Trong trường hợp khẩn cấp, hãy sử dụng iPhone của bạn để gọi trợ giúp nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời cảnh báo cho các liên hệ khẩn cấp (với điều kiện là dịch vụ di động khả dụng).

Đang xem: Chỉ gọi được các cuộc sos

Trên iPhone có Face ID, iPhone SE (thế hệ 2 trở lên), iPhone 8 và iPhone 8 Plus: Nhấn và giữ nút sườn và một trong hai nút âm lượng. Tiếp tục giữ các nút khi thanh trượt SOS khẩn cấp xuất hiện, cho tới khi iPhone phát một âm thanh cảnh báo và bắt đầu đếm ngược. (Để bỏ qua đếm ngược, hãy kéo thanh trượt SOS khẩn cấp). Khi đếm ngược kết thúc, iPhone gọi các dịch vụ khẩn cấp.

*

Hoặc bạn có thể cho phép iPhone bắt đầu SOS khẩn cấp khi nhấn nút sườn năm lần. Đi tới Cài đặt  > SOS khẩn cấp, sau đó bật Gọi bằng cách nhấn 5 lần.

Trên các kiểu máy iPhone khác: Nhấn nút sườn năm lần, sau đó kéo thanh trượt SOS khẩn cấp.

Sau khi cuộc gọi khẩn cấp kết thúc, iPhone cảnh báo các liên hệ khẩn cấp của bạn bằng một tin nhắn văn bản, trừ khi bạn lựa chọn hủy. iPhone gửi vị trí hiện tại của bạn (nếu có sẵn) và – trong một khoảng thời gian sau khi bạn vào chế độ SOS – các liên hệ khẩn cấp của bạn nhận được các cập nhật khi vị trí của bạn thay đổi.

Gọi nhanh các dịch vụ khẩn cấp (Ấn Độ)

Trên iPhone có Face ID: Bấm nút sườn ba lần. Hoặc nếu bạn đã bật Phím tắt trợ năng, hãy nhấn và giữ nút sườn và một trong hai nút âm lượng cho đến khi thanh trượt xuất hiện, sau đó kéo SOS khẩn cấp.

Trên iPhone có nút Home: Bấm nút sườn ba lần.

*

Theo mặc định, iPhone phát một âm thanh cảnh báo, bắt đầu đếm ngược, sau đó gọi các dịch vụ khẩn cấp.

Sau khi cuộc gọi khẩn cấp kết thúc, iPhone cảnh báo các liên hệ khẩn cấp của bạn bằng một tin nhắn văn bản, trừ khi bạn lựa chọn hủy. iPhone gửi vị trí hiện tại của bạn (nếu có sẵn) và – trong một khoảng thời gian sau khi bạn vào chế độ SOS – các liên hệ khẩn cấp của bạn nhận được các cập nhật khi vị trí của bạn thay đổi.

Quay số khẩn cấp khi iPhone của bạn được khóa

Trên màn hình Mật mã, hãy chạm vào Khẩn cấp.

Quay số khẩn cấp (ví dụ: 911 tại Mỹ), sau đó chạm vào

*

.

Xem thêm:

Nhắn tin đến 911 (khả dụng tại Mỹ)

Mở ứng dụng Tin nhắn và nhập 911 trong trường Đến.

Nhập tình huống khẩn cấp của bạn.

Chạm vào nút gửi.

Thay đổi cài đặt SOS khẩn cấp của bạn

Đi tới Cài đặt  > SOS khẩn cấp.

Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Bật hoặc tắt Gọi bằng cách giữ: Nhấn và giữ các nút sườn và âm lượng để bắt đầu đếm ngược để gọi các dịch vụ khẩn cấp.

Bật hoặc tắt “Gọi bằng cách nhấn 5 lần”: Nhấn nhanh nút sườn năm lần để bắt đầu đếm ngược để gọi các dịch vụ khẩn cấp.

Thông tin quan trọng về cuộc gọi khẩn cấp trên iPhone

Một số mạng di động có thể không chấp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ iPhone nếu iPhone không được kích hoạt, nếu iPhone không tương thích hoặc không được định cấu hình để hoạt động trên mạng di động cụ thể hoặc (khi áp dụng) nếu iPhone không có thẻ SIM hoặc thẻ SIM được khóa bằng PIN.

Tại các quốc gia hoặc vùng nhất định, nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp có thể truy cập thông tin vị trí (nếu có thể xác định) khi bạn thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Xem lại thông tin cuộc gọi khẩn cấp của nhà cung cấp để hiểu các giới hạn của cuộc gọi khẩn cấp qua Wi-Fi.

Với CDMA, khi cuộc gọi khẩn cấp kết thúc, iPhone chuyển sang chế độ cuộc gọi khẩn cấp trong vài phút để cho phép cuộc gọi lại từ các dịch vụ khẩn cấp. Trong thời gian này, việc truyền dữ liệu và tin nhắn văn bản bị chặn.

Xem thêm:

Sau khi thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, các tính năng cuộc gọi nhất định có khả năng chặn hoặc tắt tiếng cuộc gọi đến có thể bị tắt trong một khoảng thời gian ngắn để cho phép cuộc gọi lại từ các dịch vụ khẩn cấp. Những tính năng này bao gồm Không làm phiền, Tắt tiếng cuộc gọi không rõ và Thời gian sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *