giá trị gia tăng hay giá chỉ trị tăng lên (Value Added - VA) trong thống kê lại là toàn bộ công dụng lao động hữu ích do lao hễ trong doanh nghiệp lớn mới sáng chế ra và giá trị khấu hao tài sản thắt chặt và cố định trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một trong những năm.
*

Giá trị gia tăng (Value Added - VA)

Định nghĩa

Giá trị gia tăng trong tiếng Anh là Value Added, viết tắt là VA.

Bạn đang xem: Giá trị tăng thêm là gì

Giá trị tăng thêm hay giá trị tăng thêm là toàn bộ kết quả lao động hữu dụng do lao cồn trong doanh nghiệp lớn mới sáng tạo ra và quý hiếm khấu hao tài sản thắt chặt và cố định trong một khoảng thời hạn nhất định, thường là 1 trong những năm.

Bản chất

- giá chỉ trị tăng thêm hay giá chỉ trị tạo thêm phản ánh thành phần giá trị mới được tạo ra của các hoạt động sản xuất hàng hoá và thương mại dịch vụ lao động của công ty làm ra, bao hàm phần giá bán trị cho mình (V), phần cho khách hàng và buôn bản hội (M) cùng phần cực hiếm hoàn vốn cố định và thắt chặt (khấu hao tài sản cố định và thắt chặt – C1).

- có nghĩa là, về mặt giá trị:

VA = V + M + C1

Ý nghĩa của tiêu chuẩn giá trị gia tăng

Chỉ tiêu giá chỉ trị ngày càng tăng - VA có ý nghĩa sâu sắc lớn sinh sống tầm vi mô và vĩ mô.

- Ở trung bình vi mô, giá chỉ trị ngày càng tăng là cơ sở để doanh nghiệp tiến hành tái tiếp tế mở rộng, nâng cấp đời sống fan lao hễ và là căn cứ để tính thuế cực hiếm gia tăng.

- Ở tầm vĩ mô, chỉ tiêu VA là cửa hàng để tính những chỉ tiêu GDP, GNI.

Xem thêm: Top 7 Những Bài Hát Hay Nhất Của Nhật Tinh Anh Trình Bày, Những Bài Hát Do Ca Sĩ Nhật Tinh Anh Trình Bày

Phương pháp tính tiêu chuẩn giá trị tăng lên - VA

Để tính tiêu chí VA ở lever doanh nghiệp, fan ta rất có thể sử dụng 2 phương thức sau:

Cách 1: phương thức sản xuất

Giá trị ngày càng tăng (VA) = giá bán trị phân phối (GO) – giá thành trung gian (IC)

Cách 2: phương pháp phân phối

Giá trị ngày càng tăng (VA) = thu nhập cá nhân lần đầu của bạn lao cồn (V) + thu nhập cá nhân lần đầu của người sử dụng (M) + Khấu hao tài sản thắt chặt và cố định (C1)

Trong đó:

(1) thu nhập cá nhân lần đầu của người lao động, tất cả có:

+ chi phí lương hoặc thu nhập cá nhân theo ngày công của người lao hễ (gồm cả khoản bạn lao động cảm nhận theo lao đụng dưới hình thức bằng chi phí hoặc bằng hiện vật)

+ bảo đảm xã hội trả thế lương cho những người lao động

+ những khoản thu nhập không tính lương hoặc không tính thu nhập theo ngày công của bạn lao hễ (ăn trưa, ca ba, đưa ra lương trong thời gian ngày nghỉ việc, tiền thưởng mang lại phát minh, sáng kiến, tiền bỏ ra cho học tập, tu dưỡng nghiệp vụ...) cơ mà doanh nghệp trả trực tiếp cho tất cả những người lao động

+ những khoản thu nhập có tính chất lương như: phụ cấp làm ko kể giờ, phụ cấp cho làm công việc nặng nhọc, độc hại, phụ cấp cho khu vực...

+ tiền phụ cung cấp lưu trú, phụ cung cấp đi đường khi đi công tác

+ chi phí phụ cấp cho ăn uống tết, cho các đợt nghỉ lễ mà công ty lớn trả cho tất cả những người lao động dưới bề ngoài tiền thưởng

+ chi phí phong bao hội nghị

+ chi phí mà người tiêu dùng lao động trả thay cho những người lao hễ gồm: bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm y tế, kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn...

(2) các khoản thu nhập lần đầu của doanh nghiệp, tất cả có:

+ Thuế tiếp tế và các loại thuế sản phẩm (trừ trợ cấp).

+ các loại chi phí nộp cho chủ yếu phủ.

+ Lãi trả tiền vay (không kể giá thành dịch vụ bank vì đã tính vào IC)

+ chi phí lãi sót lại của doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình thống kê doanh nghiệp, NXB Đại học kinh tế tài chính Quốc dân)