Đôi khi bọn họ làm việc với một bảng tính Excel chứa đựng nhiều con số, tuy vậy lại không thể triển khai các hàm toán học tập như cộng, trừ, nhân hoặc chia trên các con số này.

Có một số nguyên nhân gây ra lỗi này nhưng chắc hẳn rằng phổ trở thành nhất là những con số này định dạng dưới dạng văn phiên bản thay vì định dạng số buộc phải Excel sẽ không hiểu đó là số để thực hiện các phép tính.

Chuyển định hình văn phiên bản thành số trong Excel

Thông thường Excel đã hiện thị cảnh báo ⚠ cho chính mình biết được những dữ liệu số nhưng đang rất được định dạng dưới dạng văn bản. Sau đó là 5 giải pháp mà bạn có thể tham khảo áp dụng.

1) sử dụng công cụ soát sổ lỗi của Excel

Nếu các Cells đựng giá trị hiện nay thị ký kết hiệu lưu ý lỗi ⚠ thì các bạn có thể bấm vào vào cam kết hiệu đó và chọn Convert khổng lồ Number để đưa về định hình số.


*