– CIA: Confidentiality, Integrity, and Availability(Độ tin cậy, Tính toàn vẹn, tính khả dụng )- UML: Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa)- SysML: Systems Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa hệ thống)

1.1. Kiến thức cơ bản

Tổng quan

*

Định nghĩa

Yêu cầu cho 1 phần mềm cụ thể là tổng hợp những yêu cầu từ nhiều người khác nhau về tổ chức, mức độ chuyên môn và mức độ tham gia, tương tác với phần mềm trong môi trường hoạt động của nó.Có thể kiểm chứng một cách riêng rẽ ở mức chức năng (yêu cầu chức năng) hoặc mức hệ thống (yêu cầu phi chức năng).Cung cấp các chỉ số đánh giá độ ưu tiên về các mặt khi cân nhắc về nguồn tài nguyên.Cung cấp các giá trị trạng thái để theo dõi tiến độ của dự án.Yêu cầu cho 1 phần mềm đơn cử là tổng hợp những yêu cầu từ nhiều người khác nhau về tổ chức triển khai, mức độ trình độ và mức độ tham gia, tương tác với phần mềm trong thiên nhiên và môi trường hoạt động giải trí của nó. Có thể kiểm chứng một cách riêng rẽ ở mức tính năng ( yêu cầu tính năng ) hoặc mức mạng lưới hệ thống ( yêu cầu phi công dụng ). Cung cấp những chỉ số nhìn nhận độ ưu tiên về những mặt khi xem xét về nguồn tài nguyên. Cung cấp những giá trị trạng thái để theo dõi tiến trình của dự án Bất Động Sản .

Đang xem: Cách viết đặc tả yêu cầu phần mềm

Bạn đang xem: Cách viết đặc tả yêu cầu phần mềm

Bạn đang đọc: Cách Viết Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm, Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm

Phân loại

Theo sản phẩm và tiến trìnhYêu cầu sản phẩm: là những đòi hỏi hay ràng buộc mà phần mềm phải thực hiện.Yêu cầu tiến trình: là những ràng buộc liên quan đến việc phát triển phần mềm đó (quy trình, đối tác kiểm thử, phân tích, kĩ thuật sử dụng,…).Theo loại sản phẩm và tiến trình : là những yên cầu hay ràng buộc mà phần mềm phải triển khai. : là những ràng buộc tương quan đến việc tăng trưởng phần mềm đó ( tiến trình, đối tác chiến lược kiểm thử, nghiên cứu và phân tích, kĩ thuật sử dụng, … ) .Ví dụ : Trong Project A :Yêu cầu mẫu sản phẩm là thiết kế xây dựng trang Web trường học điện tử với những tính năng như Giáo viên quản trị câu hỏi, đề thi ; Học sinh tham gia làm bài ; Admin duyệt câu hỏi của giáo viên trước khi đăng, …

Yêu cầu tiến trình: Phải thực hiện theo mô hình Agile. Sản phẩm cuối cùng bao gồm cả sản phẩm và backlog cho từng Sprint.

Theo công dụngYêu cầu chức năng: đặc tả các chức năng mà phần mềm phải thực hiện.Yêu cầu phi chức năng: là các ràng buộc về giải pháp và chất lượng (hiệu năng, việc bảo trì, độ an toàn, bảo mật,…).Yêu cầu đặc tả các thuộc tính nổi bật: là đặc tả cho các thuộc tính phụ thuộc vào sự vận hành, đặc biệt là kiến trúc hệ thống. Các thuộc tính này không thể xác định được cho từng thành phần đơn lẻ.: đặc tả những tính năng mà phần mềm phải triển khai. là những ràng buộc về giải pháp và chất lượng ( hiệu năng, việc bảo dưỡng, độ bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, … ). là đặc tả cho những thuộc tính phụ thuộc vào vào sự quản lý và vận hành, đặc biệt quan trọng là kiến trúc mạng lưới hệ thống. Các thuộc tính này không hề xác lập được cho từng thành phần đơn lẻ .Theo tính kiểm địnhMơ hồ, không thể kiểm địnhRõ ràng, định lượng và có thể kiểm định được. Theo phạm vi đặc tảYêu cầu hệ thống: đặc tả các cấu hình, cơ sở hạ tầng, phần cứng, phần mềm, con người, kỹ thuật,… của toàn bộ hệ thống.Yêu cầu phần mềm: đặc tả các chức năng, giao diện,… của các cấu phần phần mềm.

