Học giờ đồng hồ Anh học tiếng Hàn học tập tiếng Nhật học tiếng Trung Nghĩa của trường đoản cú Kênh huannghe.edu.vn liên hệ

Bạn đang xem: Bảo mật tiếng anh là gì

Bài Viết: bảo mật tiếng anh là gì


*

*

*

Xem thêm: Hình Ảnh Cháu Yêu Bà - Nâng Cánh Tuổi Thơ Bay Xa

*

bảo mật thông tin tiếng Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật thông tin là cần sử dụng những biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ toàn bộ thông tin, hạn chế tài năng lạm dụng tài nguyên với tài sản.

Bảo mật tiếng Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật trở nên khá nổi bật và phức tạp trong quản trị, quản lý và vận hành những khối hệ thống thông tin có thực hiện những lao lý tin học.

Bảo mật còn là một quy trình bảo đảm an toàn người hoặc tài sản khỏi phần đa mối nguy hại. Mối nguy khốn ở đây rất có thể là chủ ý hoặc nỗ lực ý.

Những nhiều từ giờ Anh đồng nghĩa tương quan với bảo mật.


*

Security critical /sɪˈkjʊərəti ˈkrɪtɪkl/: bảo mật nghiêm trọng.

Code access security /kəʊd ˈækses sɪˈkjʊərəti/: bảo mật thông tin truy nhập mật mã.

Data security /ˈdeɪtə sɪˈkjʊərəti/: bảo mật dữ liệu.

Security Configuration Wizard /sɪˈkjʊərəti kənˌfɪɡəˈreɪʃn ˈwɪzəd/: Bảng cài đặt cấu hình bảo mật.

Secure Sockets Layer /sɪˈkjʊə(r) ˈsɒkɪt ˈleɪə(r)/: Tầng khe bảo mật.


Một số mẫu mã câu về bảo mật.

To keep your account more secure, we recommend selecting another option cùng setting up phone prompts or a security key.

Để tăng cường bảo mật cho tài khoản, bạn nên lựa chọn tùy lựa chọn khác và tùy chỉnh cấu hình lời nhắc của Google hoặc khóa bảo mật.

Data security generally involves the protection of specific data blocks, either physically or interpreting them through security sections through meaningful information.

Bảo mật dữ liệu nói kết luận liên quan mang đến việc bảo đảm những khối tài liệu cụ thể, cả về mặt vật dụng lý hoặc giải thích chúng qua đầy đủ phần bảo mật thông tin trải qua những tin tức có ý nghĩa.

We had to lớn agree to total security với sign a non-disclosure agreement.

Chúng tôi phải gật đầu bảo mật tổng thể và ký kết hợp đồng bảo mật thông tin thông tin.

Bài viết bảo mật tiếng Anh là gì được tổng hợp vì chưng giáo viên trung trung ương tiếng Anh huannghe.edu.vn.


Thể Loại: chia sẻ Kiến Thức cùng Đồng