*

Danh sách các chòm sao

Tiếng Latinh (Anh) Tiếng Pháp Tiếng Việt
Andromeda (Chained Maiden) Andromède Tiên Nữ
Antlia (Airpump) Machine pneumatique Máy Bơm
Apus (Bird of Paradise) Oiseau de Paradis Chim Trời, Chim Thiên Đường
Aquarius (Water Bearer/Carrier) Verseau Cái Bình, Bảo Bình
Aquila (Eagle) Aigle Đại Bàng
Ara (Altar) Autel Đàn Tế
Aries (Ram) Bélier Con Cừu
Auriga (Charioteer, Wagoner) Cocher Người Đánh Xe, Ngự Phu
Boötes (Herdsman, Bear Driver) Bouvier Mục Phu
Caelum (Chisel, Sculptor’s Tool) Burin Dao Khắc
Camelopardalis (Giraffe, Camelopard) Girafe Hươu Cao Cổ, Báo Hươu
Cancer (Crab) Cancer, Écrevisse Con Cua, Con Tôm
Canes Venatici (Hunting Dogs) Chien de chasse Chó Săn
Canis Major (Great /Greater Dog) Grand Chien Chó Lớn
Canis Minor (Little /Lesser Dog) Petit Chien Chó Nhỏ /Con
Capricornus (Capricorn, Goat, Sea Goat) Capricorne Con Dê
Carina (Keel , Ship’s Keel) Carène Sống /Đáy Thuyền
Cassiopeia (Queen , Lady in the Chair) Cassiopée Tiên Hậu
Centaurus (Centaur) Centaure Nhân Mã
Cepheus (King, Monarch) Céphée Tiên Vương
Cetus (Whale) Baleine Cá Voi
Chamaeleon (Chameleon) Caméléon Tắc Kè
Circinus (Compasses) Compas Com pa
Columba (Dove) Colombe Bồ Câu
Coma Berenices (Berenice’s Hair) Chevelure de Bérénice Tóc Tiên
Corona Australis (Southern Crown) Couronne australe Mũ Miện Nam
Corona Borealis (Northern Crown) Couronne boréale Mũ Miện Bắc
Corvus (Crow, Raven) Corbeau Con Quạ
Crater (Cup) Coupe Cái Chén
Crux ( Cross) Croix du Sud Thập Tự Nam
Cygnus (Swan) Cygne Thiên Nga
Delphinus (Dolphin) Dauphin Cá Heo
Dorado (Swordfish, Goldfish) Dorade Cá Kiếm, Cá Vàng
Draco (Dragon) Dragon Con Rồng
Equuleus (Little Horse, Colt, Filly) Petit Cheval Ngựa Nhỏ /Con
Eridanus (Celestial/ Great River, River Po/ Eridanus) Éridan Sông Cái /Pô
Fornax (Furnace) Fourneau Lò Luyện
Gemini (Twins) Gémeaux Sinh Đôi, Song Tử
Grus (Crane) Grue Chim Sếu
Hercules Hercule Lực Sĩ
Horologium (Clock) Horloge Đồng Hồ
Hydra (Sea Serpent, Snake) Hydre femelle Rắn Biển, Giao Long
Hydrus (Water Snake/ Serpent) Hydre mâle Rắn Nước
Indus (Indian) Indien Anh-điêng
Lacerta (Lizard) Lézard Thằn Lằn
Leo (Lion) Lion Sư Tử
Leo Minor (Little/ Lesser Lion) Petit Lion Sư Tử Nhỏ /Con
Lepus (Hare) Lièvre Con Thỏ
Libra (Balance, Scales) Balance Cái Cân
Lupus (Wolf) Loup Chó Sói
Lynx Lynx Linh Miêu
Lyra (Lyre, Harp) Lyre Cây Đàn
Mensa (Table ) Table Núi Đỉnh Bằng, Núi Mặt Bàn
Microscopium (Microscope) Microscope Kính Hiển Vi
Monocerus (Unicorn) Licorne Kì Lân
Musca ( Fly) Mouche Con Ruồi
Norma (Rule, Level, Square) Règle Thước Thợ
Octans (Octant) Octant Nam Cực, Kính Bát Phân
Ophiuchus (Serpent Bearer/ Holder) Ophiuchus, Ophiucus, Serpentaire Người Mang Rắn, Xà Phu
Orion ( Hunter, Warrior) Orion Thợ Săn
Pavo (Peacock) Paon Con Công
Pegasus (Winged Horse) Pégase Ngựa Bay
Perseus Persée Dũng Sĩ, Tráng Sĩ
Phoenix (Firebird) Phénix Phượng Hoàng
Pictor (Painter), Equuleus Pictoris (Painter‘s Easel) Peintre Họa Sĩ, Giá Vẽ
Pisces (Fishes) Poissons Đôi Cá
Piscis Austrinus (Southern Fish) Poisson austral Nam
Puppis (Stern /Poop ) Poupe Đuôi Thuyền
Pyxis ( Compass) Boussole La Bàn
Reticulum (Net, Reticle) Réticule Mắt Lưới
Sagitta (Arrow) Flèche Mũi Tên
Sagittarius (Archer) Sagittaire Cung Thủ
Scorpius, Scorpio (Scorpion) Scorpion Bọ Cạp
Sculptor (Sculptor), Apparatus sculpturis (Sculptor’s Workshop) Sculpteur Điêu Khắc
Scutum (Shield ) Écu (de Sobieski) Lá Chắn, Cái Thuẫn
Serpens (Serpent) Serpent Con Rắn
Sextans (Sextant) Sextant Kính Lục Phân
Taurus (Bull) Taureau Con Trâu, Trâu Vàng
Telescopium (Telescope) Télescope Kính Viễn Vọng, Viễn Kính
Triangulum (Triangle) Triangle Tam Giác
Triangulum Australe (Southern Triangle) Triangle austral Tam Giác Nam
Tucana (Toucan) Toucan Đỗ Quyên, Mỏ Chim
Ursa Major (Great Bear) Grande Ourse Gấu Lớn
Ursa Minor (Little /Lesser Bear) Petite Ourse Gấu Nhỏ
Vela (Sail , Ship’s Sails) Voiles Cánh Buồm
Virgo (Virgin, Maiden) Vierge Trinh Nữ
Volans (Flying Fish) Poisson volant Cá Chuồn, Cá Bay
Vulpecula ( Fox) Petit Renard Con Cáo, Cáo Con

*

Danh sách quan sát các chòm sao theo mùa

Dưới đây là một số là danh số các chòm sao các bạn có thể quan sát được theo mùa. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng như bầu trời tối, không ô nhiễm ánh sáng và điều kiện thời tiết tốt bạn mới quan sát được rõ các chòm sao. Ngoài ra, nếu muốn hỗ trợ tìm kiếm bạn có thể sử dụng ống nhòm hỗ trợ nhìn đêm để tìm kiếm.

Lưu ý:

Và để nhìn rõ hơn một vật thể của các chòm sao bạn nên sở hữu một chiếc kính thiên văn. Kính thiên văn để quan sát chòm sao nên là kính có trường nhìn rộng độ phóng đại vừa phải như Celestron Powerseeker 50 AZ, Celestron Powerseeker 60 AZ hoặc 70 AZ.

Còn nếu bạn muốn nghiên cứu kĩ hơn và nhìn thấy các tinh vân và thiên thể trong các chòm sao và gần đ thì bạn nên dùng dòng kính có đường kính lớn hơn thu đươc nhiều ánh sáng hơn, độ phóng đại hơn, có nhiều tính năng hơn như tự động tìm sao, kết nối được CCD và DLRS…. Bạn có thể dùng một số dòng kính như Celestron Nextstar 8SE hay Meade EXT 90

Mùa xuân

Các chòm sao này sẽ xuất hiện vào mùa xuân và dần biến mất trên bầu trời. Việc các chòm sao này biến mất sẽ thay thế cho việc các chòm sao khác dần xuất hiện.

Đang xem: Các chòm sao trên bầu trời

Tên các chòm sao
Antlia Kiến
Cancer Ung thư
Canes Venatici Canes Venatici
Canis Minor Canis nhỏ
Carina Carina
Centaurus Nhân mã
Chamaeleon Chamaeleon
Coma Berenices Hôn mê
Corvus Quân đoàn
Crater Miệng núi lửa
Crux Mấu chốt
Hydra Hydra
Leo Sư Tử
Leo Minor Sư Tử
Lynx Linh miêu
Musca Musca
Puppis Con rối
Pyxis Kim tự tháp
Sextans Sextans
Ursa Major chòm sao Đại Hùng
Vela Vela
Virgo Xử Nữ
Volans Volans

Các chòm sao hoàng đạo luôn là một bí mật với nhiều người, các chòm sao này đại diện cho một khoảng thời gian trong năm và cũng sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian đó.

Các chòm sao hoàng đạo

Tên các chòm sao
Aquarius ♒ Bảo Bình
Aries ♈ Bạch Dương
Cancer ♋ Ung thư
Capricorn ♑ Ma Kết
Gemini ♊ Song Tử
Leo ♌ Sư Tử
Libra ♎ Thiên Bình
Pisces ♓ Song Ngư
Sagittarius ♐ Nhân Mã
Scorpio ♏ Bò Cạp
Taurus ♉ Kim Ngưu
Virgo ♍ Xử Nữ

Màu Hè

Quan sát các chòm sao còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, bầu khí quyển. mùa Hè cho bạn tầm nhìn tốt nhất trong các mùa để quan sát các chòm sao. Vào mùa Hè thì bầu trời sẽ trong và cao.

Xem thêm: Soạn Bài Đọc Tiểu Thanh Kí (Trang 131), Soạn Văn Bài: Đọc Tiểu Thanh Kí

Tên các chòm sao
Apus Apus
Boötes Boöte
Ara Ara
Circinus Tuần hoàn
Corona Australis Corona Australis
Corona Borealis Borealis
Draco Draco
Hercules Hercules
Lepus Lepus
Libra Thiên Bình
Lupus Lupus
Lyra Lyra
Norma Norma
Ophiuchus Ophiuchus
Sagittarius chòm sao Nhân Mã
Scorpius Bọ cạp
Scutum Scutum
Serpens Serpens
Telescopium Kính thiên văn
Triangulum Australe Tam giác Australe
Ursa Minor các chòm sao

a Thu

Các chòm sao vào mùa thu khá nổi tiếng trên bầu trời, bạn sẽ thấy có nhất nhiều các chòm sao quen thuộc trong quá trình quan sát.

Xem thêm:

Tên các chòm sao
Andromeda Andromeda
Aquarius Bảo Bình
Aquila Aquila
Capricornus Ma Kết
Cassiopeia Cassiopeia
Cepheus Cepheus
Cygnus Cygnus
Delphinus Delphinus
Equuleus Equuleus
Grus Grus
Indus Ấn
Lacerta Lạc
Microscopium Kính hiển vi
Octans Người Maya
Pavo Pavo
Pegasus Chốt
Phoenix Phượng Hoàng
Sculptor Nhà điêu khắc
Pisces cung Song Ngư
Piscis Austrinus Piscis Austrinus
Sagitta Nhân Mã
Tucana Túcana
Vulpecula Vulpecula

Mùa Đông

Các chòm sao màu đông sẽ khó quan sát hơn vì bầu khí quyển làm giảm khả năng quan sát. Nhưng khi quan sát được chúng bạn sẽ thấy nhưng “thành tích” ấy tuyệt vời ra sao. Bạn sẽ hối hận nếu không quan sát các chòm sao vào mùa động đấy.

Tên các chòm sao
Aries Bạch Dương
Auriga Auriga
Caelum Caelum
Camelopardalis Lạc đà
Canis Major Canis Major
Cetus Cetus
Columba Columbiaa
Dorado Dorado
Eridanus Eridan
Fornax Fornax
Gemini Song Tử
Horologium Tử vi
Hydrus Hydrus
Mensa Mensa
Monoceros Monoceros
Orion Orion
Perseus Perseus
Pictor Báo ảnh
Reticulum Mạng lưới
Taurus chòm sao Kim Ngưu
Triangulum Tam giác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *