Đánh dấu gạch đầu dòng trong nội dung văn bản https://www.huannghe.edu.vn/images/computer/office_2003/word/bullets.png

Viết bởi huannghe.edu.vn Chuyên mục: Tin học văn phòng Được đăng: 04 Tháng 8 2011 Cập nhật mới ngày 01 Tháng 9 2021

Đánh dấu gạch đầu dòng – Bulletslà một kiểu định dạng văn bản thường được sử dụng khi muốn để liệt kê các nội dung trong văn bản. Hầu hết các chương trình xử lý văn bản thông dụng đều có chức năng hỗ trợ tự động đánh dấu đầu dòng.

Đang xem: Cách gạch đầu dòng trong word

Cách đánh dấu đầu dòng trong văn bản Word

Đánh dấu đầu dòng cho một hoặc nhiều đoạn văn bản liện tục

Chọn một hoặc nhiều đoạn văn bản muốn đánh dấu gạch đầu dòng và nhấn vào nút Bullets. Các đoạn đã chọn sẽ được đánh dấu gạch đầu dòng.

Xem thêm: Cách Phân Quyền Admin Trong Facebook Của Tôi? Cách Phân Quyền Trên Trang Facebook

Đánh dấu đầu dòng cho một hoặc nhiều đoạn văn bản liện tụcĐánh dấu đầu dòng cho một hoặc nhiều đoạn văn bản liện tụcĐánh dấu đầu dòng cho một hoặc nhiều đoạn văn bản liện tục

Đánh dấu đầu dòng cho các đoạn văn bản không liên tục

Chọn một đoạn văn bản đầu tiên, nhấn và giữ phímCtrlrồi tiếp tục chọn các đoạn văn bản còn lại. Sau khi chọn xong nhấn vào nút Bulletsđể đánh dấu, chỉ có các đoạn được chọn mới được đánh dấu đầu dòng.

Xem thêm:

Đánh dấu đầu dòng cho các đoạn văn bản không liên tụcĐánh dấu đầu dòng cho các đoạn văn bản không liên tụcĐánh dấu đầu dòng cho các đoạn văn bản không liên tục

Đánh dấu đầu dòng tự động trong lúc soạn thảo văn bản

Đánh dấu sao *hoặc dấu gạch ngang ở đầu dòng của đoạn muốn đánh dấu, tiếp theo là khoảng cách và sau đó là phần nội dung của đoạn này. Sau khi nhập xong nhấn phímEnterđể kết thúc đoạn và xuống dòng. Lúc này dấu sao sẽ được tự động đổi thành dấu chấm đầu dòng hoặc dấu gạch ngang sẽ trở thành dấu gạch đầu dòng.

Các đoạn được đánh dấu đầu gạch dòng sẽ được tự động thụt lề vào trong, có thể chỉnh lại bằng cách sử dụng các nútIndent. Sau khi đánh dấu gạch đầu dòng, mỗi khi nhấnEnterđể sang đoạn mới thì các đoạn này vẫn sẽ tiếp tục được đánh dấu. Muốn bỏ đánh dấu gạch đầu dòng thì hãy chọn dòng muốn bỏ và nhấn vào nútBullets.

Đánh dấu đầu dòng nhiều cấp

Muốn đánh dấu đầu dòng nhiều cấp trước tiên bạn cũng thực hiện như cách đánh dấu đầu dòng như trên. Sau đó bạn đánh dấu chọn các dòng muốn tạo cấp nhỏ hơn và nhấn vào nút thụt đầu dòng – Increase Indent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *