Định cư Úc
Những cải cách cho chương trình business skills từ 01/07/2012
Ngày đăng: 14-06-2012

 

 

Chương trình Business Skills sẽ được thay thế bằng chương Business Innovation and Investment vào ngày 1/7/2012. Chương trình Business Innovation and Investment sẽ giới thiệu một số cải cách chính đã được đề xuất trong cuộc họp xem xét toàn diện về chương trình Business Skill năm 2011.

 

Những thay đổi chính:

Những cải cách này bao gồm những thay đổi chính như sau:

·         Đổi tên chương trình Business Skill thàng chương trình Business Innovation and Investment

·         Giảm số Visa subclasses từ 13 còn 3 bằng cách:

o   Loại bỏ các loại thị thực độc lập và các loại thị thực không được tận dụng khác

o   Kết hợp các loại thị thực dành cho những nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp riêng lẻ thành một dòng visa chính

·         Kết hợp loại thị thực mới Business Innovation and Investment với mô hình tuyển chọn những lao động định cư có tay nghề, SkillSelect, sẽ được bắt đầu thực hiện vào ngày 01/07/2012

·         Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân đã góp vốn liên doanh vào Úc

·         Giới thiệu một thang điểm mới cho những đương đơn xin thị thực tạm thời diện kinh doanh

·         Đưa ra các điều khoản thuận lợi để được định cư thường trú và khuyền khích các các doanh nghiệp có nhiều phát kiến mới.

·         Tăng mức tài sản yêu cầu để tương xứng với cộng đồng kinh doanh tại Úc.

·         Thay đổi các tiêu chuẩn cấp thị thực để cải thiện tính đồng nhất của chương trình.

 

Ngoài những cải cách này thì bộ cũng sẽ đưa ra cách thức xin visa định cư dành cho những nhà đầu tư lớn vào Úc. Sáng kiến này dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2012-2013.

 

Một cấu trúc thị thực mới

Chương trình mới sẽ được hình thành từ 3 loại thị thực sau:

·         Business Talent (Permanent) (subclass 132)

·         Business Innovation and Investment (Provisional) (Subclass 188)

·         Business Innovation and Investment (Permanent) (Subclass 888)

Thị Thực Tài năng Kinh doanh (subclass 132)

Theo chương trình này, Business Talent Visa sẽ là một loại thị thực thường trú được chỉ định bởi một bang hay một vùng với hai dòng chính:

·         Dòng lịch sử kinh doanh

·         Dòng doanh nghiệp góp vốn liên doanh

Các đương đơn phải trình một đơn bày tỏ sự quan tâm đối với hệ thống SkillSelect

Dòng lịch sử kinh doanh hướng đến những chủ doanh nghiệp lớn hay những người đồng sở hữu doanh nghiệp những người có một cam kết chân thực để quản lí một doanh nghiệp hiện tại hay mới ở Úc. Những yêu cầu của dòng này sẽ vẫn giống như những yêu cầu của Business Talent Visa hiện nay.

Dòng doanh nghiệp góp vốn liên doanh hướng đến tạo điều kiện để chào đón các chủ doanh nghiệp đến định cư với ý tưởng kinh doanh có tiềm năng cao. Những doanh nhân đến định cư phải góp vốn liên doanh ít nhất là 1triệu đô Úc thông qua một thành viên của Hiệp Hội Góp Vốn Liên Doanh Úc. Hiệp Hội Góp Vốn Liên Doanh Úc là hiệp hội ngành hàng đầu mà đại diện và thúc đẩy những lợi ích dài hạn cho pháp nhân và các ngành góp vốn liên doanh ở Úc. Số tiền góp vốn sẽ dùng cho giai đoạn thành lập ban đầu, mua bán hàng hóa, hay phát triển và mở rộng kinh doanh.

Thị Thực Ý tưởng Kinh doanh và Đầu tư tạm trú (subclass 188)

Provisional Business Innovation and Investment visa là một loại thị thực tạm trú được chỉ định bởi một bang hay vùng mà không yêu cầu tiếng anh tối thiểu. Loại thị thực này bao gồm hai dòng chính:

·         Dòng ý tưởng kinh doanh

·         Dòng đầu tư

Người nộp xin visa này cần phải:

·         Nhỏ hơn 55 tuổi, hoặc được bang/ vùng lãnh thổ bảo trợ miễn yêu cầu về tuổi

·         Đáp ứng được các yêu cầu về vốn kinh doanh hoặc đầu tư tối thiểu.

