Excel mang lại huannghe.edu.vn 365 Excel mang lại huannghe.edu.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử áp dụng hàm XMATCH mới, một phiên bản match được cách tân hoạt đụng theo ngẫu nhiên hướng nào cùng trả về hiệu quả khớp đúng đắn theo khoác định, giúp việc thực hiện hàm này dễ dàng và thuận tiện hơn so với phiên phiên bản trước.

Bạn đang xem: Hàm lấy giá trị trong excel


Hàm MATCH tra cứu một mục được hướng dẫn và chỉ định trong phạm vi của ô, tiếp đến trả về vị trí kha khá của mục đó trong phạm vi này. Ví dụ, nếu phạm vi A1:A3 chứa giá trị 5, 25 và 38 thì phương pháp =MATCH(25,A1:A3,0) đang trả về số 2, vày 25 là mục thứ hai vào phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH nắm cho một vào các hàm LOOKUP khi bạn cần biết vị trí của một mục trong một phạm vi cố vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị mang đến đối số số hàng trong hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có các đối số bên dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn so khớp trong mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi chúng ta tra cứu vãn số điện thoại của một ai đó trong sổ năng lượng điện thoại, các bạn sẽ dùng thương hiệu của người đó làm giá trị tra cứu mà lại số điện thoại cảm ứng thông minh mới là quý giá mà bạn muốn tìm.Đối số quý hiếm tra cứu hoàn toàn có thể là một quý hiếm (số, văn phiên bản hoặc giá trị lô-gic) hoặc một tham chiếu ô mang lại một số, văn bản hoặc giá trị lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị vào mảng tìm kiếm. Quý giá mặc định mang lại đối số này là 1.Bảng tiếp sau đây mô tả biện pháp mà hàm search thấy những giá trị dựa trên phần cài đặt của đối số đẳng cấp khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ rộng hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị vào đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm: Bé 4 Tuổi Không Biết Nhai – Lỗi Tại Ai? Bé Không Biết Nhai

0

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị vào đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn rộng hoặc bằng lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng trong lookup_array, chứ không trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" trong mảng "a","b","c".

Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH không tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — vào đối số giá trị tìm kiếm. Một vệt chấm hỏi khớp ngẫu nhiên ký tự đối kháng nào; một lốt sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi xuất xắc dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, nhấn F2 và kế tiếp nhấn Enter. Trường hợp cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem tất cả dữ liệu.

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do không có kết quả khớp chính xác nên đang trả về địa chỉ của cực hiếm gần thấp độc nhất vô nhị (38) trong vòng B2:B5.

Bài viết liên quan