Bài viết bên dưới đây sẽ giúp bạn tò mò những cách hữu dụng để cộng trừ ngày, tháng, năm vào Excel một phương pháp dễ dàng. Thuộc huannghe.edu.vn học Excel online qua bài viết chia sẻ dưới đây đến từ chuyên viên Excel nhé!

1. Giải pháp trừ hai ngày vào Excel

Ta gồm 3 cách tiến hành như sau:

Cách 1: Trừ trực tiếp 2 ngày mang đến nhau

Ta xét ví dụ sau, tại nhì ô A3 và B3 là số ngày, yêu thương cầu bạn tính số ngày giữa hai ngày đến trước trên. 

Tại ô nên điền kết quả bạn nhập: =B2-A2

*

Cách trừ hai ngày vào Excel

Cách 2: thực hiện hàm DATE

Hàm này áp dụng khi bạn có nhu cầu trả về kết quả đúng mực hiển thị ngày, tháng, năm.

Bạn đang xem: Công thức tính ngày tháng năm trong excel

Công thức: = DATE(year,month,day) - DATE(year,month,day)

Ví dụ: Yêu mong tìm số ngày thân ngày 15 tháng hai năm 2019 và ngày 1 tháng 2 năm 2019?

Tại cô buộc phải điền công thức bạn nhập:=DATE(2019, 2, 15) - DATE(2019, 2, 1)

Kết quả trả về vẫn là 14.

*
Cách cộng trừ tháng ngày năm vào Execel

Cách 3: sử dụng hàm TODAY

Hàm này sử dụng để trừ một ngày kể từ ngày hôm nay.

Công thức =TODAY()- Cells

Cụ thể trong ví dụ sau, tại ô đề xuất nhập công thức các bạn nhập  =TODAY()-A2

*
 

Cách cùng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 4: áp dụng hàm DATEDIF

Bạn sẽ có được được công thức: =DATEDIF(A2;B2;"d") chúng ta vẫn có hiệu quả tương từ như dưới.

*

Hàm DATEIF

Lưu ý: hàm DATEDIF chỉ trả về tác dụng dương, nên bạn phải sử dụng ngày to hơn trừ đi ngày nhỏ tuổi hơn, nếu bạn dùng ngày bé dại hơn trừ đi ngày bự hơn, kết quả trả về vẫn là số âm, do thế hàm đã báo lỗi #NUM!

*

Kết quả hàm DATEIF

2. Trừ hoặc cùng ngày tháng trong Excel 

Cách 1. áp dụng hàm DATE

Để cùng hoặc trừ thêm ngày cho ngày đã mang đến sẵn thì bạn có thể cộng trực tiếp số ngày vào ngày đó. 

Công thức: Date + N days nếu như muốn cộng thêm ngày, hoặc Date - N days nếu như muốn trừ đi ngày.

Trong đó:

- Hàm DATE(year, month, day)

- N days là ngày thế thể

*

Cách cùng trừ tháng ngày năm vào Execel

Cách 2: Hoặc bạn có thể dùng công thức giống như như phần 1= Cells+ N days

*

Cách cùng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 3: Hoặc bạn áp dụng công thức =TODAY()+ N days phần lớn cho kết quả đúng

*

Cách cộng trừ tháng ngày năm vào Execel

3. Phương pháp trừ hoặc cộng thêm tuần vào Excel

Trong ngôi trường hợp bạn muốn cộng hoặc trừ cả tuần cho 1 ngày nhất định, bạn cũng có thể sử dụng những công thức tựa như như để cùng / trừ ngày và chỉ việc nhân số tuần với 7:

Cộng thêm tuần vào một trong những ngày trong Excel:

Công thức: cell+ N weeks * 7

Ví dụ: các bạn thêm 3 tuần vào trong ngày trong A1, thực hiện công thức sau : =A1+3*7.

Xem thêm: Chuyển Đổi Đô Sing Sang Đô Mỹ, Chuyển Đổi Đô La Singapore Sang Đô La Mỹ Sgd/Usd

*

Thêm tuần vào cột vào Excel

Bạn vẫn được công dụng là tháng ngày năm sau khoản thời gian đã được cộng thêm 3 tuần nữa.

Trừ những tuần tính từ lúc ngày trong Excel:

Công thức: cell - N weeks * 7

Để trừ 3 tuần kể từ ngày hôm nay, bạn nhập cách làm sau: =TODAY()-3*7.