·         Nộp đơn Expression of Interest  trong chương trình SkillSelect

·         Đạt đủ điểm cho hệ thống thang điểm innovation.

 

 

Hệ thống thang điểm dành cho visa kinh doanh tạm trú là cải cách chủ chốt cho chương trình này. Thang điểm này dành điểm cho  các yếu tố khác nhau như: vốn nhân lực, phát minh trong kinh doanh, cùng với các phương pháp khách quan khác để đánh giá năng lực kinh doanh. Chương trình này nhằm chọn ra những nhà kinh doanh tài năng là những người sẽ đem kỹ năng của họ đến Úc và đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh hiện có ở Úc.

 

Chương trình mới này cũng sẽ đưa ra những điều lệ linh hoạt khuyến khích các doanh nghiệp và các doanh nhân tài năng được định cư thường trú tại Úc. Còn đối với những ai đã được cấp visa tạm trú theo loại phát kiến kinh doanh có thể nộp đơn  xin thị thực gia hạn thêm 2 năm nữa, miễn là học được chỉ định bở một chính phủ bang/ vùng lãnh thổ.

 

Thị Thực Ý tưởng Kinh doanh và Đầu tư thường trú (subclass 888)

 

Loại visa ý tưởng kinh doanh và đầu tư thường trú là loại visa được bang hoặc vùng lãnh thổ chỉ định và không sử dụng hệ thông thang điểm. Visa bao gồm 2 dòng chính:

·         Dòng ý tưởng kinh doanh

·         Dòng đầu tư

 

Đương đơn cho loại visa này cần đáp ứng các yêu cầu sau:

·         Đang có thị thực ý tưởng kinh doanh và đầu tư tạm trú

·         Đáp ứng được các mục tiêu của loại visa tạm trú

·         Đáp ứng các yêu cẩu đặc trưng về tham số kinh doanh và đầu tư thuộc của dòng thị thực học dự định nộp.

 

Mức tài sản quy định cũng đã được tăng lên trong chương trình này. Bộ đã nhận thấy được những rũi ro về chi phí và vốn khi mở ra một doanh nghiệp mới và đã tăng mức tài chính yêu cầu cho tương xứng với mức tài sản trung bình của một doanh nghiệp tại Úc.

Loại thị thực này cũng giới thiệu những tiêu chuẩn sau để nâng cao tính đồng nhất của chương trình:

·         Lợi ích về quyền sở hữu của một đương đơn trong một cơ sở kinh doanh hay nhiều cơ sở kinh doanh không bị yêu cầu nếu đó là một đương đơn xin hay người đang giữ một thị thực Business Innovation or Investment (Permanent) (subclass 888), trừ khi đương đơn hiện thời và một người khác có một lợi ích chung trong cơ sở kinh doanh chính ít nhất khoảng 12 tháng trước khi đơn được thực hiện.

·         Đương đơn chính xin thị thực Business Innovation and Investment thường trú phải đáp ứng những tiêu chuẩn chính để được cấp thị thực Business Innovation and Investment tạm trú. Điều này sẽ bổ sung cho những điều chỉnh đối với thị thực tạm trú, cụ thể sẽ giới thiệu thang điểm chấm ý tưởng. Phương pháp mới này sẽ bảo vệ tính thống nhất của chương trình đó bằng cách yêu cầu các đương đơn chính thực hiện một cam kết trung thực tối đối với các cơ sở kinh doanh mới ở Úc. Một vài trường hợp đặc biệt có thể áp dụng tiêu chuẩn này.

·         Giới thiệu các điều lệ yêu cầu một đương đơn phải tuân theo luật kinh doanh và thuế ở Úc. Những phương pháp này được lập ra để đảm bảo tuân theo luật lao động Úc bao gồm tiền thưởng, phụ cấp hưu trí và y tế và an toàn cho người lao động.

 

 

SkillSelect (hệ thống tuyển chọn tài năng)

 

Những thay đổi của chương trình này sẽ thực hiên đồng thời với sự xuất hiện của hệ thống SkillSelect vào ngày 1/7/2012. SkillSelect là hệ thống tuyển chọn ra các đương đơn định cư có triễn vọng nhất phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động và của tùng bang/ vùng lãnh thổ

 

Chương trình Business Innovation and Investment được thiết kế nhằm tìm kiếm được những người tài có chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh và đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh tại Úc. Chương trình nhắm vào những người nhập cư chứng tỏ được chứng tỏ được mình đã có nhiều thành công và phát kiến trong kinh doanh, có thể đóng góp đáng kể cho hệ thống phát kiến quốc gia và cho nền kinh tế Úc.

 

THANG ĐIỂM INNOVATION TEST (VISA Ý TƯỞNG KINH DOANH)

 

Yếu tố

Mô tả

Điểm

Tuổi

18-24

20

25-32

30

33-39

25

40-44

20

45-49

15

Trình độ Anh ngữ

Vocational trở lên – IELTS >= 5.0

5

Proficient trở lên – IELTS >= 7.0

10

Bằng cấp Úc

Bằng nghề, Diploma, Bachelor do Úc cấp hoặc được Bộ công nhận

5

Băng Cử nhân về Kinh doanh, Khoa học và Kỹ thuật

10

Kinh nghiệm kinh doanh

Hơn 4 năm kinh nghiệm

10

Hơn 7 năm kinh nghiệm

15

Kinh nghiệm đầu tư

Hơn 4 năm kinh nghiệm

10

Hơn 7 năm kinh nghiệm

15

Khả năng tài chính

Tài sản cá nhân và doanh nghiệp

            AUD 800 000

            AUD 1.3 triệu

            AUD 1.8 triệu

            AUD 2.25 triệu

 

5

15

25

35

Doanh thu kinh doanh

            AUD 500 000

            AUD 1 triệu

            AUD 1.5 triệu

            AUD 2 triệu

 

5

15

25

35

Ý tưởng

Bằng sáng chế hay thiết kế có đăng ký

15

Bằng chứng đăng ký tên thương mại

10

Bằng chứng hợp đồng liên doanh

5

Bằng chứng kinh doanh xuất khẩu

15

Gazelle business (doanh nghiệp tăng trường tốc độ 20% hàng năm  trở lên)

10

Bằng chứng biên nhận tiền trợ cấp hoặc nhận vốn liên doanh.

10

Chỉ định bang và vùng lãnh thổ

Trường hợp đặc biệt (hạn chế)

10

 

·         Bằng sáng chế hoặc bản thiết kế được đăng ký

o   Bằng sáng chế được đăng ký bao gồm các quyền được độc quyền một phát minh, một sản phẩm hoặc một quy trình, được cơ quan chính phủ cấp cho người phát minh hoặc người được ủy quyền trong một khoảng thời gian hạn chế cụ thể , sau đó sẽ được công bố rộng rãi cho công chúng.

o   Một bản thiết kế được đăng ký liên quan đến hình dáng của sản phẩm nếu đây là sản phẩm mới và riêng biệt. Ví dụ như các đặc điểm về các hình dáng của sản phẩm hoặc các mẫu vẽ trang trí trên sản phẩm.

o   Điểm sẽ được thưởng khi đương đơn có một hay nhiều bằng sánh chế hoặc bản thiết kế được đăng ký ít nhất 1 năm trước ngày nộp đơn. Bằng sáng chế hoặc bản thiết kế phải được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.

·         Tên thương mại được đăng ký:

o   Tên thương mại có thể là một ký tự, chữ số, từ, câu, âm thanh, mùi vị, hình dạng, logo, hình vẽ hoặc kết hợp của những thứ trên để phân biệt hàng hóa dịch vụ của một doanh nghiệp

·         Kinh doanh xuất khẩu

o   Điểm sẽ được thưởng nếu đương đơn có quyền sở hữu đối với một hay nhiều cơ sở kinh doanh chính mà đã thu về ít nhất 50 % doanh số hàng năm từ xuất khẩu trong khoảng thời gian tối thiểu là hai trên bốn năm tài chính trước khi đương đơn được mời để xin visa thị thực.

·         Doanh nghiệp gazelle

o   Doanh nghiệp gazelle là thuật ngữ dùng để chỉ các doanh nghiệp mới được thành lập nhưng đã có tốc độ tăng trưởng nhanh chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.

o   Điểm sẽ được thưởng nếu cơ sở kinh doanh chính của đương đơn đã được đăng ký không quá 5 năm tính từ ngày nộp đơn xin thị thực, và tăng trưởng trung bình hàng năm về doanh số lớn hơn 20% mỗi năm trong ba năm tài chính tiếp theo. Doanh nghiệp cũng phải có từ 10 nhân viên làm việc toàn thời gian trở lên trong ít nhất 1 năm tài chính trong khoảng 3 năm liêp tiếp có sự tăng trưởng về doanh thu như trên.

·         Biên nhận tiền trợ cấp hoặc quỹ tài trợ vốn liên doanh cho một ý tưởng kinh doanh

o   Trợ cấp của chính phủ là phần tiền được trợ cấp bởi chính phủ hoặc một cơ quan chính phủ cấp địa phương hoặc quốc gia thuôc nước nhà của đương đơn tùy vào các điều khoản đặc biệt.

o   Điểm sẽ được thưởng nếu đương đơn nhận được trợ cấp ít nhất 10 000 AUD từ một cơ quan chính phủ thuộc nước nhà của đương đơn trong vòng không quá 4 năm trước thời điểm đương đơn được mời nộp đơn xin thị thực. Trợ cấp phải được cấp vì mục đích thành lập doanh nghiệp ở giai đoạn đầu tiên, thương mại hóa sản phẩm, phát triển hoặc mở rộng doanh nghiệp.

o   Điểm cũng sẽ được thưởng nếu đương đơn nhận được quỹ tài trợ vốn liên doanh ít nhất 10 000 AUD từ một cơ quan chính phủ thuộc nước nhà của đương đơn trong vòng không quá 4 năm trước thời điểm đương đơn được mời nộp đơn xin thị thực. Trợ cấp phải được cấp vì mục đích thành lập doanh nghiệp ở giai đoạn đầu tiên, thương mại hóa sản phẩm, phát triển hoặc mở rộng doanh nghiệp.Định cư

Tin nổi bật
PGDipBE – Con đường định cư đầu tư cho Doanh Nhân
MỸ,CANADA, ÚC và New Zealand là những quốc gia đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia châu á. Mỹ có chương trình EB5 đầu tư 500.000USD vào một ...
HỌC BỔNG KHOÁ PGDipBE CỦA SITNgày đăng: : 20-09-2016
HỌC BỔNG KHOÁ PGDipBE CỦA SIT
Thông tin mới về học bổng SIT khoá PGDipBE tặng thêm 25% chỉ còn 13.500 NZD
HÀNH TRANG VÀO ĐỜI (Phần 3)Ngày đăng: : 24-08-2016
HÀNH TRANG VÀO ĐỜI (Phần 3)
các anh chị phải tự lo cho mình một hướng đi nhằm thay đổi cuộc sống và tạo nên một cộng đồng người Việt vững mạnh tại Hải Ngoại luôn hướng về tổ quốc. “ TRONG TIM ...
CÁCH NHANH NHẤT GIÚP DU HỌC SINH ĐỊNH CƯ TẠI ÚC
Nhiều du học sinh sau khi tốt nghiệp muốn ở lại Úc để sinh sống và làm việc. Sau đây là hướng dẫn những cách nhanh nhất giúp du học sinh được định cư ở Úc có đăng trên ...

Nguyễn Thị Thu Hồng

Thầy tận tình, dễ hiểu, rất cảm ơn!

Tịnh Quang

Giảng viên rất nhiệt tình

Chúc giảng viên cùng các anh chị trung tâm Huấn Nghệ được nhiều sức khỏe để giúp ích cho xã hội và cuộc sống!

Đăng ký nhận tin
Họ tên
Email
Mã bảo vệ
 
Copyright 2012. Công ty CP Tư Vấn Du Học và Đào Tạo Huấn Nghệ
Thiết kế và phát triển bởi Net.Viet
Văn phòng tại Việt Nam:
141C Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM. T:(08) 39911287
Văn phòng tại Đồng Nai:
H1/069 ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. T&F : 0983.147484
Văn phòng tại Hà Nội:
11B1 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 0902.901.070