Hàm Weekday trong Excellà hàm tháng ngày được sử dụng tương đối nhiều trong Excel. Về cơ phiên bản hàm Weekday không hề khó sử dụng. Dưới đây là cách cần sử dụng hàm Weekday gửi ngày sang trang bị trong Excel cho các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Chuyển ngày sang thứ trong excel

I. Hàm Weekday vào Excel.

Hàm Weekday trong Excel được áp dụng để coi chỉ số của ngày trong tuần, từ kia các bạn cũng có thể suy ra ngày chính là thứ mấy vào tuần.

Kết quả trả về của hàm Weekday đang là một vài từ 1 mang đến 7 đại diện thay mặt của một ngày trong tuần. Rõ ràng như sau

1: Ngày cn ( nhà nhật).2: máy 2.3: đồ vật 3.4: đồ vật 4.5: thứ 5.6: sản phẩm công nghệ 6.7. Trang bị 7.

II. Cú pháp hàm Weekday.

=WEEKDAY(Giá_trị_ngày,)

Trong đó:

Giá_trị_ngày: là 1 trong những biểu thức thời gian, ngày đề xuất kiểm tra trang bị mấy trong tuần.Kiểu_trả_về: là 1 trong những số xác minh kiểu quý hiếm trả về của thứ. Giá trị này có thể nhập các số 1, 2, 3, 11 → 17, theo đó tương ứng từng quý hiếm như sau:1: Trả về số theo thiết bị tự từ là 1 (Chủ nhật) cho 7 (Thứ bảy) - Đây là giá trị mặc định nếu nhằm trống phần Kiểu_trả_về, và đó cũng là quý hiếm thường được sử dụng nhất.2: đồ vật tự 1 (Thứ hai) mang lại 7 (Chủ nhật)3: lắp thêm tự 0 (Thứ hai) cho 6 (Chủ nhật)11: sản phẩm tự 1 (Thứ hai) mang lại 7 (Chủ nhật)12: lắp thêm tự 1 (Thứ ba) đến 7 (Thứ hai)13: sản phẩm tự 1 (Thứ tư) cho 7 (Thứ ba)14: Theo sản phẩm công nghệ tự 1 (Thứ năm) cho 7 (Thứ tư)15: trang bị tự 1 (Thứ sáu) cho 7 (Thứ năm)16: sản phẩm công nghệ tự 1 (Thứ bảy) mang lại 7 (Thứ sáu)17: lắp thêm tự 1 (Chủ nhật) cho 7 (thứ bảy)

III. Lấy một ví dụ minh họa cách áp dụng hàm Weekday

Cho ngày tháng như bảng hãy khẳng định thứ vào tuần

*

1. Thực hiện hàm Weekday phối hợp IF.

Xem thêm:

Bước 1:Tại ô C3 nhập công thức: =WEEKDAY(serial_number,)

=WEEKDAY(B3;1).

Mặc định 1 được gán là chủ nhật nên rất có thể bỏ qua số 1 mà gõ công vật dụng sau: =WEEKDAY(B3).

*

Trong đó:

Sau khi nhập dứt nhấn Enter để thừa nhận kết quả.

*

Bước 2: coppy công thức cho các ô sót lại ta chiếm được kết quả.

*

Bước 3:Nếu bạn muốn chuyển công dụng thứ ngay số sang thứ bằng ngày bạn cũng có thể sử dụng hàm Weekday lồng vào hàm If như sau:

=IF(WEEKDAY(B3)=1;"Chủ nhật";"Thứ "&WEEKDAY(B3))

Công thức áp dụng 2 hàm lồng nhau nhằm nhận kết quả là thứ bởi số

*

Kết quả thứ bởi chữ

*

2. Thực hiện hàm Weekday phối hợp Choose.

Hàm Choose kết phù hợp với Weekday nhằm được công dụng trả về là vật dụng trong tuần như sau:

=CHOOSE(WEEKDAY(B3);"Chủ Nhật";"Thứ 2";"Thứ 3";"Thứ 4";"Thứ 5";"Thứ 6";"Thứ 7")

*

Lời kết.

Vậy à chúng ta đã năm đượccách sử dụng hàm Weekday gửi ngày sang trang bị trong Excel rồi buộc phải không nào. Mong mỏi rằng bài bác viêt bổ ích với những bạn. Chúc các bạn thành công.