Trình bày: BeFour
How vị you do You lượt thích me & I like you Come và take me by the hand Cuz I wanna be your friend How bởi you do You lượt thích me and I like you Say how do you bởi vì you vày How vì you bởi vì you vì When I"m going on a sunny holiday and my plane leaves lớn a place so far away I"m so happy cuz its time to celebrate Oh I feel like I could dance Different people all around the globe don"t know What to lớn say when there"s a stranger I will show That there is a way you can communicate Everybody understands How vì chưng you bởi You like me and I lượt thích you Come and take me by the hand Cuz I wanna be your friend How vày you vày You like me và I like you Say how bởi vì you bởi you vị How vì chưng you vì chưng you vị How vì chưng you vày You lượt thích me & I lượt thích you Come and take me by the hand Cuz I wanna be your friend How bởi you do You like me and I like you Say how bởi vì you vị you vị How vì you vì you vì chưng How bởi vì you bởi It"s so easy when you want to lớn make a friend When the sun is shining in a distant land There"s a certain feeling that surrounds your mind và you feel lượt thích you can dance When you"re going lớn the south of Africa lớn America or to nước australia You"ll see people of all colors và all kinds Everybody understands How vì chưng you vày You like me & I like you Come & take me by the hand Cuz I wanna be your friend How do you bởi vì You lượt thích me và I lượt thích you Say how do you vày you do How do you bởi you bởi vì How vì chưng you vì You like me and I lượt thích you Come và take me by the hand Cuz I wanna be your friend How vì chưng you vì chưng You like me và I lượt thích you Say how vì chưng you vì you bởi vì How vị you do you bởi vì How vị you vày vô cùng hân hạnh theo thông tin được biết bạn mình thích tôi cùng tôi cũng thích bạn Hãy mang đến đây cùng bắt đem tay tôi bởi vì tôi hy vọng trở thành bạn của người tiêu dùng khôn xiết hân hạnh được gia công quen với bạn mình thích tôi với tôi cũng thích chúng ta Hãy nói khôn cùng hân hạnh được gia công quen vô cùng hân hạnh được làm quen lúc tôi đi hưởng một ngày nghỉ ngơi đầy nắng và nóng Và chiếc máy bay của tớ đi mang lại một khu vực rất hết sức xa Tôi vô cùng đỗi hạnh phúc vì đã đến lúc tổ chức tiệc mừng Ôi tôi cảm thấy như mình rất có thể nhảy múa Những con người không giống nhau trên khắp quả địa cầu này sẽ không biết đề nghị nói gì khi có một bạn lạ, tôi sẽ bộc lộ Rằng đó là cách chúng ta có thể giao thiệp Mọi người đều phát âm vô cùng hân hạnh theo thông tin được biết bạn mình muốn tôi và tôi cũng thích chúng ta Hãy đến đây với bắt đem tay tôi bởi vì tôi ao ước trở thành bạn của chúng ta khôn cùng hân hạnh được gia công quen với các bạn ..............................

Bài viết liên quan