Bài tập cơ phiên bản này ta rất có thể có hướng giải quyết và xử lý là sử dụng hàm abs trong ngữ điệu lập trình C.

Bạn đang xem: Hàm trị tuyệt đối trong c

Đầu vào sẽ là 1 trong biến nguyên dương N, yêu mong của bài toán là tính giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của N.

2. Lời giải

Đâu tiên ta mày mò giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một trong những là gì?

Giá trị tuyệt vời nhất của một số trong những thực x được viết là |x|, là giá bán trị của nó nhưng vứt dấu. Vậy nên |x| = -x giả dụ x là số âm (-x là số dương), với |x| = x trường hợp x là số dương, với |0| =0. Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số có thể hiểu là khoảng cách của số đó mang lại số 0. Trong toán học, việc thực hiện giá trị tuyệt đối có trong hàng loạt hàm toán học, và còn được không ngừng mở rộng cho các số phức, véctơ, trường,…

Để giải được bài bác tập giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của N vào C chúng ta phải có kiến thức về toán học tập cơ bản, có kiến thức về xây dựng C cơ bản và cách sử dụng hàm abs vào C.

Các bước triển khai bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo trở nên int N dùng để làm gán quý giá của N.

Xem thêm: Lời Bài Hát Lời Cuối Cho Em

Bước 2: Nhập quý hiếm của N.

Bước 3: sử dụng hàm abs vào C để tính giá chỉ trị hoàn hảo nhất của N cùng in kết quả ra màn hình.

Chương trình giải bài xích tập tính giá chỉ trị hoàn hảo nhất của số N trong C như sau :

#include#includeint main() //khai bao bien N int N; //nhap su dieu tu ban phim gan vao N printf("Nhap N:"); scanf("%d", &N); //dung đê mê abs de tinh gai tri tuyet doi cua N printf("Gia tri tuyet doi la: Ví dụ tôi nhập N=-10

Kết quả:

Nhap N:-10Gia tri tuyet doi la: |-10| = 10
3. Tổng kết

Để triển khai giải bài xích tập tính giá trị tuyệt vời nhất của số N trong C bạn đọc cần được có kiến thức cơ bạn dạng về ngôn từ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn phiên bản và những cách sử dụng hàm abs trong C và các phép toán học cơ bản.

Bài tập này còn có hướng giải quyết và xử lý khác như sau:

#includeint main(){ //khai bao bien N int N; //nhap su dieu tu ban phim gan vao N printf("Nhap N:"); scanf("%d", &N); if(NVí dụ tôi nhập N=-20

Kết quả:

Nhap N:-20Gia tri tuyet doi cua N la : 20

Facebook TwitterLinkedin#includeint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20N%20%20%20%20int%20N;%20%20%20%20//nhap%20su%20dieu%20tu%20ban%20phim%20gan%20vao%20N%20%20%20%20printf(Nhap%20N:);%20%20%20%20scanf(%d,%20&N);%20%20%20%20//dung%20ham%20abs%20de%20tinh%20gai%20tri%20tuyet%20doi%20cua%20N%20%20%20%20printf(Gia%20tri%20tuyet%20doi%20la:%20|%d|%20=%20%d,%20N,%20abs(N));/preVí%20dụ%20tôi%20nhập%20N=-10Kết%20quả:table%20style=border-collapse:%20collapse;%20width:%20100%;tbodytrtd%20style=width:%20100%;Nhap%20N:-10Gia%20tri%20tuyet%20doi%20la:%20|-10|%20=%2010/td/tr/tbody/tableh1span%20id=3_Tong_ket3.%20Tổng%20kết/span/h1Để%20thực%20hiện%20giải%20bài%20tập%20tính%20giá%20trị%20tuyệt%20đối%20của%20số%20N%20trong%20C%20bạn%20đọc%20cần%20phải%20có%20kiến%20thức%20cơ%20bản%20về%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C,%20bạn%20cần%20nắm%20vững%20cách%20nhập%20xuất%20căn%20bản%20và%20các%20cách%20sử%20dụng%20hàm%20abs%20trong%20C%20và%20các%20phép%20toán%20học%20cơ%20bản.Bài%20tập%20này%20còn%20có%20hướng%20giải%20quyết%20khác%20như%20sau:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c#includeint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20N%20%20%20%20int%20N;%20%20%20%20//nhap%20su%20dieu%20tu%20ban%20phim%20gan%20vao%20N%20%20%20%20printf(Nhap%20N:);%20%20%20%20scanf(%d,%20&N);%20%20%20%20if(NPinterest