bí mật riêng tư đều có nguy cơ bị phát tán như hiện nay. Đây là một trong những quyền cơ bản của cá nhân. Mặc dù vậy nhưng hiện nay hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có đạo luật riêng quy định về nội dung này, mà thay vào đó được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực mà văn bản đó điều chỉnh.

Quyền riêng tư trước hết được quy định trong Điều 21 Hiến pháp 2013 như sau:

“Điều 21.

Xem thêm:

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

Xem thêm: Mẫu Thư Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Chi Tiết Và Đầy Đủ Nhất, Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Kính

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.”

Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định về quyền riêng tư, cụ thể:

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *