Các loại số – Sự khác biệt và phân loại

Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu bạn không có bất kỳ cách nào để biểu thị tuổi, cân nặng, ngày sinh, thời gian, điểm số, tài khoản ngân hàng và số điện thoại? Mười chữ số toán học (0 đến 9) được sử dụng để xác định tất cả các đại lượng này.

Đang xem: Các loại số trong toán học

Số là chuỗi các chữ số được sử dụng để biểu thị một đại lượng. Độ lớn của một số cho biết độ lớn của đại lượng. Nó có thể lớn hoặc nhỏ. Chúng tồn tại ở các dạng khác nhau, chẳng hạn như 3, 999, 0,351, 2/5, v.v.

*
*

Số nguyên tố và số hỗn hợp

Số siêu việt

Các số không bao giờ có thể là số không (hoặc căn) của một phương trình đa thức với hệ số hữu tỉ được gọi là số siêu việt. Không phải tất cả các số vô tỷ đều là số siêu việt, nhưng tất cả các số siêu việt đều là số vô tỷ.

Xem thêm:

Phân loại số

Họ các số mà chúng ta đã thấy ở trên cũng có thể được phân loại theo các loại khác nhau. Nó giống như một gia đình có 20 thành viên, nhưng họ sống trong hai ngôi nhà chung, mỗi ngôi nhà 10 thành viên, nghĩa là 10 thành viên đang sống trong cùng một ngôi nhà. Có thể nói hai hoặc nhiều loại số có thể thuộc một loại.

Yếu tố chung lớn nhất – Cách tìm ra nhân tố chung lớn nhất

Các bộ đếm có phân số nhanh gọn nhất bạn cần nhớ

Số rời rạc và liên tục

Loại số đếm được được gọi là số rời rạc và loại số không đếm được được gọi là số liên tục. Tất cả các số tự nhiên, số nguyên, số nguyên và số hữu tỉ là rời rạc. Điều này là do mỗi tập hợp của chúng đều có thể đếm được. Tập hợp các số thực quá lớn, không đếm được nên được xếp vào nhóm số liên tục. Nếu chúng ta lấy ngẫu nhiên hai số thực gần nhất thì giữa chúng vẫn tồn tại vô số số thực, do đó chúng không thể đếm được.

Xem thêm:

Bộ số

Số cũng có thể được phân loại dưới dạng tập hợp. Mọi loại số là một tập hợp con của một loại số khác. Ví dụ, số tự nhiên là tập hợp con của các số nguyên. Tương tự, các số nguyên là tập con của các số nguyên. Tập hợp các số hữu tỉ chứa tất cả các số nguyên và phân số. Tập hợp các số hữu tỉ và số vô tỉ tạo thành các số thực. Các số thực thuộc số phức với phần ảo là 0. Chúng ta có thể phân loại các số này trong biểu đồ phân cấp như sau:

Các số tự nhiên có thể được rút gọn hơn nữa thành các số chẵn, lẻ, nguyên tố, đồng nguyên tố, hợp số và số bình phương hoàn hảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *