Thời gian sát đây, những chuyện xảy cho với anh lắm, anh luôn cần một bạn sẻ chia...đáng ra fan đó là e.Có thể do anh không giữ lại được lời hứa,em cũng chán cảnh báo anh rồi yêu cầu không...Bạn đang xem: Anh sẽ chuyển đổi vì em

dạo bước này anh ai oán nhiều lắm, ghi nhớ em cũng tương đối nhiều.Không biết có lúc nào đó em có nhớ cho anh không.Gọi điện thì thầm với em ngoài ra anh nói một mình,em chỉ ậm ừ rồi thôi.Em bao gồm biết như thế anh bi ai lắm không.Có lẽ em chán tình yêu của chúng mình rồi đề xuất không.


*

chỉ bởi anh yêu em nhưng thôi...... Anh su1ebd cu1ed1 vắt u0111u1ed5i, u0111u1ec3 em yu00eau anh nhu01b0 tru01b0u1edbc Anh khu00f4ng chu1eafc nhu01b0ng anh su1ebd du1ea7n ráng u0111u1ed5i, anh su1ebd bu1ecf thuu1ed1c...

Bạn đang xem: Anh sẽ thay đổi vì em

u0111u1ea5y lu00e0 viu1ec7c quan tru1ecdng nhu1ea5t mu00e0 anh phu1ea3i lu00e0m. Thu1eddi gian anh u1edf nhu00e0 bu00e2y giu1edd ru1ea5t nhiu1ec1u, u00edt u0111i chu01a1i hu1eb3n so vu1edbi hu1ed3i tru01b0u1edbc. Anh cu1ea3m thu1ea5y suy nghu0129 cu1ee7a mu00ecnh u0111u00e3 chu00ednh chu1eafn hu01a1n.Anh cu1ea7n em lu1eafm em biu1ebft khu00f4ng:)~.Nhiu1ec1u lu00fac anh cu1ea3m thu1ea5y chu00e1n nu1ea3n vu00e0 mu1ecfi mu1ec7t,cu00f3 nhu1eefng lu00fac anh nghu0129 khu00f4ng biu1ebft hu00ecnh u1ea3nh cu1ee7a anh cu00f3 cu00f2n trong em khu00f4ng.Anh luu00f4n ý muốn cuu1ed9c gu1ecdi cu1ee7a em vu00e0o mu1ed7i ngu00e0y nhu01b0 nhu1eefng ngu00e0y u0111u1ea7u mu1edbi yu00eau.Chu1ec9 nhu01b0 thu1ebf lu00e0 u0111u00e3 hu1ea1nh phu00fac lu1eafm ru1ed3i.Cu00f3 nhu1eefng lu00fac anh mu01a1 chu00fang mu00ecnh u0111ang su1ed1ng trong mu1ed9t gia u0111u00ecnh hu1ea1nh phu00fac, cu00f3 anh cu00f3 em vu00e0 cu00f3 cu00e1c con. Nhu01b0ng lúc tu1ec9nh giu1ea5c,tru1edf vu1ec1 vu1edbi thu1ef1c tu1ea1i,anh buu1ed3n lu1eafm. Hu1ea7u hu1ebft bu00e2y giu1edd thu1eddi gian cu1ee7a anh chu1ec9 nu1eb1m nhu00e0 nghe nhu1ea1c vu00e0 nhu00ecn lu00ean tru1ea7n nhu00e0.Suy nghu0129 ru1ea5t nhiu1ec1u vu1ec1 cuu1ed9c su1ed1ng. Anh biu1ebft ru1eb1ng anh sai, nhiu1ec1u cu00e1i khu00f3 nu00f3i lu1eafm.Anh nhu1edb lu00fac tru01b0u1edbc anh ru1ea5t tốt du1ed7i em,vu00ec chu1ec9 muu1ed1n u0111u01b0u1ee3c em giu1ed7 du00e0nh:) cu00e0ng lu00fac anh cu00e0ng du1ed7i nhiu1ec1u hu01a1n :) nhu1eefng lu00fac nhu01b0 thu1ebf anh cu1ea3m thu1ea5y hu1ea1nh phu00fac lu1eafm, anh yu00eau em nhiu1ec1u lu1eafm.Vu00e0 anh luu00f4n su1ee3 mu1ea5t em.Nhu1eefng lu00fac mu00ecnh du1ed7i nhau lu1ea7n nu00e0o lu00e0m hu00f2a anh phu00e2n tu00edch u0111u1ec1u lu00e0 em sai. :) Hu1ea7u nhu01b0 anh chu1eb3ng quu00ean 1 cu00e1i gu00ec hu1ebft.Anh nhu1edb nhu1eefng ngu00e0y u0111u1ea7u chu00fang mu00ecnh mu1edbi yu00eau, anh lu00ean nhu00e0 em... Nhu1eefng ngu00e0y u1ea5y thu1eadt su1ef1 vui lu1eafm u1ea5y.:)Mu00e0 tu00ecnh cu1ea3m chu00fang mu00ecnh nhu1ea1t du1ea7n tu1eeb lu00fac vào ku00ec 2. Anh cu0169g quu00ean hay chu1ea3 nhu1edb lu00ed vị vu00ec sao nu1eefa.

Xem thêm: Bạn Đã Biết 16/9 Là Cung Gì ? Bói Ngày Sinh Cho Ngày 16 Tháng 9, Bạn Là Cung Gì

Ru1ed3i anh thu1ea5y u0111u1ebfn tu1eadn bu00e2y giu1edd,khou1ea3ng cu00e1ch u1ea5y cu1ee9 du1ea7n du1ea7n ru1ed9ng ra,em cu00f3 cu1ea3m thu1ea5y nhu01b0 vu1eady ko.Vu00ec anh ru1ea5t yu00eau em,nu00ean nhu1eefng lu00fac anh nhu1edb em anh thu01b0u1eddng nghu0129: chu1ec9 vu00ec em bu1eadn u00f4n thi, vu00ec em muu1ed1n u0111u1ea1t ku1ebft quu1ea3 tu1ed1t nu00ean em bu1eadn khu00f4ng cu00f3 thu1eddi gian gu1ecdi cho anh hou1eb7c quan liêu tu00e2m anh nhu01b0 tru01b0u1edbc thu00f4i. Lu1ea1i cu00f3 nhu1eefng lu00fac anh thu1ea5y gu00e9t em lu1eafm, anh cu1ee9 nghu0129 lu00e0 em hu1ebft yu00eau anh ru1ed3i,ru1ed3i sau u0111u00f3 anh lu1ea1i tu1ef1 du1ed1i lu00f2ng lu00e0 em bu1eadn lu00ed vày nu00e0o u0111u00f3...Anh cu1ee9 xung quanh quu1ea9n nhu1eefng du00f2ng suy nghu0129 nhu01b0 vu1eady thu00f4i.Nhu1eefng mu00f3n quu00e0 em tu1eb7ng anh u0111u1ec1u cu00f2n giu1eef cu1ea3, u0111u00f4i khi anh nhu00ecn vu00e0o nu00f3, nhu1edb em ru1ed3i anh khu00f3c. Vu00e0 bu00e2y giu1edd, hiu1ec7n tu1ea1i anh cu0169ng u0111ang khu00f3c. Anh yu1ebfu u0111uu1ed1i lu1eafm mu00e0...Em cu00f3 lu1ebd u0111ang lo vu00ec ku1ebft quu1ea3 thi cu1ee7a em khu00f4ng tu1ed1t:( anh cu0169ng ngu1ea1i pm em lu1eafm vu00ec chu1eb3ng biu1ebft nu00f3i gu00ec.Anh su1ebd treo stt liên kết nu00e0y nhu00e9.Anh chu1ea3 biu1ebft ru1ed3i su1ebd như thế nào nu1eefa.Nhu01b0ng nu1ebfu mu1ed9t ngu00e0y em ru1eddi xa anh, anh tin chu1eafc ru1eb1ng su1ebd khu00f4ng cu00f3 ngu01b0u1eddi bé gu00e1i nu00e0o cu00f3 thu1ec3 cụ thu1ebf hu00ecnh bu00f3ng cu1ee7a em u0111u01b0u1ee3c.Khi em u0111u1ecdc u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng du00f2ng cu1ea3m xu00fac thu1ef1c nu00e0y cu1ee7a anh,anh mong mỏi em xin lu1ed7i, anh su1ebd su1eeda tu1ea5t cu1ea3... Anh chu1ec9 muu1ed1n chu00fang mu00ecnh nhu01b0 tru01b0u1edbc thu00f4i...anh chu1ec9 muu1ed1n u0111u01b0u1ee3c em quan tiền tu00e2m...anh chu1ec9 muu1ed1n nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c hu01a1i u1ea5m tu1eeb u0111u00f4i bu00e0n tay em... Anh yu00eau em... Anh yu00eau em nhiu1ec1u lu1eafm...em hu00e3y tha thu1ee9 mang đến anh nhu00e9, chu00fang mu00ecnh lu00e0m lu1ea1i tu1eeb u0111u1ea7u nhu00e9 du00f9 khu00f3 thu1ebf nu00e0o anh cu0169ng su1ebd cu1ed1 su1eeda, su1eeda muu1ed9n cu0169ng u0111u01b0u1ee3c miu1ec5n lu00e0 cu00f3 thu1ec3 lu00e0m em yu00eau anh nhu01b0 tru01b0u1edbc...hu00e3y u0111u1eb7t lu00f2ng tin nu01a1i anh nhu01b0 tru01b0u1edbc nhu00e9.Anh ao ước em u0111u1eebng ru1eddi xa anh. Hu00e3y tha thu1ee9 mang lại anh, mu1ecdi chuyu1ec7n... Tu1ea5t cu1ea3... Chu1ec9 vu00ec anh yu00eau em mu00e0 thu00f4i...... ","product_id":0,"type":0,"date":1331110342,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/4803/330153/anh-se-co-thay-doi-de-em-yeu-anh-nhu-truoc.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"chikita","name":"","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"potay