Lịch sử hình thành và phát triển đất nước mặt trời mọc luôn là đề tài khai thác của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử trên toàn thế giới. Từ thuở sơ khai đến các thời kỳ như Nara, Heian, Kamakura… đến thời cận đại và hiện đại, nước Nhật luôn tỏ rõ bản lĩnh ngoan cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Trong bài viết sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại lịch sử Nhật Bản đã biến chuyển thế nào qua các thời kỳ nhé.

Đang xem: Lịch sử nhật bản qua các thời kỳ

Lịch sử Nhật Bản thời kỳ sơ khai (đến năm 710 sau CN)

Theo ghi chép từ các cuốn Cổ sự ký của Nhật Bản, Thiên hoàng đầu tiên của nước này mang dòng dõi của nữ thần Mặt Trời. Thiên hoàng Jimmu lên ngôi vào năm 660 trước CN. Tiếp theo đó vào giai đoạn 13000 – 300 trước CN là thời Jomon. Trong thời kỳ này, đồ gốm được đặc trưng bởi những hoa văn xoắn thừng. Những bộ lạc nhỏ được hình thành và cư dân chủ yếu sống bằng nghề đánh cá, săn bắt, hái lượm.

Thời kỳ Yayoi kéo dài từ năm 300 trước CN – 300 sau CN. Lúc này nước Nhật đã dần hình thành phân cấp xã hội. Người cai trị Nhật Bản thời bấy giờ là nữ hoàng Himiko. Đây cũng là giai đoạn mà nghề trồng lúa phát triển tuy nhiên đất đai vẫn do các địa chủ nắm giữ. Sang tới thời Kofun từ năm 300 đến 710, nước Nhật được chia thành các bộ lạc.

Xem thêm:

Từ giữa thế kỷ IV đến giữa thế kỷ VI, thị tộc Yamato đã thống nhất các thị tộc lại với nhau. Chữ Hán cũng bắt đầu được du nhập sang Nhật Bản, cùng với Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. Vào năm 593, Thái tử Shotoku lên làm nhiếp chính, lấy hiệu Taika. Năm 645 Thiên hoàng Kotoku giành lại quyền lực do dòng họ Soga đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Một cuộc Đại hóa cải tân đã được tiến hành.

Xem thêm:

*
*
*
*

Như vậy có thể thấy, Nhật Bản là đất nước có bề dày lịch sử vô cùng phong phú. Sự biến chuyển của lịch sử Nhật Bản qua các thời kỳ đã góp phần hun đúc cho những người dân Nhật Bản ý chí kiên cường, vượt lên mọi khó khăn, nghịch cảnh để trở thành một cường quốc kinh tế lớn như hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *