Cùng Top lời giải trả lời đúng đắn nhất cho thắc mắc trắc nghiệm: “Câu lệnh xóa màn hình trong tủ sách CRT tất cả dạng” kết phù hợp với những con kiến thức không ngừng mở rộng về cấu trúc chương trình là tư liệu hay dành cho chúng ta học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm môn Tin học 11.

Bạn đang xem: Lệnh xóa màn hình trong c

Trắc nghiệm: Câu lệnh xóa screen trong thư viện CRT bao gồm dạng

A. Clear screen;

B. Clear scr;

C. Clrscr;

D. Clr scr;

Trả lời

Đáp án đúng: C.Clrscr;

Câu lệnh xóa màn hình hiển thị trong tủ sách CRT tất cả dạng: Clrscr;

Giải thích: 

Trong pascal, sau khi khai báo tủ sách CRT, ta dùng lệnh Clrscr; để xóa màn hình.

Ví dụ:

*

Kiến thức tham khảo về Cấu trúc chương trình


1. Cấu trúc chung về chương trình

- chương trình viết bằng một ngôn từ lập trình bậc cao thường có phần khai báo và phần thân.

+ Phần khai báo: rất có thể có hoặc không tùy theo từng chương trình cố gắng thể.

+ Phần thân: tuyệt nhất thiết phải có.

Khi diễn giải cú pháp của ngôn ngữ lập trình fan ta thường xuyên đặt những diễn giả bằng ngôn ngữ tự nhiên đặt thân cặp dấu và phần tùy chọn(có thể tất cả hoặc không) để giữa cặp vệt <>.

2. Những thành phần của chương trình

a. Phần khai báo

Có thể có những khai báo cho: thương hiệu chương trình, thư viện, hằng, đổi mới và chương trình con.

Khai báo tên chương trình: rất có thể có hoặc không. Với Pascal, ví như có, phần khai báo tên lịch trình được bước đầu bằng từ khóa program, tiếp đến là thương hiệu chương trình:

Program ,

 Trong đó, thương hiệu chương trình là tên do fan lập trình đặt theo qui định về tên.

Ví dụ:

program pt_b2;

Hoặc program bai_toan1;

Khai báo thư viện: Mỗi ngôn từ lập trình thường có sẵn một số thư viện cung cấp một số chương trình thông dụng đã làm được lập sẵn. Để sử dụng các chương trình đó nên khai báo thư viện đựng nó.

Xem thêm:

Ví dụ, khai báo thư viện:

- vào Pascal:

Uses crt,

- vào C++:

#includc  

Thư viện crt hoặc stdio.h cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với màn hình văn bản và bàn phím. Chẳng hạn, để xóa phần đa gì tất cả trên màn hình: vào Pascal ta sử dụng lệnh clrscr; còn trong C++ dùng lệnh clrscr () ,

Khai báo hằng: hay được thực hiện cho phần đông giá trị mở ra nhiều lầm ttrong chương trình.

Ví dụ, khai báo hằng:

- vào Pascal:

Const MaxN = 1000;

PI = 3.1416;

- vào C++:

Const int MaxN = 1000;

Const float PI = 3.1416;

Khai báo biến: tất cả các đổi thay dùng trong công tác đều phải để tên và bắt buộc khai báo cho chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí. Trở thành chỉ dìm một giá trị tại mỗi thời điểm triển khai chương trình được điện thoại tư vấn là đổi thay đơn.

b. Phần thân chương trình

Thân chương trình được tạo bởi vì dãy lệnh vào phạm vi của cặp lốt hiệu mở đầu và kết thúc.

Ví dụ, thân chương trình trong Pascal:

Begin

<>End;

3. Ví dụ chương trình 1-1 giản

Ví dụ 1: Viết chương trình đưa ra màn hình hiển thị thông báo "Xin chào các bạn".

*

- Phần khai báo có khai báo tên chương trình có tên nói riêng program và tên chương trình là vi_du.

- Phần thân chương trình chỉ có câu lệnh writeln (câu lệnh in 1 chuỗi ra màn hình).

Ví dụ 2: chương trình pascal gửi ra thông báo "Xin chao cac ban" va "Moi cac ban lam quen voi pascal" ra màn hình.

*

4. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong Pascal, nhằm gọi thủ tục xóa màn hình, biện pháp gọi nào sau đó là đúng?

A. Clrscr;

B. Clrscr();

C. GotoXY(x,y);

D. Clsrcr;

Câu 2: trong Turbo Pascal, để chạy chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9

B. Thừa nhận phím Ctrl + F9

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F7

D. Nhấn tổ hợp phím alt + F9

Câu 3: Để tính diện tích S của hình vuông vắn có cạnh A với mức giá trị nguyên nằm trong phạm vi trường đoản cú 10 mang lại 100, phương pháp khai báo S nào dưới đó là đúng và tốn ít bộ nhớ lưu trữ nhất.