1.2. Tiến trình yêu cầu phần mềm

Vị trí trong mô hình tiến trình

Xuất phát từ giai đoạn khởi tạo dự án, cho tới khi hoàn thiện các tiến trình trong vòng đời phát triển của phần mềm. Không chỉ là các hoạt động bề nổi nhìn thấy được.Được nhận biết như phần cấu hình của mọi việc, và được quản lí như việc quản lí các cấu hình; hoặc là sản phẩm của các quá trình trong vòng đời phát triển.Được thiết kế theo từng tổ chức và hoàn cảnh của từng dự án.

Xem thêm: Goal Lên Danh Sách 10 Ứng Viên Quả Bóng Vàng 2021 (Cập Nhật Mới Nhất)

Các nhân tố tham gia

Người dùng: vận hành phần mềm.Khách hàng: gồm những người được hưởng mục tiêu cuối cùng của phần mềm, những giá trị thương mại mà phần mềm hướng đến.Nhà phân tích thị trường: phân tích nhu cầu thị trường và tương tác với bên đại diện khách hàng.Đại diện pháp lý: kiểm soát việc tuân thủ quy định, quy ước chung, quy định pháp lý.Kỹ sư phần mềm: thu lợi nhuận hợp pháp từ việc phát triển phần mềm.

Quản lý và Hỗ trợ quy trình

Quản lí nguồn tài nguyên được sử dụng trong các tiến trình.Cân đối nguồn nhân lực, tài chính, đào tạo và công cụ.

Chất lượng và cải tiến

Xác định vai trò của tiến trình xây dựng yêu cầu về các mặt chi phí, thời gian và sự thoả mãn của khách hàng với sản phẩm.Định hướng tiến trình theo các chuẩn chất lượng và xây dựng mô hình cải tiến cho phần mềm và hệ thống.Bao gồm:Độ bao phủ theo các mô hình và chuẩn cải tiến.Việc đo đạc và đánh giá tiến trình.Việc thực hiện và lên kế hoạch cải tiến.Việc cài đặt và lên kế hoạch cho an ninh.

1.3. Thu thập yêu cầu

Mơ hồ, không hề kiểm địnhRõ ràng, định lượng và hoàn toàn có thể kiểm định được. Theo khoanh vùng phạm vi đặc tảYêu cầu mạng lưới hệ thống : đặc tả những thông số kỹ thuật, hạ tầng, phần cứng, phần mềm, con người, kỹ thuật, … của hàng loạt mạng lưới hệ thống. Yêu cầu phần mềm : đặc tả những tính năng, giao diện, … của những cấu phần phần mềm. Xuất phát từ quá trình khởi tạo dự án Bất Động Sản, cho tới khi triển khai xong những tiến trình trong vòng đời tăng trưởng của phần mềm. Không chỉ là những hoạt động giải trí bề nổi nhìn thấy được. Được nhận ra như phần thông số kỹ thuật của mọi việc, và được quản lí như việc quản lí những thông số kỹ thuật ; hoặc là mẫu sản phẩm của những quy trình trong vòng đời tăng trưởng. Được phong cách thiết kế theo từng tổ chức triển khai và thực trạng của từng dự án Bất Động Sản. Người dùng : quản lý và vận hành phần mềm. Khách hàng : gồm những người được hưởng tiềm năng sau cuối của phần mềm, những giá trị thương mại mà phần mềm hướng đến. Nhà nghiên cứu và phân tích thị trường : nghiên cứu và phân tích nhu yếu thị trường và tương tác với bên đại diện thay mặt người mua. Đại diện pháp lý : trấn áp việc tuân thủ pháp luật, quy ước chung, pháp luật pháp lý. Kỹ sư phần mềm : thu doanh thu hợp pháp từ việc tăng trưởng phần mềm. Quản lí nguồn tài nguyên được sử dụng trong những tiến trình. Cân đối nguồn nhân lực, kinh tế tài chính, giảng dạy và công cụ. Xác định vai trò của tiến trình thiết kế xây dựng yêu cầu về những mặt ngân sách, thời hạn và sự thoả mãn của người mua với loại sản phẩm. Định hướng tiến trình theo những chuẩn chất lượng và kiến thiết xây dựng quy mô nâng cấp cải tiến cho phần mềm và mạng lưới hệ thống. Bao gồm : Độ bao trùm theo những quy mô và chuẩn nâng cấp cải tiến. Việc đo đạc và nhìn nhận tiến trình. Việc triển khai và lên kế hoạch nâng cấp cải tiến. Việc thiết lập và lên kế hoạch cho bảo mật an ninh .Là quy trình tiến độ tiên phong trong việc thiết kế xây dựng sự hiểu biết về mẫu sản phẩm phần mềm và những yếu tố thiết yếu phải xử lý ( ví dụ cần hiểu biết về những tính năng của phần mềm ). Đây cũng là tiến trình mà những bên tương quan ( stakeholders ) được xác lập. Thiết lập những mối quan hệ giữa những nhóm tăng trưởng và người mua. Một trong những nguyên tắc cơ bản của quy trình tích lũy yêu là sự trao đổi giữa những bên tương quan. Sự trao đổi liên tục qua hàng loạt vòng đời tăng trưởng phần mềm ( SDLC ), quy trình trao đổi với những bên tương quan khác nhau tại mỗi những thời gian khác nhau. Trước khi khởi đầu tăng trưởng, những chuyên viên tích lũy yêu cầu hoàn toàn có thể tạo ra những kênh cho sự tiếp xúc này. Họ sẽ là trung gian giữa người mua và kỹ sư phần mềm. Một số quyền lợi của tích lũy yêu cầu :Tạo được niềm tin của khách hàng khi họ được tham gia vào giai đoạn thu thập yêu cầu.Giảm việc phải làm lại trong quá trình phát triểnQuá trình phát triển sẽ nhanh hơn, giảm được những chi phí cho những yêu cầu không cần thiết.Hạn chế phạm vi hệ thống bị phình rộng.

