Excel cho huannghe.edu.vn 365 Excel cho huannghe.edu.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm…Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ABS trong huannghe.edu.vn Excel.

Đang xem: Lấy trị tuyệt đối trong excel

Mô tả

Trả về giá trị tuyệt đối của một số. Giá trị tuyệt đối của một số là số đó không có dấu.

Xem thêm:

Cú pháp

ABS(number)

Cú pháp của hàm ABS có các đối số sau đây:

Number Bắt buộc. Số thực mà bạn muốn tìm giá trị tuyệt đối của nó.

Xem thêm:

Ví dụ

Hãy sao chép bảng dưới đây và dán vào ô A1 trong Excel. Bạn có thể phải chọn mọi ô chứa công thức và nhấn F2, rồi nhấn Enter để giúp cho công thức hoạt động được. Bạn cũng có thể muốn mở rộng cột để trang tính của bạn dễ đọc hơn.

Dữ liệu

-4

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ABS(2)

Giá trị tuyệt đối của 2

2

=ABS(-2)

Giá trị tuyệt đối của -2

2

=ABS(A2)

Giá trị tuyệt đối của -4

4

Trừ số

Nhân và chia số trong Excel

Tính toán phần trăm

*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia huannghe.edu.vn dùng nội bộ

*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?

CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.) Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×
Nội dung mới
huannghe.edu.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © huannghe.edu.vn 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *