Trên con đường 1 mình anh về xứ sở tha hương. Lần đau xa tín đồ còn ngấm môi hôn nhớ về ai. Phút chia ly em nói lời đưa tiễn Mắt anh ai oán nhìn em, thôi vẫn mất. Đêm hôm làm sao mùa trăng thu ngóng em đến bên tôi Vùi thân rã rời hình bóng em theo chăn gối này Thoang hương thơm xưa thôi cũng đành Nói lẫn nhau lời sau cuối Dấu chân em rời căn gác bi tráng tênh. Cùng ngày em đi, anh gửi môi kiếm tìm lên môi son cũ dấu vết ái ân tan theo như khẩu ca khi lìa nhau Bàn tay như gắng kéo phần đông ước mơ đã mãi xa rồi nhìn tháng năm tàn phai, hình bóng thôi còn ai.

Bạn đang xem: Đoản khúc cuối cho em


Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Truyện Cuộc Chiến Giữa Nhíp Và Quần Đùi Hoa Thủng Đũng, Cuộc Chiến Giữa Nhíp Và Quần Đùi Hoa

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.