4. Cộng tháng hoặc trừ tháng kể từ ngày

1. áp dụng hàm DATE thêm tháng trong Excel

Ví dụ, Cột A là số ngày, cột B là số tháng mong cộng thêm, tại ô cần điền công dụng ta nhập cách làm sau:

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) + $B$2, DAY(A2))

Trong kia :

- Hàm DATE Năm của ngày vào ô A2;

- mon của ngày trong A2 + số tháng mà chúng ta chỉ định trong ô B2 cùng ngày của ngày vào A2.

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Excel

Hàm DATE phép trừ mon trong Excel

Tương tự với phép trừ tháng

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) - $B$2, DAY(A2))

Hoặc bạn có thể nhập số mon để cùng hay trừ trong cách làm thay do tham chiếu mang lại một ô:

=DATE(YEAR(date), MONTH(date) + N months, DAY(date))

Hàm EDATE

Công thức:  EDATE(start_date, months)

- Start_date - ngày ban đầu để tính số tháng.

- Months - số tháng buộc phải thêm (giá trị dương) hoặc trừ (giá trị âm).

Kết quả hoàn toàn tương từ như hàm DATE

Tại ô C2 các bạn nhập công thức: =EDATE(A2,B2)

*

Cách cộng trừ tháng ngày năm vào Execel

5. Cộng năm hoặc trừ năm tính từ lúc ngày vào Excel

- Để thêm năm vào một ngày trong Excel, bạn vận dụng công thức như sau: = DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

- Để trừ năm kể từ ngày trong Excel, bạn vận dụng công thức như sau: = DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Quan gần kề ví dụ nhưng mà huannghe.edu.vn cung cấp:

- Trong lấy một ví dụ này, nếu như bạn gõ số năm nhằm thêm (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một trong những ô và sau đó tham chiếu ô kia trong hàm DATE, các bạn sẽ nhận được một bí quyết chung như sau: 

*

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn giải pháp thêm/xóa ngày, tháng với năm

- Để thêm năm, ngày, mon trong Excel, các bạn nhập phương pháp sau: = DATE (YEAR (ngày) + X năm, MONTH (ngày) + Y tháng, DAY (ngày) + Z ngày)

- Để trừ năm, tháng, ngày: = DATE (YEAR (ngày) – X năm, MONTH (ngày) – Y tháng, DAY (ngày) – Z ngày)

Quan liền kề ví dụ sau:

- Để thêm 2 năm, 3 tháng và trừ 15 ngày kể từ ngày trong ô A2, chúng ta nhập bí quyết sau: = DATE (YEAR (A2) + 2, MONTH (A2) + 3, DAY (A2) – 15)

- Áp dụng mang lại cột ngày tháng gồm trong ví dụ, công thức được thực hiện có dạng như sau: 

= DATE (YEAR (A2) + $ C $ 2, MONTH (A2) + $ D $ 2, DAY (A2) + $ E $ 2)

*

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn giải pháp cộng với trừ thời hạn trong Excel

Trong Excel, hàm Time được thực hiện để cộng hoặc trừ thời gian.

- Để thêm thời hạn trong Excel, bạn sử dụng công thức sau: = A2 + TIME (giờ, phút, giây)

- Để trừ thời hạn trong Excel, bạn sử dụng công thức sau: = A2 – TIME (giờ, phút, giây)

Trong đó: 

- A2: Chứa giá chỉ trị thời gian mà bạn muốn thay đổi. 

Quan gần cạnh ví dụ nhưng huannghe.edu.vn cung cấp như sau:

- Để thêm 2 giờ, khoảng 30 phút và 15 giây vào thời gian trong ô A2, chúng ta có thể sử dụng phương pháp sau:= A2 + TIME (2, 30, 15)

- Nếu bạn muốn cộng và trừ thời hạn hợp tuyệt nhất trong một công thức, chỉ cần thêm vệt trừ vào các giá trị tương ứng: = A2 + TIME (2, 30, -15)

Ngoài ra, bạn có thể nhập thời gian bạn có nhu cầu thay thay đổi trong một vài ô, với tham chiếu các ô kia trong cách làm của bạn: = A2 + TIME ($ C $ 2, $ D $ 2, $ E $ 2)