1.3.1. Nguồn yêu cầu – Requirements Sources

*

Tạo được niềm tin của người mua khi họ được tham gia vào quy trình tiến độ tích lũy yêu cầu. Giảm việc phải làm lại trong quy trình phát triểnQuá trình tăng trưởng sẽ nhanh hơn, giảm được những ngân sách cho những yêu cầu không thiết yếu. Hạn chế khoanh vùng phạm vi mạng lưới hệ thống bị phình rộng .Các yêu cầu có rất nhiều nguồn trong đặc trưng phần mềm và điều quan trọng là tổng thể những nguồn tiềm năng cần được xác định và nhìn nhận. Phần này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của những nguồn khác nhau của yêu cầu phần mềm và những framework để quản trị chúng. Những điểm chính của nguồn yêu cầu gồm có :Mục tiêu – Goal. Các mục tiêu về giá trị và giá thành thường mơ hồ, không rõ ràng. Kĩ sư phần mềm cần chú ý để xác định rõ các mục tiêu đó. Nghiên cứu tính khả thi là sẽ giúp giảm giá thành của quá trình phát triển. Ví dụ kỹ sư phần mềm cần xác định chi phí xây dựng server với chi phí đi mua cái nào sẽ tối ưu hơn để lựa chọn.Hiểu biết về các lĩnh vực. Các kỹ sư phần mềm cần có kiến thức về các lĩnh vực như: mua sắm, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe,… lĩnh vực mà phần mềm được sử dụng. Việc hiểu biết về các lĩnh vực sẽ giúp cho người thu thập yêu cầu thu thập được những thông tin chính xác cao.Các bên liên quan (stakeholders). Nhiều phần mềm đã được chứng minh không đạt yêu cầu vì nó chỉ tập trung vào yêu cầu của một số bên mà bỏ qua các bên khác. Do đó phần mềm đã giao rất khó để sử dụng hoặc phá vỡ văn hóa hoặc tổ chức chính trị của tổ chức khách hàng. Các kỹ sư phần mềm cần phải xác định, miêu tả và quản lý các yêu cầu của các bên liên quan. Ví dụ phần mềm cho người không chuyên thì sử dụng chuột và các menu chọn, nhưng với người thành thạo thì cần có các hot-key để rút ngắn thời gian tương tácNguyên tắc kinh doanh. Là những điều kiện hoặc các ràng buộc được xác định để các doanh nghiệp hoạt động được. “Một sinh viên không thể đăng ký vào các khóa học học kỳ tiếp theo nếu vẫn còn một số môn chưa thanh toán học phí” sẽ là một ví dụ của nguyên tắc kinh doanh đó cho các phần mềm đăng ký môn học của trường đại học.Môi trường vận hành. Các yêu cầu sẽ được bắt nguồn từ môi trường mà trong đó phần mềm sẽ được thực thi. Ví dụ như ràng buộc thời gian trong phần mềm thời gian thực hoặc ràng buộc hiệu năng trong môi trường kinh doanh.Môi trường tổ chức. Phần mềm thường có thể bị ràng buộc bởi cấu trúc, văn hóa và tổ chức chính trị. Các kỹ sư phần mềm cần phải hiểu biết về chúng, phần mềm không nên ép buộc thay đổi ngoài ý muốn trong quá trình kinh doanh.

1.3.2. Kỹ thuật thu thập- Elicitation Techniques

Mục tiêu – Goal. Các tiềm năng về giá trị và giá tiền thường mơ hồ, không rõ ràng. Kĩ sư phần mềm cần chú ý quan tâm để xác lập rõ những tiềm năng đó. Nghiên cứu tính khả thi là sẽ giúp giảm giá tiền của quy trình tăng trưởng. Ví dụ kỹ sư phần mềm cần xác lập ngân sách kiến thiết xây dựng server với ngân sách đi mua cái nào sẽ tối ưu hơn để lựa chọn. Hiểu biết về những nghành. Các kỹ sư phần mềm cần có kỹ năng và kiến thức về những nghành nghề dịch vụ như : shopping, ngân hàng nhà nước, chăm nom sức khỏe thể chất, … nghành nghề dịch vụ mà phần mềm được sử dụng. Việc hiểu biết về những nghành nghề dịch vụ sẽ giúp cho người tích lũy yêu cầu tích lũy được những thông tin đúng mực cao. Các bên tương quan ( stakeholders ). Nhiều phần mềm đã được chứng tỏ không đạt yêu cầu vì nó chỉ tập trung chuyên sâu vào yêu cầu của 1 số ít bên mà bỏ lỡ những bên khác. Do đó phần mềm đã giao rất khó để sử dụng hoặc. Các kỹ sư phần mềm cần phải xác lập, miêu tả và quản trị những yêu cầu của những bên tương quan. Ví dụ phần mềm cho người không chuyên thì sử dụng chuột và những menu chọn, nhưng với người thành thạo thì cần có những hot-key để rút ngắn thời hạn tương tác. Là những điều kiện kèm theo hoặc những ràng buộc được xác lập để những doanh nghiệp hoạt động giải trí được. ” Một sinh viên không hề ĐK vào những khóa học học kỳ tiếp theo nếu vẫn còn 1 số ít môn chưa giao dịch thanh toán học phí ” sẽ là một ví dụ của nguyên tắc kinh doanh thương mại đó cho những phần mềm ĐK môn học của trường ĐH. Môi trường quản lý và vận hành. Các yêu cầu sẽ được bắt nguồn từ môi trường tự nhiên mà trong đó phần mềm sẽ được thực thi. Ví dụ như ràng buộc thời hạn trong phần mềm thời hạn thực hoặc ràng buộc hiệu năng trong thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại. Môi trường tổ chức triển khai. Phần mềm thường hoàn toàn có thể bị ràng buộc bởi cấu trúc, văn hóa truyền thống và tổ chức triển khai chính trị. Các kỹ sư phần mềm cần phải hiểu biết về chúng, phần mềm không nên ép buộc đổi khác ngoài ý muốn trong quy trình kinh doanh thương mại .Một khi những nguồn yêu cầu được xác lập, những kỹ sư phần mềm hoàn toàn có thể khởi đầu tích lũy thông tin yêu cầu từ chúng. Phần này tập trung chuyên sâu vào những kỹ thuật để tích lũy những thông tin thiết yếu từ những bên tương quan .

Xem thêm:

*

Các kỹ sư phần mềm cần phải linh động với những vấn đề xảy ra ví dụ : người dùng gặp khó khăn vất vả trong việc diễn đạt yêu cầu của họ, hoàn toàn có thể thông tin quan trọng không được nói ra hoặc hoàn toàn có thể không muốn hoặc không hề hợp tác .

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *