*

Bính đi trường đoản cú A đến B. Nửa quãng con đường đầu Bính đi với vận tốc 60 km/giờ. Nửa quãng đường sót lại Bính đi với gia tốc 30 km/giờ.Tính gia tốc trung bình của Bính trên trong cả quãng đường AB. Trả lời: gia tốc trung bình của Bính bên trên suốt quãng đường AB là 230 km/giờ.

Bạn đang xem: Bính đi từ a đến b


*

Bính đi từ A mang lại B. Nửa quãng mặt đường đầu Bính đi với vận tốc 60 km/giờ. Nửa quãng đường còn lại Bính đi với tốc độ 30 km/giờ.Tính vận tốc trung bình của Bính trên trong cả quãng đường AB.Trả lời: tốc độ trung bình của Bính bên trên suốt quãng đường AB là km/giờ.


*

vận tốc vừa đủ của bính trên xuyên suốt quãng đường là

(60+30):2=45(km/giờ)

đáp số 45km/giờ

đúng thfi cỗ vũ nhé


=> thời gian nửa quãng đường đầu là: (SAB x 1/2) : 60

=> thời hạn nửa quãng đường sau là : (SAB x 1/2) : 30

=> gia tốc trung bình : SAB : < (SAB/2 : 60) + (SAB/2 : 30)>

=> Vận tốc vừa phải : SAB :

=> Vận tốc vừa đủ : SAB : (SAB x 3/120)

=> Vận tốc mức độ vừa phải : SAB : SAB/40

=> Vận tốc vừa đủ : 40 km/giờ


Bính đi tự A cho B. Nửa quãng con đường đầu Bính đi với gia tốc 60 km/giờ. Nửa quãng đường sót lại Bính đi với tốc độ 30 km/giờ.Tính tốc độ trung bình của Bính trên xuyên suốt quãng con đường AB.Trả lời: gia tốc trung bình của Bính trên suốt quãng đường AB là ..................... Km/giờ.


Đáp án: 

=> thời gian nửa quãng đường đầu là: (SAB x 1/2) : 60

=> thời hạn nửa quãng đường sau là : (SAB x 1/2) : 30

=> vận tốc trung bình : SAB : < (SAB/2 : 60) + (SAB/2 : 30)>

=> Vận tốc vừa đủ : SAB :

=> Vận tốc mức độ vừa phải : SAB : (SAB x 3/120)

=> Vận tốc trung bình : SAB : SAB/40

=> Vận tốc mức độ vừa phải : 40 km/giờ


Bính đi trường đoản cú A mang lại B. Nửa quãng con đường đầu Bính đi với tốc độ 60 km/giờ. Nửa quãng đường còn lại Bính đi với tốc độ 30 km/giờ.Tính tốc độ trung bình của Bính trên trong cả quãng mặt đường AB.Trả lời: vận tốc trung bình của Bính bên trên suốt quãng đường AB là km/giờ.


câu 1:Bính đi từ bỏ A mang lại B. Nửa quãng đường đầu Bính đi với gia tốc 60 km/giờ. Nửa quãng đường còn lại Bính đi với vận tốc 30 km/giờ.Tính vận tốc trung bình của Bính trên xuyên suốt quãng đường AB.Trả lời: gia tốc trung bình của Bính trên suốt quãng đường AB là km/giờ.


*Đáp án 2:

Tổng quãng đường đi cả hai giờ chiếm:

1/60+1/30=1/20 (km)

Trung bình quãng đường khi chúng ta Bình đi từng giờ là: 

1/20:2=1/40 (km)

Vận tốc vừa đủ của Bính trên suốt quãng đường AB là:

1:1/40=40 (km/giờ).


Mình tất cả 2 lời giải nhưng chưa biết là câu trả lời nào là đúng, thôi các bạn xem bản thân giải nhé.

*Đáp án 1:

Vận tốc trung bình của Bính trên suốt quãng đường AB là:

(60+30):2=45 (km/giờ).

Xem thêm: Sinh Năm 19 87 Hợp Với Tuổi Nào Nhất, Tuổi Đinh Mão 1987 Hợp Làm Ăn Với Tuổi Nào

K nhé


Câu 4:Bính đi trường đoản cú A đến B. Nửa quãng mặt đường đầu Bính đi với gia tốc 60 km/giờ. Nửa quãng đường còn lại Bính đi với tốc độ 30 km/giờ.Tính gia tốc trung bình của Bính trên suốt quãng đường AB.Trả lời: tốc độ trung bình của Bính bên trên suốt quãng đường AB là km/giờ.


Bính đi trường đoản cú A mang lại B. Nửa quãng đường đầu Bính đi với tốc độ 60 km/giờ. Nửa quãng đường còn sót lại Bính đi với vận tốc 30 km/giờ.Tính tốc độ trung bình của Bính trên trong cả quãng đường AB.Trả lời: tốc độ trung bình của Bính bên trên suốt quãng đường AB là km/giờ.

 


Giải

đưa sử quãng đường AB nhiều năm 120km. Nửa quãng mặt đường AB là: 120 : 2 = 60 (km)

thời gian đi nửa quãng mặt đường đầu: 60 : 60 = 1 (giờ)

thời hạn đi nửa quãng đường sau: 60 : 30 = 2 (giờ)

Tổng thời gian đi hết quãng đường: 1 + 2 = 3 (giờ)

vận tốc trung bình của Bính trên trong cả quãng đường: 120 : 3 = 40 (km/giờ)

Đáp số: 40 km/giờ


Bính đi từ bỏ A cho B. Nửa quãng đường đầu Bính đi với gia tốc 60 km/giờ. Nửa quãng đường còn sót lại Bính đi với gia tốc 30 km/giờ.Tính vận tốc trung bình của Bính trên suốt quãng con đường AB.Trả lời: vận tốc trung bình của Bính bên trên suốt quãng đường AB là km/giờ.


 Bính đi tự A mang lại B. Nửa quãng đường đầu Bính đi với gia tốc 60 km/giờ. Nửa quãng đường còn sót lại Bính đi với tốc độ 30 km/giờ.Tính vận tốc trung bình của Bính trên suốt quãng đường AB.Trả lời: vận tốc trung bình của Bính trên suốt quãng đường AB là................ Km/giờ.

vận tốc trung bình của Bính trên trong cả quãng mặt đường AB là:

(60+30) : 2 = 45 ( km/giờ )

vậy gia tốc trung bình của bính trên suốt quãng mặt đường AB là: 45km/giờ


Câu 3:Bính đi trường đoản cú A mang lại B. Nửa quãng con đường đầu Bính đi với tốc độ 60 km/giờ. Nửa quãng đường sót lại Bính đi với gia tốc 30 km/giờ.Tính tốc độ trung bình của Bính trên trong cả quãng đường AB.Trả lời: vận tốc trung bình của Bính bên trên suốt quãng đường AB là km/giờ.


Bính đi từ bỏ A đến B. Nửa quãng đường đầu Bính đi với vận tốc 60 km/giờ. Nửa quãng đường còn sót lại Bính đi với vận tốc 30 km/giờ.Tính gia tốc trung bình của Bính trên suốt quãng mặt đường AB.Trả lời: vận tốc trung bình của Bính trên suốt quãng đường AB là km/giờ.

vận tốc trung bình của Bình trên trong cả quãng đường AB là

(60+30):2=45 (km/giờ)

Đáp số: 45 km/giờ

nhé !