MỤC LỤC VĂN BẢN
*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ********

Số: 1498/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 13 mon 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ GIAO DỊCH MỘT CỬA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨCTÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Giao dịch 1 cửa là gì

Ban hành kèm theo ra quyết định này “Quy chế thanh toán một cửa ngõ áp dụng đối với cáctổ chức tín dụng”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kế toán tài chính - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộcNgân hàng đơn vị nước Việt Nam, Giám đốc ngân hàng Nhà nước trụ sở tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, quản trị Hội đồng cai quản trị và tổng giám đốc (Giám đốc)các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này.

Nơi nhận - Như Điều 3 (để thực hiện), - Ban chỉ đạo NHNN (để b/cáo), - VPCP (2 bản), - bộ Tư pháp (để kiểm tra), - bộ Tài chính, - lưu VP, Vụ PC, Vụ KT-TC (CĐTH).

KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Vũ Thị Liên

QUY CHẾ GIAO DỊCH MỘT CỬA

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đốitượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng:

Quy chế thanh toán giao dịch một cửa đượcáp dụng đối với các tổ chức triển khai tín dụng bao gồm đủ điều kiện triển khai giao dịch một cửatheo cách thức tại Điều 4 trong quy chế này.

2. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế thanh toán giao dịch một cửa ngõ điềuchỉnh những giao dịch sau:

a) thanh toán giao dịch thu - bỏ ra tiền mặt:bao tất cả nhận, trả tiền gởi từ thông tin tài khoản tiền gửi, tài khoản tiết kiệm, kỳ phiếu,trái phiếu, chứng từ tiền gửi, và các giao dịch thu bỏ ra tiền phương diện khác.

b) thanh toán giao dịch thanh toán, chuyểntiền: thanh toán qua tài khoản thanh toán, thi công séc, thẻ ngân hàng; chuyểntiền, giao thương mua bán thu thay đổi ngoại tệ, séc du lịch; và các giao dịch giao dịch khác.

c) những giao dịch khác: được áp dụngtùy theo mức độ về điều kiện thực hiện giao dịch một cửa của tổ chức triển khai tín dụngtrên nguyên tắc đảm bảo an toàn các hình thức và nội dung quá trình nghiệp vụ liên quanđến loại thanh toán đó.

Điều 2. Giảithích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữsau đây được phát âm như sau:

1. Thanh toán một cửa: là phươngthức tổ chức đáp ứng dịch vụ của tổ chức triển khai tín dụng đến khách hàng, vào đókhách hàng chỉ việc giao dịch với một thanh toán viên của tổ chức triển khai tín dụng và nhậnkết quả từ thanh toán giao dịch viên đó.

2. Thanh toán giao dịch viên: là cán bộ,nhân viên của tổ chức triển khai tín dụng trực tiếp giao dịch thanh toán với khách hàng, chịu tráchnhiệm mừng đón để giải quyết các nhu cầu của người tiêu dùng theo thẩm quyền trongviệc lập, điều hành và kiểm soát và phê duyệt bệnh từ giao dịch.

3. Kiểm soát và điều hành viên: là cán bộ,nhân viên của tổ chức triển khai tín dụng được phân cấp tiến hành việc kiểm tra, kiểm soátvà phê duyệt các giao dịch vào phạm vi trọng trách được phân công.

4. Giới hạn trong mức giao dịch: là giá trịtối nhiều của một giao dịch mà giao d?ch viên được phép triển khai không cần có sựphê chú ý của điều hành và kiểm soát viên. Mỗi loại giao dịch thanh toán có các hạn mức không giống nhau.

5. Giới hạn trong mức tồn quỹ: là số dư tiềnmặt buổi tối đa mà thanh toán viên được phép giữ tại ngẫu nhiên thời điểm làm sao trong ngàygiao dịch.

6. Phần tử quỹ: là phần tử ngânquỹ của tổ chức triển khai tín dụng có trách nhiệm tổ chức thu, chi tiền mặt, sách vở cógiá; giao, nhận các tài sản khác so với các thanh toán viên với với khách hàng(đối với những giao dịch tiền khía cạnh vượt giới hạn trong mức của giao dịch viên).

7. Quầy giao dịch: là khu vực giao dịchviên tiến hành việc giao dịch với khách hàng hàng.

Điều 3.Nguyên tắc phổ biến trong giao dịch thanh toán một cửa

Các tổ chức tín dụng thực hiệngiao dịch một cửa dựa trên những nguyên tắc sau:

1. Tổ chức triển khai tín dụng tiến hành cảicách thủ tục hành chính trong chuyển động ngân hàng nhưng phải bảo đảm an toàn an toàntài sản và tuân hành các nguyên tắc về kiểm tra, điều hành và kiểm soát áp dụng so với hoạtđộng ngân hàng.

2. Tổ chức tín dụng phải tổ chứcvà phân công sức động phù hợp lý, khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu cải tân hành chínhvà tuân thủ các quy định luật pháp trong hoạt động ngân hàng.

3. Tổ chức triển khai tín dụng đề xuất xây dựngQuy trình nghiệp vụ rõ ràng trong thanh toán một cửa trên cơ sở những quy định hiệnhành trong vận động ngân hàng, hoạt động ngân quỹ, chế độ kế toán với đáp ứngđược yêu cầu lập các loại report theo quy định.

4. Tổ chức tín dụng yêu cầu xây dựngnội quy và tổ chức triển khai giám sát chặt chẽ nội quy thao tác của các quầy giao dịchtrong thanh toán một cửa; đồng thời, tổ chức triển khai tín dụng đề xuất thông báo công khai nộiquy và các mẫu ấn chỉ sử dụng trong thanh toán với khách hàng.

5. Tổ chức tín dụng ứng dụngkhoa học và kỹ thuật technology trong thanh toán giao dịch một cửa ngõ phải vâng lệnh các quy địnhcủa lao lý có tương quan đến quy trình nghiệp vụ của loại giao dịch mà mìnhthực hiện. Khối hệ thống trang thiết bị, ứng dụng ứng dụng phải thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩnkỹ thuật theo nguyên tắc để đảm bảo tính an toàn, bảo mật, thiết yếu xác, xử lý tự độngmột cách đồng bộ và rõ ràng đối với tổng thể các hoạt động nghiệp vụ liênquan đến thanh toán thực hiện.

6. đánh giá - điều hành và kiểm soát tronggiao dịch một cửa:

a) tổ chức tín dụng bắt buộc thực hiệnkiểm soát ngặt nghèo các nhiệm vụ có tương quan trong giao dịch thanh toán một cửa. Hàngngày, thành phần kế toán phải triển khai khâu đánh giá sau (kiểm tra so sánh cácchứng từ giao dịch thanh toán với bảng kê hội chứng từ giao dịch thanh toán trong ngày) nhằm đảm bảo sựkhớp đúng của các giao dịch vào ngày. Trường phù hợp phát hiện tại sai sót phải xác địnhnguyên nhân với khắc phục kịp thời.

b) Đối với những giao dịch thu tiềnmặt, chương trình giao dịch thanh toán phải in được giấy giao dấn tiền để người sử dụng kiểmtra lại và cam kết xác nhận. Trường phù hợp chương trình thanh toán không in được giấygiao nhấn tiền, kiểm soát và điều hành viên phải kiểm soát điều hành và ký trên giấy thu tiền trướckhi giao lại cho khách hàng.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điềukiện để tổ chức tín dụng được triển khai giao dịch một cửa

Các tổ chức tín dụng tổ chức triển khai thựchiện giao dịch thanh toán một cửa ngõ khi bao gồm đủ những điều khiếu nại sau:

1. Về cửa hàng vật chất, trang thiếtbị kỹ thuật:

a) Quầy giao dịch thanh toán phải được bốtrí đảm bảo bình yên tài sản và thuận tiện cho việc giám sát chuyển động thu - chitiền của thanh toán giao dịch viên. Tất cả nội quy và thông báo công khai minh bạch cho khách hàng hàng.

b) khối hệ thống trang vật dụng đượckết nối hoàn hảo thành mạng nhằm cập nhật, xử lý, kiểm tra, kiểm soát, khaithác và lưu trữ những dữ liệu một cách an toàn, chủ yếu xác, nhanh chóng và thuậntiện. Có khối hệ thống máy tính cùng trung tâm bảo quản số liệu dự phòng.

c) gồm chương trình giao dịchthích hợp xây dựng trên nguyên tắc vâng lệnh các lý lẽ hiện hành đối với từngloại hình nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, đồng thời tương hợp và cân xứng vớicác chương trình ứng dụng khác.

d) có biện pháp bảo mật thông tin để đảm bảoan toàn và kín đáo các tài liệu trong chương trình, mã khóa truy cập hệ thống vàchữ cam kết điện tử. Hệ thống kiểm soát điều hành chung và hệ thống kiểm soát thông qua mạngmáy tính phải bao gồm đủ kĩ năng để kiểm soát điều hành các làm việc nghiệp vụ trong giao dịchmột cửa, bảo đảm thực hiện đúng quy định, chống lợi dụng tham ô, chỉ chiếm đoạt tàisản.

2. Về quy chế, quy trình nghiệpvụ và nội quy trong thanh toán một cửa:

Các tổ chức tín dụng phải xây dựngquy chế, các bước kỹ thuật nhiệm vụ và nội quy trong thanh toán một cửa ngõ trêncơ sở rõ ràng hóa các nội dung hầu hết tại quy chế này.

3. Về lực lượng cán bộ:

Có phẩm chất đạo đức tốt, hiểubiết và nuốm vững các quy định về nghiệp vụ giao dịch và quy chế giao dịch thanh toán một cửađể cách xử trí thành thạo các phần hành nhiệm vụ và quy trình kỹ thuật trên sản phẩm vitính của không ít giao dịch mà lại mình thực hiện.

Điều 5. Cácbiện pháp kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh tài sản trong thanh toán giao dịch một cửa

1. Hạn mức giao dịch thu - chitiền phương diện và giới hạn ở mức tồn quỹ trong ngày so với giao dịch viên:

a) Hạn mức thanh toán và hạn mứctồn quỹ được giao cho giao dịch thanh toán viên phải phù hợp với trình độ, năng lượng củagiao dịch viên với loại thanh toán giao dịch mà thanh toán viên được phép thực hiện, đồng thờiphải lắp với khả năng điều hành và kiểm soát của tổ chức triển khai tín dụng nhằm đảm bảo an toàn tài sản.

b) các giao dịch vượt giới hạn ở mức phảiđược điều hành và kiểm soát viên kiểm soát và điều hành và phê duyệt trước lúc thực hiện. Những giao dịchthu - bỏ ra tiền khía cạnh vượt hạn mức giao dịch thanh toán phải do thành phần quỹ thực hiện.

2. Cai quản tồn quỹ tiền mặt, cácgiấy tờ có mức giá và các tài sản không giống giao cho giao dịch viên để tiến hành giao dịchmột cửa:

a) Đầu ngày giao dịch, giao dịchviên được ứng chi phí mặt, các sách vở và giấy tờ có giá chỉ và những tài sản khác từ phần tử quỹtheo phép tắc của tổ chức tín dụng để thanh toán giao dịch với khách hàng. Trong thừa trìnhgiao dịch, ví như số dư tồn quỹ của thanh toán viên vượt hạn mức tồn quỹ trongngày, tổ chức tín dụng phải thực hiện điều gửi về thành phần quỹ phần vượt hạnmức cùng tiếp ứng bổ sung cập nhật nếu số dư tồn quỹ của giao dịch thanh toán viên thấp rộng hạn mứcquy định. Tại ngẫu nhiên thời điểm nào trong thời gian ngày giao dịch, số dư tồn quỹ thực tếcủa giao dịch viên yêu cầu khớp đúng cùng với số dư tiền mặt trên sổ kế toán.

b) Cuối ngày, số dư tồn quỹ củacác giao dịch viên nên được chuyển hết về bộ phận quỹ kèm theo báo cáo in ra,đảm bảo không hề tiền tồn quỹ khi xong xuôi ngày giao dịch.

Xem thêm: Hà Nội Có Bao Nhiêu Tòa Nhà Cao Tầng Hà Nội Hiện Nay, Điểm Mặt Top 5 Tòa Nhà Cao Nhất Tại Hà Nội

3. Chính sách tạm ứng cùng thanh toántạm ứng:

Tất cả những khoản tiền, giấy tờcó giá bán và các tài sản không giống do phần tử quỹ tạm bợ ứng cùng giao cho giao dịch viên đầungày nên được kiểm soát, đối chiếu và tất toán vào thời gian cuối ngày giao dịch. Việcthực hiện tại giao nhận, bảo quản, vận chuyển khoản qua ngân hàng mặt, giấy tờ có giá giữa giao dịchviên và bộ phận quỹ bắt buộc theo đúng quy trình về nhiệm vụ kho quỹ. Ngôi trường hợpgiao nhận tiền theo bao nguyên niêm phong vào cuối ngày giao dịch, đầu ngàygiao dịch hôm sau, giao dịch viên ko được phép nhấn lại bao gồm bao nguyênniêm phong nhưng mà ngày ngày hôm trước mình vẫn nộp.

4. Về phân cấp, phân quyền trongxử lý và điều hành và kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh trong thanh toán giao dịch một cửa:

Tổ chức tín dụng thực hiện phâncấp, phân quyền và vẻ ngoài rõ quyền lợi và trách nhiệm cho những thành viên thamgia thanh toán một cửa. Câu hỏi phân cấp, phân quyền cần đảm bảo an ninh và tuânthủ theo hiện tượng của pháp luật.

5. Trang bị những phương tiện, thiếtbị đảm bảo bình yên khác tự động camera nhằm giám sát chuyển động tại những điểm giaodịch.

6. Các chứng từ và ấn chỉ giaocho khách hàng phải được ấn từ sản phẩm in siêng dụng. Các máy in triệu chứng từ, trang bị inkhác liên kết với khối hệ thống máy tính trong thanh toán một cửa yêu cầu được theo dõivà cai quản chặt chẽ để không thực hiện sai mục đích.

Điều 6. Chứngtừ kế toán tài chính trong thanh toán một cửa

Chứng từ kế toán trong giao dịchmột cửa bao hàm 2 loại: chứng từ do quý khách hàng xuất trình và chứng từ vày giao dịchviên lập theo mẫu nguyên lý của tổ chức triển khai tín dụng so với từng tiến trình nghiệp vụtrong giao dịch một cửa ngõ (chứng từ in trước theo quyển và/hoặc chứng từ vị máytính in ra). Chứng từ kế toán trong thanh toán một cửa ngõ phải tuân hành theo đúngquy định hiện hành về chính sách chứng từ kế toán tài chính và chính sách tại quy định này.

1. Lập hội chứng từ kế toán:

a) bệnh từ thanh toán giao dịch với kháchhàng: địa thế căn cứ vào giấy tờ, chứng từ (đã khám nghiệm tính thích hợp pháp, phù hợp lệ) bởi vì kháchhàng xuất trình, thanh toán giao dịch viên triển khai nhập các dữ liệu vào khối hệ thống và inchứng từ bỏ theo cách thức của tổ chức tín dụng đối với từng quy trình nghiệp vụ củagiao dịch tương xứng do tổ chức triển khai tín dụng ban hành. Chứng từ do giao dịch thanh toán viên lậpphải được in không hề thiếu các tin tức về giao dịch trước lúc chuyển cho những bộ phậnliên quan hoặc trả mang lại khách hàng.

b) Cuối ngày, thanh toán giao dịch viên phảilập Bảng kê bệnh từ giao dịch với quý khách hàng trong ngày theo tiến trình và mẫuquy định do tổ chức triển khai tín dụng ban hành.

2. Kiểm soát chứng từ:

a) Đối với những giao dịch vào hạnmức: thanh toán giao dịch viên vừa là fan lập cùng vừa là người kiểm soát chứng từ và chỉcó 1 chữ ký của giao dịch thanh toán viên trên bệnh từ.

b) Đối với giao dịch thanh toán vượt hạn mứcvà các giao dịch phải có sự phê coi xét của người dân có thẩm quyền: những chứng tự phảiđược kiểm soát điều hành viên kiểm tra và kiểm soát. Các chứng tự thuộc giao dịch này phảicó đủ chữ cam kết của bạn lập chứng từ (giao dịch viên) và người kiểm soát điều hành chứng từ(kiểm rà viên) và/ hoặc của những cấp gồm thẩm quyền theo phân cung cấp của tổ chứctín dụng.

c) Đối cùng với bảng kê bệnh từ giaodịch trong ngày của giao dịch thanh toán viên: giao dịch viên và kiểm soát và điều hành viên phải kiểmtra, so sánh giữa bảng kê hội chứng từ thanh toán trong ngày với những chứng trường đoản cú giaodịch của doanh nghiệp và của tổ chức triển khai tín dụng (nếu có) để bảo vệ khớp đúng vàcác hội chứng từ được hạch toán thiết yếu xác. Nằm trong bảng kê đề xuất có không hề thiếu chữ cam kết củagiao dịch viên và của kiểm soát và điều hành viên.

3. Luân chuyển, bảo vệ và lưutrữ bệnh từ kế toán:

Hàng ngày, cục bộ chứng từ hạchtoán (bao gồm những chứng trường đoản cú ghi sổ và hội chứng từ cội đính kèm) kể cả bảng kê giaodịch sau thời điểm được các phần tử có liên quan kiểm tra, kiểm soát và so sánh phảiđược giao vận tập trung về thành phần kế toán tổng hợp để triển khai kiểm tra, đốichiếu lại (kiểm tra sau), bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán theo biện pháp hiệnhành. Việc luân chuyển chứng tự do các tổ chức tín dụng hướng dẫn cụ thể theotừng nghiệp vụ cụ thể.

Điều 7. Quyềnhạn cùng trách nhiệm của những thành viên tham gia thanh toán giao dịch một cửa

1. Đối với tổng giám đốc (Giám đốc):

a) Quyền hạn:

- Phân cung cấp và phân quyền đến cácthành viên tham gia quy trình giao dịch thanh toán một cửa. Dụng cụ hạn mức thanh toán giao dịch chotừng thanh toán viên.

- Được cấp cho mã khóa bảo mật thông tin để thựchiện tác dụng theo thẩm quyền của mình trong việc kiểm soát và điều hành và chú tâm (ký) chứngtừ, hoặc ủy quyền cho những người khác triển khai quyền kiểm soát và điều hành và chuyên chú (ký) chứngtừ trên lắp thêm và trên giấy theo quy định.

b) Trách nhiệm:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trướcpháp nguyên lý về các tổn thất xảy ra khi áp dụng thanh toán giao dịch một cửa tại 1-1 vị.

- thi công quy chế thanh toán giao dịch mộtcửa, quá trình nghiệp vụ trong giao dịch một cửa. Hướng dẫn thực thi thực hiệngiao dịch một cửa ngõ tại đơn vị theo đúng nguyên tắc và kiểm tra việc chấp hành cácquy định trong giao dịch thanh toán một cửa.

- kiểm soát và điều hành tính đúng theo lệ, hợppháp của những chứng từ yêu cầu phải gồm chữ ký của bạn phê phê chuẩn theo quy định.Định kỳ hoặc bỗng nhiên xuất có trọng trách xem xét với điều chỉnh giới hạn mức giao dịchcho từng thanh toán viên cho cân xứng với tình hình hoạt động vui chơi của đơn vị mình.

- tuyệt vời nhất giữ bí mật các mãkhoá bảo mật, chữ ký kết điện tử được cấp; định kỳ phải biến hóa để kiêng bị đem cắp,lợi dụng, thụt két chiếm đoạt gia tài của tổ chức tín dụng cùng khách hàng; chịutrách nhiệm trước luật pháp về phần đông tổn thất xảy ra do nhằm mất hoặc bật mí mãkhóa bảo mật và chữ ký điện tử được cấp.

2. Đối với kiểm soát và điều hành viên:

a) Quyền hạn:

- soát sổ và phê duyệt các giaodịch vượt giới hạn mức của giao dịch thanh toán viên và các giao dịch khác theo sự phân cấp,phân quyền của tgđ (Giám đốc).

- soát sổ và ký xác nhận trên bảngliệt kê hội chứng từ thanh toán giao dịch trong ngày của thanh toán viên.

b) Trách nhiệm:

- tiến hành đúng những nội dungquy định vào quy trình thanh toán giao dịch một cửa.

- chịu trách nhiệm kiểm tra tínhhợp pháp, hòa hợp lệ của bệnh từ giao dịch trong ngày mà giao dịch thanh toán viên thực hiệntheo thẩm quyền được quy định; đồng thời, so sánh và kiểm tra tính thiết yếu xácgiữa hội chứng từ mà giao dịch viên tiến hành trong ngày với bảng liệt kê giao dịchcuối ngày của giao dịch thanh toán viên.

- tuyệt đối giữ kín các loạimã khóa bảo mật, chữ cam kết điện tử theo dụng cụ và chịu trọn vẹn trách nhiệm trướcTổng chủ tịch (Giám đốc) và trước quy định về phần lớn tổn thất xảy ra do nhằm mấthoặc tiết lộ mã khoá bảo mật và chữ cam kết điện tử.

3. Đối với giao dịch viên:

a) Quyền hạn:

- thanh toán viên được cấp mãkhóa bảo mật thông tin để tiến hành nhiệm vụ theo thẩm quyền của chính bản thân mình trong việc lập, kiểmsoát, phê để mắt tới (ký) bệnh từ.

- thanh toán viên bao gồm quyền xử lývà chịu đựng trách nhiệm trọn vẹn khi gồm tổn thất xảy ra đối với các giao dịchtrong hạn mức giao dịch mà bản thân phụ trách. Những giao dịch vượt hạn mức phải đượckiểm rà viên phê ưng chuẩn theo quy định trước khi thực hiện.

b) Trách nhiệm:

- thanh toán viên chịu đựng trách nhiệmhướng dẫn quý khách hàng thực hịên giao dịch, kiểm soát tính đúng theo pháp, hòa hợp lệ của chứngtừ cùng tính đúng mực của nội dung các giao dịch được cắt cử thực hiện.

- thanh toán giao dịch viên buộc phải tuân thủvà tiến hành đúng trách nhiệm mà mình được phân công, kiểm tra tính khớp đúng giữachứng từ tạo ra thực tế, số dư tồn quỹ thực tiễn và số liệu bên trên hệ thống.

- giao dịch viên cần tuyệt đốigiữ kín các mã khóa bảo mật và chữ ký điện tử được cấp cho theo quy định và chịuhoàn toàn nhiệm vụ trước tổng giám đốc (Giám đốc) cùng trước pháp luật về nhữngtổn thất xẩy ra do nhằm mất hoặc bật mí mã khoá bảo mật thông tin và chữ ký điện tử.

- tuân hành đúng quá trình vềgiao nhận với kiểm đếm tiền với bộ phận quỹ và khách hàng. Trường phù hợp thiếu hoặcvượt giới hạn ở mức tồn quỹ, thanh toán viên phải báo cáo để thực hiện đúng qui định củatổ chức tín dụng thanh toán về hạn mức tồn quỹ. Cuối ngày phải triển khai đối chiếu, đảm bảokhớp đúng thân tồn quỹ thực tiễn với số chi phí ghi bên trên sổ kế toán, và chuyển toànbộ số dư tồn quỹ về bộ phận quỹ.

4. Đối với phần tử quỹ:

a) Quyền hạn:

Bộ phận quỹ bao gồm quyền khám nghiệm hạnmức tồn quỹ của thanh toán giao dịch viên theo quy định.

b) Trách nhiệm:

- phần tử quỹ phụ trách bảoquản bình yên tuyệt đối về số chi phí và gia tài mà bản thân quản lý, tuân thủ các chếđộ, vẻ ngoài về giao nhấn tiền với tài sản, bảo đảm đối chiếu khớp đúng giữa tồnquỹ thực tiễn với số liệu bên trên sổ kế toán.

- sản phẩm ngày, bộ phận quỹ tạm thời ứngtiền cho giao dịch thanh toán viên triển khai các loại thanh toán giao dịch phát sinh theo quy định.Trong quy trình giao dịch, phần tử quỹ thực hiện thu hồi chi phí vượt hạn mức tồnquỹ của giao dịch thanh toán viên hoặc tiếp quỹ giả dụ tồn quỹ của giao dịch viên thấp hơn hạnmức quy định. Cuối ngày, bộ phận quỹ phải tiến hành điều chuyển toàn cục số dư tồnquỹ của giao dịch thanh toán viên về quỹ làm chủ của mình.

Điều 8. Cáchành vi bị nghiêm cấm

1. Không chấp hành đúng các quyđịnh vào quy chế thanh toán một cửa ngõ và tiến trình nghiệp vụ thanh toán giao dịch một cửa.

2. Tìm cách khai thác, xâm nhập,sử dụng bất hợp pháp chương trình giao dịch, nuốm tình làm mất đi hoặc huyết lộ những loạimã khóa bảo mật, chữ ký điện tử thực hiện trong thanh toán giao dịch một cửa.

3. Vắt đổi, làm cho giả cùng sửa chữacác dữ liệu điện tử có liên quan trong giao dịch một cửa ngõ để che dấu hành động viphạm pháp luật.

Điều 9. Xửlý vi phạm

Mọi hành động vi phạm những quy địnhtrong giao dịch một cửa, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ ảnh hưởng xử lý hànhchính, bồi thường vật chất hoặc bị truy vấn cứu trọng trách hình sự theo cơ chế củapháp luật.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổchức thực hiện

1. Tổng giám đốc (Giám đốc) cáctổ chức tín dụng căn cứ biện pháp tại quy chế này xây đắp và phát hành quy chế,quy trình nghiệp vụ và nội quy trong thanh toán một cửa áp dụng tại đơn vị.

2. Thanh tra ngân hàng Nhà nướcchịu trách nhiệm đo lường và bình chọn việc tiến hành quy định về giao dịch mộtcửa áp dụng tại các tổ chức tín dụng.