tự xa tôi về phép nhị mươi bốn giờ Tìm tín đồ thương trong người thương Chân nghe quen thuộc từng viên sỏi mặt đường nhà Chiều nghiêng nghiêng nắng nóng đổ Và người yêu đứng chờ ngoại trừ đầu ngõ khi nào Vừa tâm tư tình cảm là mắt nên khi đương đầu Chuyện bi tráng dương gian lẩn mất Ðưa ta trở về nguyên thủy loài fan Lời yêu khi hy vọng ngỏ lề mề về ngữ điệu tình làm bởi dấu đôi tay Bốn tiếng đi dài thêm tư giờ về thời hạn còn lại anh đến em tất cả em ơi Ta đưa ta cho đỉnh tuyệt đối Ðêm lạc loài giấc mộng mồ côi bạn đi chưa chờ sáng Ðưa nhau cuối mặt đường sợ làm cho đêm vui rủ xuống Thương quê nhà và bé nhỏ dại tình này kết thúc trong đôi mắt đỏ do mình mười sáu giờ bỏ trời đất cá biệt

Bạn đang xem: Lời bài hát 24 giờ phép


Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tin Chuyển Nhượng Arsenal Mới Nhất, Ngày Hôm Nay

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.